Apklausa 12kl moksleiviams

Apie Alytaus kolegijos svetaine www.akolegija.lt
Pasiūlymai dizainui?
ne
zaismungumo, patrauklumo!
Hmmm...