Ar žmonės žino savo teises apie darbo laiko trukmę, rėžimą, apskaitą?

anketinėje apklausoj bus klausiami tik vien iš darbo laiko trukmes, rėžimą ir apskaitą.
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Jūsų lytis:

2. Jūsų amžius:

3. Jūsų išsilavinimas:

4. Kokios jūsų pareigos darbe?

5. Kas yra darbo laikas?

6. Kiek jūs dirbate dienų per savaitę?

7. Kiek jūs dirbate valandų per savaitę?

8. Ar žinote kaip yra vedama darbo laiko apskaita?

9. Kas reguliuoja darbo laiką, jo trukmę?

10. Kas yra darbo laiko grafikas? Iš kur jis atsiranda, kaip skelbiamas?

11. Kam yra nustatomas sutrumpintas darbo laikas?

12. Ar galima darbuotojui dirbti dvi pamainas iš eilės?

13. Kas yra prastova?

14. Kas yra pravaikšta?

15. Kiek sutrumpinama darbo diena švenčių dienų išvakarėse?

16. Kas yra suminė darbo laiko apskaita?

17. Jei žinote, paaiškinkite?