Userrenatage
Vieša
Pranešti

Aplinkos veiksnių svarbumas žmogiškojo kapitalo formavimui logistikos įmonėse

Mielas respondente,

Kreipiamės į Jus, prašydami atsakyti į  žemiau pateiktus klausimus skirtus nustatyti veiksnių svarbumą žmogiškojo kapitalo formavimui logistikos įmonėse.

Apklausa yra anoniminė, apibendrinti duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais.

Iš anksto dėkojame už atsakymus.

1. Įvertinkite išorinės aplinkos veiksnių svarbumą žmogiškojo kapitalo formavimui logistikos įmonėse.
Visiškai nesvarbu (1)Labai mažai svarbu (2)Šiek tiek svarbu (3)Pakankamai svarbu (4)Labai svarbu (5)
1. Demografiniai veiksniai (Žmonių migracijos srautai; gyventojų pasiskirstymas pagal amžių ir lytį, dirbančių ir nedirbančių gyventojų skaičius ir t.t.)
2. Socialiniai veiksniai (sveikatos būklė, kultūros lygis, migracijos tempai)
3. Ekonominiai veiksniai (gyventojų pasiskirstymas pagal pajamų grupes, bendra ekonominė būklė, ekonominio funkcionavimo organizacinis mechanizmas ir t.t.)
4. Ekologiniai veiksniai (gamtinės klimato, sanitarinės, higienos sąlygos ir t.t.)
2. Įvertinkite individo aplinkos veiksnių svarbumą žmogiškojo kapitalo formavimui logistikos įmonėse.
Visiškai nesvarbu (1)Labai mažai svarbu (2)Šiek tiek svarbu (3)Pakankamai svarbu (4)Labai svarbu (5)
1. Šeima (Šeimos kultūra; vertybės; investicijos išsilavinimui ir sveikatai)
2. Mokymosi įstaigos (Mokymosi įstaigų inovacijos; žinios, išsilavinimas; kultūra; vertybės; etikos normos)
3. Nevalstybiniai fondai ir organizacijos
4. Regiono socialinė infrastruktūra
5. Regiono ekologinė situacija
3. Įvertinkite organizacijos veiksnių svarbumą žmogiškojo kapitalo formavimui logistikos įmonėse.
Visiškai nesvarbu (1)Labai mažai svarbu (2)Šiek tiek svarbu (3)Pakankamai svarbu (4)Labai svarbu (5)
1. Organizacijos aplinka
2. Organizacijos filosofija
3. Organizacijos vertybės
4. Organizacijos veiklos sritis
5. Aplinkosauginiai ir darbo sąlygų reikalavimai organizacijoje
6. Organizacijos investicijos mokymui
7. Organizacijos investicijos sveikatai
8. Organizacijos kultūra
9. Kvalifikacijos kėlimas organizacijoje
10. Darbuotojų motyvavimas organizacijoje
11. Socialinė veikla organizacijoje
4. Jūsų lytis:
5. Jūsų amžius:
6. Jūsų išsilavinimas:
5. Jūsų darbo stažas: