UserLaw-student
Vieša
Pranešti

Ar reikėtų teisiškai įforminti sugyventinių statusą Lietuvoje.

Gerbiami Lietuvos gyventojai,

Teisės studijų, antro kurso studentė atlieka tyrimą, kurio tikslas ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę apie sugyventinių statuso teisinį įforminimą Lietuvoje. Jeigu turite galimybę, norėčiau paprašyti išreikšti savo nuomonę čia tema, atsakant į keletą klausimų.

Pasirinkite vieną, ar kelis, labiausiai Jūsų situacijai tinkančius atsakymus, iš galimų variantų.  Apklausa vykdoma anonimiškai- visi pateikti duomenys bus analizuojami tik apibendrinant.

Jei turite klausimų ar komentarų prašome kreiptis el. pašto adresu: [email protected]

Jūsų amžius:
Jūsų lytis:
Jūsų išsilavinimas:
Jūsų šeimyninė padėtis:
Pasirinkite vieną iš galimų atsakymų variantų:
Iki sukankant 16 metų, Jus oficialiai globojo:
Jūsų nuomonė apie gyvenimą kartu, nesudarius santuokos:
Pažymėkite, kas Jūsų nuomone, daro didžiausią įtaką vaikų supratimui apie šeimą:
Jūsų nuomone, Į Lietuvos moksleivių ugdymo programas turėtų, ar neturėtų būti įtraukta trečioji Civilinio Kodekso knyga, reglamentuojanti šeimos teisinius santykius. Įvertinkite skalėje nuo 1-10:
1- įtraukimas į ugdymo programą neduotų jokios naudos; 10- įtraukimas į ugdymo programą būtų labai naudingas
110
Šeimos teisės bendrosios nuostatos
Susitarimas tuoktis ir jo teisinės pasekmes
Žinios apie prieš vedybinę sutartį
Santuokos sudarymo teisinės pasekmės
Sutuoktinių turto teisinis rėžimas
Santuokos nutraukimo būdai ir teisinės pasekmės
Sutuoktinių gyvenimo skyrium teisinės pasėkmės
Sudariau santuoką:
Į šį klausimą atsakykite, jei esate/ buvote susituokęs/-usi.
Kodėl, Jūsų nuomone, kai kurie asmenys renkasi gyvenimą kartu nesusituokus?
Galite pasirinkti kelis variantus.
Koks veiksnys, Jūsų manymu, daro didžiausią įtaką skyrybų skaičiui?
Pažymėkite, Jūsų nuomone, patį svarbiausią.
Lietuvoje, iš moters pavardės galima suprasti, ar ji yra ištekėjusi, ar ne. Jūsų nuomone:
Jūsų nuomone, asmenims, gyvenantiems kartu neįresgistravus santuokos, turėtų būti suteiktos:
Sutuoktinių «bendro turto prezumcija» (t.y. visas po santuokos įgytas turtas ir pajamos yra sutuoktinių bendras turtas) turėtų būti:
Pritariate ar nepritariate teiginiams:
Visiškai nepritariuNepritariuNei pritariu, nei nepritariuPritariuVisiškai pritariu
Turėtų būti būti leidžiama, santuokos nesudariusiems asmenims, prisiimti bendrus finansinius įsipareigojimus (pvz. banko paskola.)
Besiruošiantys kartu gyventi asmenys, turėtų sudaryti sutartį, nustatančią jų turtines teises ir pareigas, bendro gyvenimo laikotarpiu ir po jo.
Nutraukus gyvenimą kartu, turtas turėtų būti dalijamas lygiomis dalimis.
Nutraukę gyvenimą kartu, prieš tai santuokos nesudarę asmenys, turi turėti įstatymais reglamentuotą teisę reikalauti išlaikymo iš buvusio sugyventinio, praradus darbingumą dėl ligos.
Kartu gyvenantys, nesusituokę asmenys, turi turėti teisę į palikimą po vieno iš jų mirties.
Jei Lietuvoje būtų teisiškai reglamentuotas sugyventinių institutas: