UserKSPPC
Results42
Vieša
Pranešti

ASMENŲ, PATIRIANČIŲ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE, NUOMONĖS APIE PAGALBĄ TEIKIANČIAS ORGANIZACIJAS TYRIMO KLAUSIMYNAS

Šis klausimynas skirtas išsiaiškinti smurtą artimoje aplinkoje patyrusių asmenų nuomonę apie pagalbą Lietuvoje teikiančias institucijas ir organizacijas. Prašome Jūsų dalyvauti šioje apklausoje ir savo nuoširdžiais atsakymais prisidėti prie teikiamų paslaugų kokybės gerinimo ateityje. Tyrimas yra anonimiškas ir jo duomenys bus panaudoti tik apibendrinta forma. Tyrimą atlieka VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras, apibendrintos tyrimo išvados bus paskelbtos po 2019-09-01 svetainėje www.moteriai.lt. Apklausos trukmė - 10 min.

Tyrimas dalinai finansuojamas iš ES regioninės plėtros fondo lėšų.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Ar esate patyrę smurtą artimoje aplinkoje?Privalomas
Jeigu į šį klausimą atsakėte NE, dėkojame Jums už skirtą laiką.
2. Smurtas artimoje aplinkoje Jūsų atveju:
3. Dabartiniu metu aš:
4. Smurtą, kurį patyriau, galima apibūdinti kaip:
5. Paskutinį kartą patyriau smurtą nuo:
6. Asmuo, kuris (-i) paskutinį kartą prieš mane smurtavo:
7. Smurto atveju aš dažniausiai (ypač, jei jis kartojasi):
8. Aš tiksliai žinau kur kreiptis patyrus smurtą artimoje aplinkoje:Privalomas
9. Aš tikiu, kad:
10. Paskutinį kartą, kai patyriau smurtą artimoje aplinkoje, man teko bendrauti su šiais specialistais:
11. Ar gavote pagalbos, kurios tikėjotės:
12. Smurto artimoje aplinkoje atveju svarbiausia man:
13. Iš pagalbą teikiančių institucijų ir organizacijų aš:
14. Priimčiau pagalbą iš institucijų ir organizacijų, jeigu:
15. Jeigu sutikčiau žmones, kurie kenčia nuo smurto artimoje aplinkoje, aš:
BLOKAS NR. I: MEDICINOS ĮSTAIGOS DARBO ĮVERTINIMAS (jeigu Jums neteko kreiptis smurto artimoje atveju, pereikite, prašome, prie bloko Nr. II)
Prisiminkite, prašome, savo patirtį susidūrus su pagalbą teikiančiomis organizacijomis ir institucijomis. Įvertinkite, prašome, savo sutikimo su toliau pateiktais teiginiais lygį 5 balų sistemoje (kai 1–visiškai nesutinku, 2–nesutinku, 3–nei sutinku, nei nesutinku, 4–sutinku, 5–visiškai sutinku):
1. VISIŠKAI NESUTINKU2. NESUTINKU3. NEI SUTINKU, NEI NESUTINKU4. SUTINKU5. VISIŠKAI SUTINKU
NEBIJAU KREIPTIS MEDICINOS PAGALBOS.
MAN BUVO SUTEIKTA SAVALAIKĖ MEDICININĖ PAGALBA.
SPECIALISTAI SUPRANTA SMURTO PROBLEMĄ.
AŠ PATS/PATI NESIKREIPIAU Į POLICIJĄ.
GYDYMO ĮSTAIGOJE MAN BUVO PASIŪLYTA IŠKVIESTI POLICIJĄ SMURTO ATVEJUI UŽFIKSUOTI.
MEDIKAI UŽFIKSAVO SMURTO ŽYMES, SURINKO ĮKALČIUS.
MANE INFORMAVO APIE PSICHOLOGO PASLAUGAS.
MANE INFORMAVO APIE SOCIALINIO DARBUOTOJO PASLAUGAS.
AŠ JAUČIAU, KAD DIRBAMA PROFESIONALIAI.
AŠ JAUČIAU, KAD SU MANO KŪNU ELGIAMASI PAGARBIAI.
AŠ JAUČIAUSI IŠGIRSTAS (-A) IR SUPRASTAS (-A).
MANAU, KAD MEDICINOS SPECIALISTAMS TRŪKSTA ŽINIŲ APIE SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE.
BENDRAI VERTINU SPECIALISTŲ DARBĄ TEIGIAMAI.
BLOKAS NR. II: POLICIJOS DARBO ĮVERTINIMAS (jeigu neteko kreiptis, pereikite, prašome, prie bloko Nr. III)
Prisiminkite, prašome, savo patirtį susidūrus su pagalbą teikiančiomis organizacijomis ir institucijomis. Įvertinkite, prašome, savo sutikimo su toliau pateiktais teiginiais lygį 5 balų sistemoje (kai 1–visiškai nesutinku, 2–nesutinku, 3–nei sutinku, nei nesutinku, 4–sutinku, 5–visiškai sutinku):
1. VISIŠKAI NESUTINKU2. NESUTINKU3. NEI SUTINKU, NEI NESUTINKU4. SUTINKU5. VISIŠKAI SUTINKU
NEBIJAU KREIPTIS Į POLICIJĄ.
AŠ PASITIKIU POLICIJA.
POLICIJOS PAREIGŪNAI ATVYKO Į ĮVYKĮ LAIKU.
POLICIJOS PAREIGŪNAI APSAUGOJO MANE NUO SMURTO.
MAN BUVO PASIŪLYTA UŽFIKSUOTI SMURTO ŽYMES MEDICINOS ĮSTAIGOJE.
MANAU, KAD POLICIJOS PAREIGŪNAMS TRŪKSTA ŽINIŲ APIE SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE.
AŠ JAUČIAUSI IŠGIRSTAS (-A) IR SUPRASTAS (-A).
MANE INFORMAVO APIE PSICHOLOGO PASLAUGAS.
MANE INFORMAVO APIE SOCIALINIO DARBUOTOJO PASLAUGAS.
MANE NUGABENO Į SAUGŲ PRIEGLOBSTĮ.
AŠ JAUČIAU, KAD DIRBAMA PROFESIONALIAI.
MAN NEREIKĖJO RAŠYTI ATSKIRO PAREIŠKIMO DĖL SMURTO ATVEJO.
POLICININKAI SURINKO PAKANKAMAI ĮRODYMŲ, KAD BYLA PASIEKTŲ TEISMĄ.
BENDRAI VERTINU POLICIJOS PAREIGŪNŲ DARBĄ TEIGIAMAI.
BLOKAS NR. III: TEISMO DARBO VERTINIMAS (jeigu smurto byla nepasiekė teismo, pereikite, prašome, prie BLOKO Nr. IV)
Prisiminkite, prašome, savo patirtį susidūrus su pagalbą teikiančiomis organizacijomis ir institucijomis. Įvertinkite, prašome, savo sutikimo su toliau pateiktais teiginiais lygį 5 balų sistemoje (kai 1–visiškai nesutinku, 2–nesutinku, 3–nei sutinku, nei nesutinku, 4–sutinku, 5–visiškai sutinku):
1. VISIŠKAI NESUTINKU2. NESUTINKU3. NEI SUTINKU, NEI NESUTINKU4. SUTINKU5. VISIŠKAI SUTINKU
MAN LABAI SUNKU SUPRASTI TEISINIUS TERMINUS.
AŠ MANAU, KAD TEISMO DARBUOTOJAI BANDO MANE EMOCIONALIAI PAVEIKTI.
NESIGAILIU, KAD KREIPIAUSI Į TEISMĄ.
BE ATSTOVAUJANČIO MANE TEISME TEISININKO NEGALIU NIEKO SUPRASTI.
VISI SMURTAUTOJAI NUSIPELNĖ BAUSMĖS.
TEISMO SPRENDIMAS SUTEIKĖ MAN SAUGUMĄ.
MEDICINOS DARBUOTOJŲ SURINKTŲ ĮKALČIŲ BUVO PAKANKAMA ĮRODYTI SMURTAUTOJO KALTĘ TEISME.
POLICIJOS PAREIGŪNŲ SURINKTŲ ĮKALČIŲ BUVO PAKANKAMA ĮRODYTI SMURTAUTOJO KALTĘ TEISME.
BENDRAI TEISMO DARBĄ VERTINU TEIGIAMAI.
BLOKAS NR. IV: PSICHOSOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮVERTINIMAS (jeigu neteko kreiptis, pereikite, prašome, prie bloko Nr. V)
Prisiminkite, prašome, savo patirtį susidūrus su pagalbą teikiančiomis organizacijomis ir institucijomis. Įvertinkite, prašome, savo sutikimo su toliau pateiktais teiginiais lygį 5 balų sistemoje (kai 1–visiškai nesutinku, 2–nesutinku, 3–nei sutinku, nei nesutinku, 4–sutinku, 5–visiškai sutinku):
1. VISIŠKAI NESUTINKU2. NESUTINKU3. NEI SUTINKU, NEI NESUTINKU4. SUTINKU5. VISIŠKAI SUTINKU
SMURTO ATVEJU MAN BUVO BŪTINAS APGYVENDINIMAS SAUGUMO SUMETIMAIS.
MAN BUVO SUTEIKTAS APGYVENDINIMAS.
FORMALIŲ KEBLUMŲ MAN GAUTI APGYVENDINIMĄ NEIŠKILO (pvz., galėjo netikti mano gyvenamosios vietos deklaravimas kitoje gyvenvetėje ar kt.)
ESU PATENKINTAS (-A) APGYVENDINIMO PASLAUGOMIS.
APGYVENDINIMO ĮSTAIGA PASIŪLĖ IR KITAS PSICHOSOCIALINES PASLAUGAS.
MANE NUKREIPĖ Į TINKAMUS SPECIALISTUS.
LIKAU PATENKINTAS (-A) PSICHOSOCIALINĖMIS PASLAUGOMIS.
PSICHOSOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIOS ORGANIZACIJOS DARBUOTOJAI SU MANIMI SUSISIEKĖ IR PASIŪLĖ PAGALBĄ.
AŠ PATI/PATS KREIPIAUSI Į PSICHOSOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIĄ ORGANIZACIJĄ.
PASITIKIU PSICHOSOCIALINĖS SRITIES SPECIALISTAIS.
MAN BUVO REIKALINGOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS.
MAN BUVO SUTEIKTOS NEMOKAMOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS.
MAN BUVO REIKALINGOS SOCIALINIO DARBUOTOJO KONSULTACIJOS.
MAN BUVO SUTEIKTOS NEMOKAMOS SOCIALINIO DARBUOTOJO KONSULTACIJOS.
MAN BUVO REIKALINGOS TEISININKO KONSULTACIJOS.
MAN BUVO SUTEIKTOS NEMOKAMAS TEISININKO KONSULTACIJOS.
SU SPECIALISTŲ PAGALBA IŠSPRENDŽIAU PROBLEMAS.
PSICHOSOCIALINĖS PASLAUGOS NUO SMURTO NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS YRA PAKANKAMOS.
MANAU, KAD TRŪKSTA PRIKLAUSOMYBIŲ GYDYMO PROGRAMŲ.
MANAU, KAD TRŪKSTA PASLAUGŲ VAIKAMS.
MANAU, KAD TRŪKSTA PAGALBOS PROGRAMŲ SMURTAUTOJAMS
VISIEMS REKOMENDUOČIAU KREIPTIS PAGALBOS.
BLOKAS NR. V: BENDRAS ĮVERTINIMASPrivalomas
Prisiminkite, prašome, savo patirtį susidūrus su pagalbą teikiančiomis organizacijomis ir institucijomis. Įvertinkite, prašome, savo sutikimo su toliau pateiktais teiginiais lygį 5 balų sistemoje (kai 1–visiškai nesutinku, 2–nesutinku, 3–nei sutinku, nei nesutinku, 4–sutinku, 5–visiškai sutinku):
1. VISIŠKAI NESUTINKU2. NESUTINKU3. NEI SUTINKU, NEI NESUTINKU4. SUTINKU5. VISIŠKAI SUTINKU
AŠ TIKIU, KAD VISOS ORGANIZACIJOS IR INSITUCIJOS, KURIOS TEIKIA PAGALBĄ NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS, VIENODAI SUPRANTA SMURTO PROBLEMĄ.
SKIRTINGOS ORGANIZACIJOS APSIKEIČIA INFORMACIJA APIE KONKRETŲ SMURTO ATVEJĮ.
MAN NĖRA BŪTINA PAPILDOMAI AIŠKINTI SKIRTINGOSE ORGANIZACIJOSE, KĄ REIŠKIA BŪTI NUKENTĖJUSIU NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE.
Jūsų amžius:Privalomas
Jūsų lytis:Privalomas
Jūsų gyvenamoji vieta:Privalomas
Vaikai:Privalomas
Jūsų išsilavinimas:Privalomas
Jūsų asmeninių pajamų dydis:Privalomas