UserGStupelyte
Results50
Vieša
Pranešti

Anketa įmonių/padalinių vadovams

Gerbiamas, respondente,

Esu Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Žmonių išteklių vadybos antro kurso magistro studijų studentė. Šiuo metu atlieku magistrinio darbo tyrimą apie vadovavimo kompetencijos vystymąsi. Prašome Jūsų atsakyti į šioje anketoje pateiktus klausimus. Anketoje varnele pažymėkite Jums tinkamą atsakymą.

Tyrimo metu gauti respondentų atsakymai bus naudojami tik šiam baigiamajam darbui parengti.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Jūsų lytis:Privalomas
Įmonės, kurioje Jūs dirbate dydis:Privalomas
Nurodykite Jūsų valdymo lygį:Privalomas
Jums pavaldžių darbuotojų skaičius:Privalomas
Jūsų turimas vadovaujamos darbo patirties stažas:Privalomas
Įvertinkite kompetencijas, kurios Jūsų nuomone yra svarbios vadovui:Privalomas
Ši kompetencija vadovui yra svarbi (1 – nesvarbi, 6 – svarbi)
1 - nesvarbi23456 - svarbi
Problemų supratimas
Sprendimų priėmimas
Vadovavimas
Sprendimų delegavimas
Trumpalaikis planavimas
Strateginis planavimas
Koordinavimas
Tikslų nustatymas
Kontroliavimas
Motyvavimas valdžia (pvz. tam tikrų sprendimų priėmimų funkcijos perleidimas darbuotojui ir pan.)
Motyvavimas įtikinimu
Komandos būrimas
Rezultatyvumas
Iniciatyvumas
Susitelkimas užduočiai
Skubumas
Ryžtingumas
Užuojauta
Kooperacija (bendradarbiavimas)
Socialumas
Mandagumas
Politinis nuovokumas
Kategoriškumas
Darbuotojo darbo indėlio (rezultato) siekimas
Susitelkimas į vartotoją
Drausmingumas
Orientacija į taisykles
Asmeninė atsakomybė
Patikimumas
Darbo limitų (ribų) laikymasis
Profesionalumas
Lojalumas
Tolerancija
Prisitaikymas
Kūrybinins mąstymas
Kultūrinis supratimas
Tvirtumas
Streso valdymas
Klausimo įgūdžiai
Verbalinė komunikacija
Vieši pristatymai
Rašytinė komunikacija
Tikslų kėlimas
Darbo atlikimo įvertinimas (savo ir pavaldžių darbuotojų)
Grįžtamasis ryšys
Darbo praturtinimas
Savęs ugdymas
Techninė patirtis
Organizacinis sąmoningumas
Kiekybinis ir kokybinis analizavimas
Finansinių ir saugumo interesų suvokimas
Įvertinkite savo kompetencijų stiprumą:Privalomas
Ši kompetencija yra viena iš mano stipriausių (1 – nesutinku; 6 – sutinku)
1 - nesutinku23456 - sutinku
Problemų supratimas
Sprendimų priėmimas
Vadovavimas
Sprendimų delegavimas
Trumpalaikis planavimas
Strateginis planavimas
Koordinavimas
Tikslų nustatymas
Kontroliavimas
Motyvavimas valdžia (pvz. tam tikrų sprendimų priėmimų funkcijos perleidimas darbuotojui ir pan.)
Motyvavimas įtikinimu
Komandos būrimas
Rezultatyvumas
Iniciatyvumas
Susitelkimas užduočiai
Skubumas
Ryžtingumas
Užuojauta
Kooperacija (bendradarbiavimas)
Socialumas
Mandagumas
Politinis nuovokumas
Kategoriškumas
Darbuotojo darbo indėlio (rezultato) siekimas
Susitelkimas į vartotoją
Drausmingumas
Orientacija į taisykles
Asmeninė atsakomybė
Patikimumas
Darbo limitų (ribų) laikymasis
Profesionalumas
Lojalumas
Tolerancija
Prisitaikymas
Kūrybinins mąstymas
Kultūrinis supratimas
Tvirtumas
Streso valdymas
Klausimo įgūdžiai
Verbalinė komunikacija
Vieši pristatymai
Rašytinė komunikacija
Tikslų kėlimas
Darbo atlikimo įvertinimas (savo ir pavaldžių darbuotojų)
Grįžtamasis ryšys
Darbo praturtinimas
Savęs ugdymas
Techninė patirtis
Organizacinis sąmoningumas
Kiekybinis ir kokybinis analizavimas
Finansinių ir saugumo interesų suvokimas
Įvertinkite kompetencijas, kurias Jūs norėtume ugdytiPrivalomas
Šią kompetenciją aš norėčiau ugdyti (1 – nesutinku; 6 – sutinku)
1 - nesutinku23456 - sutinku
Problemų supratimas
Sprendimų priėmimas
Vadovavimas
Sprendimų delegavimas
Trumpalaikis planavimas
Strateginis planavimas
Koordinavimas
Tikslų nustatymas
Kontroliavimas
Motyvavimas valdžia (pvz. tam tikrų sprendimų priėmimų funkcijos perleidimas darbuotojui ir pan.)
Motyvavimas įtikinimu
Komandos būrimas
Rezultatyvumas
Iniciatyvumas
Susitelkimas užduočiai
Skubumas
Ryžtingumas
Užuojauta
Kooperacija (bendradarbiavimas)
Socialumas
Mandagumas
Politinis nuovokumas
Kategoriškumas
Darbuotojo darbo indėlio (rezultato) siekimas
Susitelkimas į vartotoją
Drausmingumas
Orientacija į taisykles
Asmeninė atsakomybė
Patikimumas
Darbo limitų (ribų) laikymasis
Profesionalumas
Lojalumas
Tolerancija
Prisitaikymas
Kūrybinins mąstymas
Kultūrinis supratimas
Tvirtumas
Streso valdymas
Klausimo įgūdžiai
Verbalinė komunikacija
Vieši pristatymai
Rašytinė komunikacija
Tikslų kėlimas
Darbo atlikimo įvertinimas (savo ir pavaldžių darbuotojų)
Grįžtamasis ryšys
Darbo praturtinimas
Savęs ugdymas
Techninė patirtis
Organizacinis sąmoningumas
Kiekybinis ir kokybinis analizavimas
Finansinių ir saugumo interesų suvokimas