ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE APKLAUSOS ANKETA

Šilalės rajono savivaldybės administracija vykdo apklausą dėl asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo kokybės vertinimo. Ši apklausa asmenims suteikia galimybę pareikšti savo nuomonę apie prašymų ir skundų nagrinėjimą ir aptarnavimo kokybę Šilalės rajono savivaldybės administracijoje.

Apklausa yra ANONIMINĖ, todėl nereikia nurodyti vardo ir pavardės.

Apklausa vykdoma neribotą laiką.

Apklausos duomenys skelbiami vieną kartą metuose Šilalės rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje adresu: www.silale.lt

Prašome atsakyti, pažymint tinkamą variantą.

Jūsų pasiūlymai ir pastabos dėl asmenų aptarnavimo Savivaldybės administracijoje:
Nepateiktas atsakymas, parašau, nes tokio atsakymo varianto nėra apklausoje.
Socialinės Darbuotojos Nesukalbamos,Nemandagiai.Akiplėšos
Norėtųsi, kad p. Beržinienė nereikštų savo nuomonės ir nekomentuotų kas ne jos kompetencijoje.
Sąžiningų ir atsidavusių darbui darbuotojų nėra Šilalės savivaldybėje :(
niekas nieko neatsako tik surašo įstatymų straipsnius ,o į užduotus klausimus prašom pateikti dokumentus kuo remiantis išduoti tokie dokumentai nieko neatsako ir nurodo kreiptis į žemesnes institucijas dėl kurių ir buvo kreiptasi į administraciją . o įeiti ten išvis neįmanoma nes užrakinta.
Atsakymo negavau ..
Nesilaikoma terminų, neinformuojama apie termino atidėjimą. Kad ir pavėluotaai "specialistai" nesugeba atsakyti į pateiktus klausimus
Savivaldybėje dažniausiai nukreipia į kitas kompetetingas valstybės institucijas atskirais klausimais, nei bando padėti ką nors išspręsti žmogui.
Viskas puiku
Atsakymus ruošiančios darbuotojos "nusirašė" į lankas- buvo klausiama vieno, atsakė visai ne į temą. Tiesiog dangstė savo darbuotojų klaidas. Gėda!
Atsakymo į savo skundą negavau nei raštu, nei žodžiu.