Uservilijakvasiene
Vieša
Pranešti

ANKETA STIPRI BENDRUOMENĖ – STIPRI SAVIVALDA

 

Vasario 6-10 dienomis Lietuvos viešosiose bibliotekose vyks „Savivaldos savaitė bibliotekose“, kurios metu gyventojai bus skatinami viešosiose bibliotekose susitikti su vietos politikais ir tarnautojais bei elektroninėje anketoje išsakyti savo nuomonę apie vietos savivaldos institucijų veiklą ir regionui aktualias problemas, kurias galėtų padėti spręsti vietos savivaldybės.

1. Ar savivaldybės bendruomenės turėtų būti labiau įtrauktos priimant bendruomenei svarbius sprendimus savivaldybėje?
2. Ar norėtumėte, kad savivaldybė perduotų daugiau funkcijų seniūnijoms?
Nurodykite, kur Jums patogiau spręsti bendrąsias problemas?
3. Ar Jus, bendrai, tenkina seniūnijos teikiamų paslaugų kokyb
Kokių kitų paslaugų norėtumėte gauti seniūnijoje?
4. Ar sutiktumėte skirti šiek tiek savo laiko seniūnijos veiklos tobulinimui (pvz. ruošiant seniūnijų programas, seniūnaičių sueigose ir tiesioginei veiklai bendruomenėje)?
5. Kam turėtų būti pavaldžios seniūnijos teritorijoje esančios (mokyklos, kultūros įstaigos, ikimokyklinio ugdymo įstaigos, bibliotekos ir kt )savivaldybės biudžetinės įstaigos ar jų filialai?
6. Ar sutiktumėte, kad būtų padidintas seniūnijų veiklos ūkinis ir finansinis savarankiškumas , kad galėtumėte spręsti savo vietos problemas?
Jūsų pasiūlymai seniūnijos ar savivaldybės darbui patobulinti:
7. Jūsų lytis
8. Amžius