ASMENŲ APTARNAVIMO PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE KOKYBĖS VERTINIMO ANKETA

Siekdama pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę, Prienų rajono savivaldybės  administracija vykdo anoniminę asmenų apklausą ir siūlo Jums užpildyti šią anketą. Jūsų užpildytos anketos padės nustatyti asmenų poreikius ir leis rasti tinkamiausius sprendimus.

Jūs galite prisidėti prie abipusiškai naudingesnio mūsų bendradarbiavimo.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Ar per pastaruosius 12 mėnesių kreipėtės į Prienų rajono savivaldybės administraciją? *Pasirinkite tik vieną variantą

2. Kaip dažnai kreipiatės į Prienų rajono savivaldybės administraciją? *Pasirinkite tik vieną variantą

3. Kokiu būdu kreipėtės į Prienų rajono savivaldybės administraciją? *Pasirinkite tik vieną variantą

4. Kokia dažniausia Jūsų kreipimosi į Prienų rajono savivaldybės administraciją priežastis? * Pasirinkti vieną variantą

5. Ar Jums buvo suteikta visa reikiama informacija? Pasirinkti tik vieną variantą

6. Per kiek laiko sulaukėte atsakymo į pateiktą klausimą ?

7. Ar buvote informuotas apie veiksmus, kurių institucija ėmėsi spręsdama Jūsų klausimą? *Pasirinkite tik vieną variantą

8. Ar valstybės tarnautojas/darbuotojas informaciją Jums suteikė aiškiai ir suprantamai? *Pasirinkite tik vieną variantą

9. Kaip vertinate Jus aptarnavusių valstybės tarnautojų/darbuotojų kompetenciją (įgūdžius, žinias)? *Pasirinkite tik vieną variantą

10. Ar per praėjusius metus esate „atsidėkoję“ tarnautojui/darbuotojui už suteiktą ar prašomą suteikti paslaugą?

11. Jūsų lytis: *Pasirinkite tik vieną variantą

12. Jūsų amžius: *Pasirinkite tik vieną

13. Pagrindinis užsiėmimas:*Pasirinkite tik vieną variantą

14. Jūsų pasiūlymai, kaip gerinti Prienų rajono savivaldybės administracijos darbą

16. Jei negavote reikiamos informacijos, nurodykite skyriaus ar seniūnijos pavadinimą, į kurį kreipėtės ir specialisto pareigas.

17. jei į klausimą, ar esate ,,atsidėkoję" specialistui atsakėte teigiamai, nurodykite skyriaus ar seniūnijos pavadinimą ir specialisto pareigas.