Aplinkos apsaugos reikšmė visuomenei bei aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimas Lietuvoje

Gerb. Respondente,

          Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos, Teisės ir muitinės veiklos studijų studentė atlieka baigiamojo darbo tyrimą apie aplinkos apsaugos reikšmę visuomenei bei aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimą Lietuvoje. Ši anketa yra anoniminė, visi duomenys bus pateikiami ir analizuojami apibendrintai.
         Perskaitykite kiekvieną klausimą ir pažymėkite tinkamą atsakymo variantą (-us) ar įrašykite savo nuomonę. 

         Anketos pildymas vidutiniškai užtruks 5 min.
 

9. Kokiu būdu prisidedate prie aplinkos apsaugos?
Naudoju medžiaginius maišelius
nenaudoju plastikinių gaminių
Naudoju medžiaginius ir popierinius maišelius
Nešiūkšlinu, stengiuos naudoti daukartinius maišelius