UserLina123456
Results44
Vieša
Pranešti

Anketa pedagogams

Gerbiamas Pedagoge, esu Lina Činčiukienė, Klaipėdos valstybinės kolegijos Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos 4 kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą tema: „Ikimokyklinio ugdymo pedagogų emocinio intelekto raiška ir svarba“ ir atlieku tyrimą. Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie ikimokyklinio ugdymo pedagogų emocinio intelekto raišką ir svarbą. Apklausa anoniminė, todėl savo vardo ir pavardės Jums nurodyti nereikia, nes svarbiausia yra tik Jūsų asmeninė nuomonė. Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami. Radę atsakymą (galimi ir keli variantai), labiausiai atitinkantį Jūsų nuomonę, pažymėkite jį, taip pat atsakykite į papildomus klausimus. Jūsų informacija tyrimo vykdytojai yra itin vertinga. Dėkoju už Jūsų pagalbą tyrime. Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų amžius:
2.Jūsų pedagoginio darbo patirtis?
3. Jūsų kvalifikacinė kategorija?
4. Kuris iš pateiktų apibūdinimų geriausiai nusako emocinio intelekto sampratą (pasirinkite vieną arba kelis atsakymų variantus)?
5. Emocinis intelektas dažniausiai pasireiškia šiose srityse (pasirinkite vieną arba kelis atsakymų variantus):
6. Ar svarbi pedagogui emocinė branda (pasirinkite vieną atsakymo variantą)?
7. Ar pritariate teiginiui, kad pedagogo emocinis intelektas yra ugdymo įstaigos emocinio klimato pagrindas (pasirinkite vieną atsakymo variantą)?
8. Kokiomis asmeninėmis savybėmis, Jūsų nuomone, turi pasižymėti intelektualus pedagogas (pasirinkite vieną arba kelis atsakymų variantus)?
9. Kaip manote, kodėl svarbu ugdyti vaiko emocinį intelektą (pasirinkite vieną arba kelis atsakymų variantus)?
10. Kurias pedagogų kompetencijas, Jūsų nuomone, reikėtų tobulinti, kad vaikų emocinio intelekto ugdymas(is) vyktų sėkmingiau (pasirinkite vieną arba kelis atsakymų variantus)?
11. Pedagogo bruožai, kurie, Jūsų nuomone, lemia emocinę kompetenciją (pasirinkite vieną arba kelis atsakymų variantus)?
12. Ko labiausiai trūksta, kad emocinio intelekto ugdymo kokybė būtų geresnė (pasirinkite vieną arba kelis atsakymų variantus)?