UserEVC
Results73
Vieša
Pranešti

Apklausa apie aptarnavimo kokybę Europos vartotojų centre

Europos vartotojų centrų tinklas yra visoje ES, taip pat Norvegijoje ir Islandijoje veikiantis tinklas, kuris nemokamai konsultuoja apie vartotojų teises ir jų apsaugą ES, nagrinėja vartotojų skundus ir padeda be teismo išspręsti ginčus dėl kitose ES šalyse pirktų netinkamos kokybės prekių ar paslaugų. Ačiū, kad padedate mums tobulėti!
Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar Jūs mandagiai aptarnaujamas (-a)?
Pic
Ar Jums rūpimi klausimai išspręsti pakankamai kvalifikuotai?
Prašome pagrįsti, kodėl pasirinkote vienokį ar kitokį atsakymą:Privalomas
Ar Jūs tenkina atsakymų į Jūsų klausimus pateikimo terminai?
Ar Jūs buvote informuotas (-a) apie veiksmus, kurių Centras ėmėsi spręsdamas Jūsų klausimus?
Ar, Jūsų manymu, Centro darbas reikšmingas visuomenei ir informacijos apie vartotojų teises sklaidai?
Iš kur sužinojote apie Centrą?
Jei apie Centrą sužinojote iš kitur, prašome nurodyti šaltinį
Ar rekomenduotumėte į Centrą kreiptis artimiesiems/draugams?
Prašome pagrįsti, kodėl pasirinkote vienokį ar kitokį atsakymą:Privalomas
Kiti pasiūlymai ir pastabos kaip pagerinti Centro veiklą: