blinkt
231
Vieša
Pranešti

Asmeninių vartotojo charakteristikų poveikis socialinės atsakomybės vertinimui

 

Esu VU Ekonomikos fakulteto II kurso magistrantūros studentė. Atlieku baigiamojo mokslo darbo kiekybinį tyrimą, kurio tikslas - nustatyti asmeninių vartotojo charakteristikų poveikį suvokiamai įmonių socialinės atsakomybės sričių svarbai. Šiai apklausai buvote pasirinktas atsitiktinai, visi duomenys yra konfidencialūs ir bus panaudoti tik apibendrintai galutinei duomenų analizei. Anketos pildymas užtruks apie 5 minutes.

 

Iš anksto dėkoju už pagalbą prisidedant prie mokslo tiriamojo darbo!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar sutinkate su teiginiu, jog įmonių socialiai atsakinga veikla yra svarbi?
Pasirinkite vieną iš pateiktų teiginių, apibūdinantantį, kas Jums yra svarbiausia vertinant įmonę.
Prašome perskaityti žemiau išvardintus teiginius apie įmonės veiklą ir juos įvertinti:
Visiškai nesutinkuNesutinkuIš dalies nesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuIš dalies sutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Organizacijos veikla turi būti orientuota į atsakingą išteklių naudojimą.
Organizacija turi mažinti neigiamą veiklos poveikį aplinkai.
Organizacijos veikla turi būti orientuota į sąžiningos darbdavystės praktiką.
Organizacija turi užtikrinti darbuotojų teises.
Organizacijos veikla turi būti etiška.
Organizacija turi sąžiningai elgtis su partneriais, tiekėjais, kitomis interesų grupėmis.
Organizacijos veikla turi būti orientuota į produktų saugumo ir kokybės gerinimą.
Organizacijos reklama turi būti atsakinga.
Organizacijos veikla turi įsitraukti į bendruomenės plėtojimą.
Organizacija turi spręsti socialines problemas.
Organizacijos valdymas turi būti paremtas tinkamais vadybos principais.
Organizacija turi informuoti apie valdymo principus.
Organizacijos veikla turi būti orientuota į žmogaus teisių užtikrinimą.
Organizacija turi prisiimti atsakomybę už žmonių teisių pažeidimus, kuriuos lemia jos veikla.
Septynbalėje skalėje įvertinkite, kiek kiekviena išvardinta vertybė yra svarbi Jūsų asmenybei, kur 1 reiškia, kad vertybė prieštarauja Jūsų įsitikinimams, o 7 - kad vertybė yra labai svarbi.
1234567
Laisvė
Kūrybiškumas
Nepriklausomybė
Asmenių tikslų pasirinkimas
Smalsumas
Jaudinantis gyvenimas
Įvairiaspalvis gyvenimas
Iššūkiai
Malonumai
Mėgavimasis gyvenimu
Lepinimasis
Ambicijos
Įtakos darymas
Gabumai
Sėkmė
Savigarba
Sumanumas
Socialinė valdžia
Turtas
Lyderystė
Geras įvaizdis
Socialinis pripažinimas
Stabilumas
Nacionalinis saugumas
Priklausymo jausmas
Šeimos saugumas
Švara
Tvarka
Sveikata
Mandagumas
Savidisciplina
Pagarba tėvams ir vyresniesiems
Paklusnumas
Pagarba tradicijoms
Nuosaikumas
Nuolankumas
Gyvenimo aplinkybių priėmimas
Pamaldumas
Bendrumas
Lojalumas
Nuoširdumas
Paslaugumas
Atsakomybė
Atlaidumas
Tikra draugystė
Dvasinis gyvenimas
Brandi meilė
Gyvenimo prasmė
Lygybė
Taika pasaulyje
Harmonija su gamta
Išmintis
Socialinis teisingumas
Platus akiratis
Aplinkosauga
Vidinė harmonija
Jūsų lytis?
Jūsų amžius:
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų asmeninės pajamos per mėnesį sudaro: