UserSM-apklausa
Results47
Vieša
Pranešti

ASMENŲ APTARNAVIMAS IR JŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS SUSISIEKIMO MINISTERIJOJE

Susisiekimo ministerijai svarbi Jūsų nuomonė apie asmenų aptarnavimą ir jų prašymų nagrinėjimą, kurią galite pareikšti užpildydami anoniminę anketą.
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Ar esate pakankamai informuoti apie ministerijos darbo laiką?Privalomas
Jei prieš tai esamame klausime pasirinkote atsakymą „Kita“, įrašykite savo pasiūlymus.
2. Ar patogus Jums ministerijoje nustatytas priėmimo laikas?Privalomas
Jei prieš tai esamame klausime pasirinkote atsakymą „Kita“, įrašykite savo pasiūlymus.
3. Ar Jums tenka ilgai laukti priėmimo?Privalomas
Jei prieš tai esamame klausime pasirinkote atsakymą „Kita“, įrašykite savo pasiūlymus.
4. Ar mandagiai buvote aptarnautas?Privalomas
Jei prieš tai esamame klausime pasirinkote atsakymą „Kita“, įrašykite savo pasiūlymus.
5. Ar Jums rūpimi klausimai buvo išspręsti pakankamai kvalifikuotai?Privalomas
Jei prieš tai esamame klausime pasirinkote atsakymą „Kita“, įrašykite savo pasiūlymus.
6. Ar Jus patenkino atsakymų į prašymus ar skundus pateikimo terminai?
Jei prieš tai esamame klausime pasirinkote atsakymą „Kita“, įrašykite savo pasiūlymus.
7. Ar buvote informuoti apie veiksmus, kurių ministerija ėmėsi spręsdama Jūsų klausimus?Privalomas
Jei prieš tai esamame klausime pasirinkote atsakymą „Kita“, įrašykite savo pasiūlymus.