lora.jakimonyte
156
Vieša
Pranešti

Asmeninės charakteristikos, veikiančios Lietuvos vartotojų reakcijas į reklamą

Sveiki!

Esu Laura, Vilniaus Universiteto, Rinkodaros ir Globalaus verslo specializacijos ketvirtojo kurso studentė. Atlieku bakalauro baigiamojo darbo tyrimą, kurio tikslas - ištirti Lietuvos vartotojų asmeninių charakteristikų daromą poveikį vartotojų reakcijoms į tam tikras reklamos rūšis. Kviečiu prisidėti ir užpildyti šią anketą – svarbi kiekvieno Lietuvio nuomonė!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pažymėkite, ar sutinkate su nurodytais teiginiais Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Dauguma reklamų sako tiesą
Reklamos tikslas yra informuoti vartotoją
Manau, kad reklama yra informatyvi
Iš esmės reklamos yra teisingos
Reklamos yra patikimas šaltinias apie produktų kokybę ir veikimą
Reklama yra gerai pasakyta tiesa
Iš esmės reklama parodo tikrą reklamuojamo produkto vaizdą
Manau, kad pažiūrėjus daugumą reklamų buvau išsamiai infornuota (s)
Dauguma reklamų suteikia vartotojams esminę informaciją
Pažymėkite, ar sutinkate su nurodytais teiginiais Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Reklama suteikia žinių apie man reikalingus produktus
Reklama suteikia svarbios informacijos apie reklamuojamus produktus
Reklama informuoja, kurį produkto prekės ženklą pirkti yra geriausia
Atkreipiu dėmesį į reklamas, nes jos informuoja apie man reikalingus produktus
Reklamoje kartais perdedama, dėl to neperku produktų pasikliaudama (s) vien reklama
Kai planuoju pirkinį, labia mažai dėmesio kreipiu į reklamas
Nurodykite, sutinkate ar ne su nurodytais teiginiais. Kiekvienas teiginys išreiškia bendrą nuomonę ir blogų ar gerų atsakymų nėraPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Žmogus neturėtų daryti psichologinės ar fizinės žalos kitam žmogui
Potencialios žalos kitiems žmonėms egzistavimas yra visada blogai, nepaisant gaunamos naudos
Yra amoralu lyginti teigiamas pasekmes su neigiamomis, kai sprendi, imtis veiksmo ar ne
Žmonių orumas ir gerovė turėtų būti svarbiausiu visuomenės rūpesčiu
Moralus elgesys tai veiksmai, kurie artimi “tobulo” veiksmo idealui
Nėra tokių etinių principų, kurie būtų tokie svarbūs, kad turėtų būti etikos kodo dalimi
Kas yra etiška, o kas ne, skiriasi priklausomai nuo situacijos ir kultūros
Moralinės normos turėtų būti laikomos individualiomis; kas vienam žmogui moralu, kitam gali pasirodyti amoralu
Tarpasmeniniuose santykiuose etinės dilemos yra tokios sudėtingos, kad žmonės turėtų turėti teisę patys formuoluoti individualius etikos kodus
Negalima suformuoti taisyklių melui; kada meluoti galima, o kada ne visiškai priklauso nuo situacijos
Moku anglų kalbą pakankamai, kad suprasčiau reklamos tekstą angliškai (1 - visiškai nemoku, 5 - moku pakankamai)Privalomas
Atidžiai pasižiūrėkite į šią reklamą ir pažymėkite, ar sutinkate, kad apačioje išvardintos charakteristikos yra būdingos šiai reklamai Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Reklama yra patikima
Reklama yra realistiška
Reklama yra klaidinanti
Reklama yra informatyvi
Reklama sako tiesą
Atidžiai pasižiūrėkite į šią reklamą ir pažymėkite, ar sutinkate, kad apačioje išvardintos charakteristikos yra būdingos šiai reklamaiPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Reklama yra patikima
Reklama yra realistiška
Reklama yra klaidinanti
Reklama yra informatyvi
Reklama sako tiesą
Atidžiai pasižiūrėkite į šią reklamą ir pažymėkite, ar sutinkate, kad apačioje išvardintos charakteristikos yra būdingos šiai reklamaiPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Reklama yra patikima
Reklama yra realistiška
Reklama yra klaidinanti
Reklama yra informatyvi
Reklama sako tiesą
Atidžiai pasižiūrėkite į šią reklamą ir pažymėkite, ar sutinkate, kad apačioje išvardintos charakteristikos yra būdingos šiai reklamaiPrivalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Reklama yra patikima
Reklama yra realistiška
Reklama yra klaidinanti
Reklama yra informatyvi
Reklama sako tiesą
2015m. ASA (Jungtinės Karalystės Reklamos Standartų Institucija) uždraudė Tesco reklamą dėl jos neaiškumo. Pažiūrėję į reklamos apačią pamatysite, kad vos įžiūrimomis raidėmis yra užrašas, skelbiantis, kad turite pirkti bent 10 produktų, iš kurių bent vienas priklausys Asda, Morrisons arba Sainsburry prekių ženklams. Ką manote apie šią reklamą dabar?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Reklama yra patikima
Reklama yra realistiška
Reklama yra klaidinanti
Reklama yra informatyvi
Reklama sako tiesą
2007m. ASA (Jungtinės Karalystės Reklamos Standartų Institucija) pripažino Flora Pro Activity reklamą klaidinančia dėl praleistos informacijos. Ši reklama nepaminėjo kitų gėrimų bei fakto, kad vienas konkurento gėrimas taip pat buvo rekomenduotas daugiau nei pusės apklaustų gydytojų. Ką manote apie šią reklamą dabar?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Reklama yra patikima
Reklama yra realistiška
Reklama yra klaidinanti
Reklama yra informatyvi
Reklama sako tiesą
2014m.“Reebook” buvo nubausta 350 000 dolerių bauda už melagingą reklamą. Buvo ištirta ir įrodyta, kad reklamoje teigiama nauda yra melas. Ką dabar manote apie šią reklamą?Privalomas
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuSutinkuVisiškai sutinku
Reklama yra patikima
Reklama yra realistiška
Reklama yra klaidinanti
Reklama yra informatyvi
Reklama sako tiesą
Jūsų lytis?Privalomas
Kiek Jums metų?Privalomas
Koks jūsų turimas aukščiausias išsilavimo laipsnis?Privalomas