UserTOLERANCIJA
Results100
Vieša
Pranešti

Ar esame tolerantiški "kitokiam"

Gerbiamas respondente, Tai anoniminis klausimynas. Jame nėra Jūsų pavardės ar vardo bei kitos informacijos, pagal kurią būtų galima nustatyti Jūsų asmenybę. Kad šis tyrimas būtų sėkmingas, labai svarbu, kad Jūsų atsakymai į klausimus būtų nuoširdūs ir teisingi. Tyrimo, kurį atlieka MRU socialinės politikos fakulteto studentės, duomenys padės geriau suprasti tolerancijos lygį Lietuvoje. Dėkojame užatsakymus!
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Pic
1. Kokia Jūsų lytis?
2. Koks Jūsų amžius?
3. Ar Lietuvos visuomenę laikote tolerantiška?
4.1 Ar save laikote tolerantišku „kitokiam“ ?
4.2 Ką Jums reiškia tolerancija?
5.1 Ar valstybė mūsų visuomenei sudaro vienodas galimybes realizuoti save? (pvz. neįgalieji ir sveiki žmonės)
5.2 Pakomentuokite atsakymą.
6.1 Ar švietimo sistema suteikia pakankamai informacijos apie toleranciją?
6.2 Kokio pobūdžio yra ta informacija? Jei nepakankamai, tai ko trūksta?
7. Ar tarp lyčių egzistuoja nelygybė?
8. Ar reikia toleruoti viską? Kur Jums yra tolerancijos ribos?
9. Kaip vertinate toleranciją Lietuvoje lyginant su kitomis valstybėmis?
10.1 Ar kuris nors iš netoleruojamų asmenų buvo pažeidęs Jūsų teises ar kitokiais savo veiksmais elgėsi neteisingai Jūsų atžvilgiu?
10.2 Jei taip, pateikite pavyzdžių.
11. Ar pritariate teiginiui „Aš esu tolerantiškas, kol jų nematau ir negirdžiu“ ?