Ar tėvai padeda 5-8 kl. mokiniams ruošti namų darbus?

Psichologai pataria leisti vaikui pačiam įveikti namų darbų užduotis. Mokytojai pataria prižiūrėti, ar vaikas juos paruošė. O kaip tai vyksta iš tikrųjų? Grįžę iš darbo randame visokių situacijų. Vieną dieną vaikas rodo sąsiuvinį patenkintas kaip ledų gavęs, nes užduotis įveikė. O kitą dieną jau kiša kuprinę kuo giliau - viskas padaryta, nebeklausinėkit. Bet ar tikrai viskas? Apsukresnis kitą dieną nebaigtas užduotis nusirašys nuo draugų, o ne toks drąsus pasakys "Nesupratau." Ir štai - pirmoji spraga. Nekartokite jiems nuolat, kad mokomės ne dėl pažymių, o dėl žinių. Kad tai suprastume, mums patiems reikėjo suaugti. Vaikai tikrai mokosi dėl pažymio, dėl draugo dėmesio, dėl mokytojo pagyrimo, dėl tėvelių veido išraiškos gavus dešimtuką. Vaikui reikia to saldaus sėkmės jausmo.

Aš esu užsienių kalbų mokytoja Irena Matelienė. Labai vertinu namų darbus. Jie padeda man įvertinti, ar vaikas tik pataikė atsakyti paklaustas, ar jis iš tiesų suprato pamokos turinį. Mano nuomone, yra mažai vaikų, kurie viską puikiai atlieka patys. Visiems kitiems, paprastiems geriems vaikams anksčiau ar vėliau reikia padėti, patarti. Vieni tėvai tai gali ir daro, kiti - darytų, bet negali. Šiandien džiaugiamės, jei ilgos darbo valandos, namų ruoša dar palieka laiko pasikalbėti, kaip vaikui sekėsi tą dieną. Kita priežastis - vis sudėtingesnės užduotys, kurias paskaitę tik gūžtelime pečiais.

Šią apklausą pradedu, nes noriu sužinoti, kiek ir kokios pagalbos 5-8 klasių mokiniams reikia namuose ir kaip tėveliai jiems padeda.

Nuoširdžiai dėkoju už atsakymus.JEI TURITE KELIS VAIKUS, PRAŠAU VIENAM VAIKUI UŽPILDYTI VIENĄ ANKETĄ.

Ar tėvai padeda 5-8 kl. mokiniams ruošti namų darbus?
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Ar Jūsų vaikas mokosi 5-8 klasėse? (atsakiusiems NE, nuoširdžiai dėkoju už norą dalyvauti apklausoje ir prašau kitų anketos klausimų nepildyti)

Kelintoje klasėje mokosi/mokysis Jūsų vaikas?

Kokia Jūsų nuomonė apie namų darbų svarbą?

Kaip dažnai Jūsų vaikui reikia pagalbos ruošti namų darbus, jis/ji kažko nesupranta?

Ar turite laiko padėti vaikui ruošti namų darbus? (jei nepadede, parašykite, ar turėtumėte laiko tokiam poreikiui atsiradus)

Kas padeda Jūsų vaikui ruošti namų darbus? (GALITE ŽYMĖTI KELIS ATSAKYMUS) (jei niekas nepadeda, parašykite, kas galėtų padėti tokiam poreikiui atsiradus)

Ar ruošdamas (-a) namų darbus dažniausiai Jūsų vaikas namuose būna vienas (-a)?

Kokia Jums įprasta vaiko namų darbų patikrinimo forma?

Pažymėkite šiame sąraše pateiktus dalykus, kurių namų darbams atlikti Jūsų vaikui dažniausiai reikia pagalbos. (GALITE ŽYMĖTI KELIS ATSAKYMŲ VARIANTUS)

Pažymėkite dalykus, kurių namų darbus ruošiančiam savo vaikui Jūs PADĖTI NEGALITE, nes užduotys per sudėtingos, to dalyko nesimokėte ar neišmanote. (GALITE ŽYMĖTI KELIS ATSAKYMŲ VARIANTUS) (jei padėti dar nereikėjo, pažymėkite, kurių dalykų namų darbus ruošiančiam vaikui padėti būtų sunku tokiam poreikiui atsiradus)

Kuriai amžiaus grupei Jūs priklausote

Anketą pildė.

Nuoširdžiai dėkoju ir, norėdama tobulinti savo anketų kokybę, kviečiu komentuoti šią apklausą čia ar el. paštu: [email protected]