Apklausa dėl kontrolinių klausimynų naudojimo

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

Ar kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti? ✪