Apklausa apie Demingo principų veikimą Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

Gerbiamas respondente, tyrimą atlieka Klaipėdos valstybinės kolegijos, Logistikos vadybos 3 kurso studentai, tyrimas skirtas sužinoti studentų nuomonę apie Demingo pricipų taikymą ir veikimą kolegijoje. Apklausa užtruks jums apie 5min.

Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Kaip manote ar kvk keldama studijų kainas linksta link pelno didinimo ar studijų kokybės gerinimo?

2. Ar KVK darbuotojai tinkamai atlieka savo pareigas?

3. Kokios atsiranda klaidos KVK?

4. Ar lengva rasti praktikos vietą pagal KVK partnerystę?

5. Jūsų manymu, tvarkaraščio keitimas yra:

6. Kaip manote ar KVK darbuotojų kvalifikacijos kėlimas prisideda prie studijų kokybės gerinimo?

7. Jūsų požiūriu dėl paskaitų nelankymo ar reiktų drausminti studentus?

8. Dėl kokių priežasčių jaučiatės nesaugūs KVK?

9. Ar Jūs jaučiate konkurencija tarp studentų?

10. Kaip manote ar keliaujant į kitas šalis pagal Ersamus+ programą dėstytojai pasisemia ir pritaiko užsienio šailių mokymo stilių savo paskaitose?

11. Kaip manote kam KVK skiria daugiau dėmesio?

12. Kaip manote ar kvk taiko Demingo principą leidžiantį didžiuotis savo pasiekimais, neskelbdami studentų gautų rezultatų viešai?

13. Kaip Jums patogiau dirbti?

14. Kaip manote ar kvk darbuotojai bendradarbiauja kartu su studentais tobulinant studijų procesą ir sprendžiant iškilusias problemas?