UserDaiva1984
Results54
Privati
Pranešti

ANKETA ŠEIMOMS, KURIOMS BUVO TAIKYTA ATVEJO VADYBA

Gerbiami respondentai,

Siekdami organizuoti/ teikti kokybiškas ir paslaugų gavėjų poreikius atitinkančias paslaugas, prašome Jūsų atsakyti į anketos klausimus apie VŠĮ "Jurbarko socialinės paslaugos" teikiamas paslaugas.

 Dėkojame už atsakymus

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Kiek laiko Jūsų šeimai teikiama pagalba/ socialinės paslaugo?
Ar gaunate pagalbos plano kopiją?
Ar turite pakankamai informacijos apie pagalbos plane numatytus susitarimus, planuojamus veiksmus, veiklas?
Ar turite pakankamai informacijos apie pagalbą teikiančius specialistus?
Ar turite pakankamai informacijos apie savo teises ir pareigas vykdant pagalbos plane numatytus susitarimus ir/ ar įsipareigojimus??
Ar Jums ir Jūsų šeimai sudarytos sąlygos naudotis žemiau išvardintomis paslaugų gavėjų teisėmis?
taipnenegaliu atsakyti
Teisė prašyti/ atsisakyti socialinių paslaugų/ pagalbos
TeTeisė prašyti pervertinti pagalbos šeimai poreikį
Teisė gauti visą informaciją, susijusią su paslaugų teikimu
Teisė išsakyti savo pastabas dėl socialinių paslaugų teikimo kokybės
Teisė kartu su atvejo vadybininku, socialiniu darbuotoju, darbui su šeimomis, planuoti socialinių paslaugų teikimą
Ar Jūs ir Jūsų šeima esate skatinami?
taipnenegaliu atsakyti
Įsitraukti į problemos sprendimo procesą
Savarankiškai valdyti ir kontroliuoti susidariusią situaciją
Įsitraukti į pagalbos/ paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą
Dalyvauti rengiant pagalbos šeimai planą
Išsakyti savo nuomonę apie pagalbos/ paslaugų kokybę
Įvertinkite Jūsų šeimai teiktas paslaugas?
Labai gerai, esu patenkintasGerai, esu patenkintas iš daliesVidutiniškaiBlogai, esu nepatenkintasLabai blogai, esu visiškai nepatenkintas
Atvejo vadybininko konsultacijos rūpimais šeimai klausimais
Socialinio darbuotojo darbui su šeimomis informavimas/ konsultavimas šeimos pateiktomis temomis
Pagalba šeimai planuojant išlaidas ir/ ar apsiperkant
Informacijos gavimas šeimai rūpimais klausimais
Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir/ ar atkūrimas
Pagalba tarpininkaujant ir atstovaujant šeimai rūpimais klausimais
Kaip Jūs vertinate socialinių darbuotojų darbą, teikiant pagalbą/ paslaugas?
taipiš daliesne
Socialiniai darbuotojai visada ir laiku teikia reikalingą informaciją
Socialiniai darbuotojai sėkmingai padeda spręsti iškilusias problemas
Socialinia darbuotojai atsižvelgia į Jūsų pasiūlymus
Socialiniai darbuotojai pagarbiai ir mandagiai elgiasi
Socialiniai darbuotojai palaiko patikimus ir draugiškus santykius
Socialiniai darbuotojai yra kompetetingi, laikosi konfidencialumo susitarimų
Kilus klausimams, neaiškumams dėl pagalbos/ paslaugos teikimo/ gavimo Jūs kreipiatės į
Kokių pastabų/ pageidavimų turite dėl Jūsų šeimai teiktos pagalbos/ paslaugų?
Kokių specialistų paslaugų Jūsų šeimai trūko/ trūksta įstaigoje? (įvardinkite)
Kas Jums buvo naudinga socialinių paslaugų teikimo procese ? (įrašykite)
Kaip pasikeitė Jūsų šeimos situacija gaunant socialines paslaugas? (įrašykite)
Kokios pagalbos sulaukėte, o galbūt trūko, iš socialinio darbuotojo/ atvejo vadybininko? (įrašykite)