Ar dokumentinė literatūra skaitytoją įtraukia labiau nei grožiniai kūriniai?

Laukiu jūsuų nuomonių

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Pasirinkite taip ar ne ir argumentuokite kodėl?