VilmaGr
43
Vieša
Pranešti

Anketa tėvams "Kalbos raida 1-3 metų"

Šios anketos tikslas yra atskleisti ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos raidos ypatumus tėvų požiūriu. Anketa yra skirta tėvams, auginantiems vaikus nuo 1 iki 3 metų. Apklausa yra anoniminė. Labai svarbu, kad atsakytumėte į kiekvieną klausimą ir anketa būtų užpildyta iki galo.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūs vaikui esate:
2. Jūsų gyvenamoji vieta:
3. Jūsų išsilavinimas:
4. Jūsų amžius:
5. Kūdikis gimė:
6. Kalba, kuria kalbate namuose:
7. Jūsų vaiko amžius (parašykite tikslų amžių) .................metai..................mėnesiai
8. Ugdymo įstaigos lankymas:
9. Logopedinių užsiėmimų lankymas:
10. Kalbos išraiška (prie kiekvieno teiginio žymėkite⛒ ties labiausiai tinkančiu atsakymo variantu)
sutinkusutinku iš daliesnesutinku
Kalboje vyrauja sava kalba (vaikas kalba, tačiau aplinkiniams nesuprantama kalba)
Kalba pavieniais žodžiais ir garsažodžiais (pvz.: miau, mama, lialia ir t.t.)
Kalba paprastomis netaisyklingomis dviejų žodžių frazėmis (pvz.: noriu atete, mama opa)
Kalba dviejų – trijų žodžių sakiniais (pvz.: duok man mašiną)
Kalba išplėstiniais sakiniais (pvz.: Suvalgiau visą košę, o paskui atėjome į darželį)
Pasako antonimus (šiltas – šaltas, žiema – vasara ir pan.)
11. Poreikių ir prašymų reiškimas (prie kiekvieno teiginio žymėkite ⛒ ties labiausiai tinkančiu atsakymo variantu)
sutinkusutinku iš daliesnesutinku
Prašymus ir poreikius reiškia žodžiais
Prašymus ir poreikius reiškia nekalbiniais garsais (pvz.: sako „m“ ir rodo pirštu)
Prašymus ir poreikius reiškia savais žodžiais, žodžių dalimis
Prašymus ir poreikius reiškia gestais
Prašymus ir poreikius reiškia mimika (verksmu, šypsena)
12. Kalbos supratimas (prie kiekvieno teiginio žymėkite ⛒ ties labiausiai tinkančiu atsakymo variantu)
sutinkusutinku iš daliesnesutinku
Dažniausiai neįvykdo paprastų žodinių prašymų (duok kamuolį ir pan.)
Sureaguoja išgirdęs draudimą (nebūtinai paklūsta, tačiau sulaukiama reakcija)
Parodo arba žiūri į tris kūno dalis
Parodo pažįstamą paveikslėlį ar objektą pagal pavadinimą (pvz.: kur šuo?)
Atpažįsta daiktus pagal jo savybes (mažas, sunkus, minkštas ir pan.)
Parodo spalvas (raudoną, mėlyną, žalią, geltoną, juodą, rudą)
Supranta prielinksnius ir gali paprašytas padėti daiktus, kur nurodoma žodžiu (pvz.: ant stalo, po kėde, šalia spintos)
Žino, ar yra berniukas, ar mergaitė
13. Bendravimas su kitais žmonėmis (prie kiekvieno teiginio žymėkite ⛒ ties labiausiai tinkančiu atsakymo variantu)
sutinkusutinku iš daliesnesutinku
Vaikas pats inicijuoja pokalbį
Paklaustas noriai atsako į klausimus žodžiu arba gestu
Rodo pirštu į įvairius objektus, laukdamas kol suaugusysis pasakys pavadinimą
Klausia „kas čia?“
Nesiekia bendravimo tiek žodinio, tiek neverbalinio (gestais, mimika)
Dažnai atrodo, kad negirdi
Dažniausiai žaidžia vienas ir susierzina įsiterpus į žaidimą
14. Žodynas (prie kiekvieno teiginio žymėkite ⛒ ties labiausiai tinkančiu atsakymo variantu)
sutinkusutinku iš daliesnesutinku
Pasako iki 10 tikrų žodžių (ne garsažodžių)
Pasako apie 30 žodžių
Pasako apie 100 žodžių
Pasako daugiau nei 200 žodžių
Gali parodyti daug daugiau negu pasakyti
Žodyne daugiau užsienietiškų žodžių nei lietuviškų
15. Tartis (prie kiekvieno teiginio žymėkite ⛒ ties labiausiai tinkančiu atsakymo variantu)
sutinkusutinku iš daliesnesutinku
Visus garsus ištaria taisyklingai
Beveik visus garsus taria taisyklingai
Labai daug netaisyklingai tariamų garsų
Tartis nesuprantama net šeimos nariams
Vaikas išvis taria tik kelis garsus
16. Kas, Jūsų nuomone, lemia vaiko kalbos raidos vystymąsi? (prie kiekvieno teiginio žymėkite ⛒ ties labiausiai tinkančiu atsakymo variantu)
NesvarbuNelabai svarbuTuri nedaug įtakosSvarbuLabai svarbu
Genetika / paveldimumas
Šeimos nariai (tėvai, broliai/sesės....)
Specialistai (logopedai, specialieji pedagogai, psichologai)
Bendraamžiai
Vaiko charakterio savybės
17. Kokius žaidimus vaikas renkasi žaisti namuose? (pažymėkite du labiausiai tinkančius atsakymo variantus)
18. Kaip skatinate vaiko kalbos raidą? (pažymėkite du labiausiai tinkančius atsakymo variantus)
19. Kiek laiko vidutiniškai kasdien praleidžiate bendraudami/žaisdami su vaiku?
20. Su kuo vaikas daugiausiai praleidžia laiko?
21. Kokios informacijos apie vaiko kalbą labiausiai trūksta? (galimi keli atsakymo variantai)