Userzydrunas.riauba
Vieša
Pranešti

Ar Jūsų įmonė dalyvauja viešuose pirkimuose? Jeigu ne, pažymėkite pirmus 7 klausimus

1. Pažymėkite Jūsų įmonės veiklos sektorių
2. Pažymėkite kurioje/kuriose šalyse registruota Jūsų įmonė, filialas ar atstovybė
3. Jūsų įmonės darbuotojų skaičius
4. Išskyrus Lietuvą, keliose valstybėse Jūs reguliariai parduodate prekes, paslaugas ar darbus?
5. Ar kada nors dalyvavote viešųjų pirkimų konkursuose?
6. Kiek vidutiniškai per metus Jūsų įmonė pateikia pasiūlymų perkančioms organizacijoms?
7. Kodėl Jūs iki šiol nedalyvavote viešuosiuose pirkimuose?
8. Jeigu Jūs dalyvaujate viešųjų pirkimų procedūrose, ar galite pasakyti jog esate patenkinti visais rezultatais šiai dienai?
9. Jeigu Jūs nepatenkinta(s), nurodykite kodėl?
10. Ar Jūs kada nors pateikėte pretenziją/skundą, dėl priimto ir Jus nuvylusio sprendimo ar išvados?
11. Jeigu TAIP, kokie buvo Jūsų veiksmai?
12. Jeigu NE, dėl kokios priežasties?
13. Jūsų nuomone, ar viešųjų pirkimų teisės aktai leidžia rinkai laisvai plėtotis?
14. Ar viešieji pirkimai skatina konkurenciją tarp tiekėjų ar ją riboja?
15. Ar viešieji pirkimai gali įtakoti nesąžiningai konkurencijai?
16. Ar Jūs kada nors dalyvavote kitų valstybių organizuojamuose viešuose pirkimuose?
17. Kuriose valstybėse?
18. Jeigu TAIP, Jūsų nuomone ar kitos valstybės viešųjų pirkimų procedūros vykdomos skaidriau nei Lietuvoje?
19. Jūsų pastabos, pasiūlymai dėl viešųjų pirkimų sistemos