Usera.puipaite
Privati
Pranešti

ANKETA GYDYTOJAMS ODONTOLOGAMS, ODONTOLOGAMS SPECIALISTAMS IR STUDENTAMS

Anketa apie teleodontologijos galimybes ir poreikį Lietuvoje. Daugiausia susitelkiama į bendrosios praktikos odontologo konsultaciją su odontologu specialistu. Anketos duomenys bus naudojami MRU Sveikatos Politikos ir Vadybos studijų magistriniui darbui.

Jūs esate:
Dirbate
Kiek metų darbo patirties turite?
Ar atliekate visas odontologines procedūras pagal savo odontologo higienos normą?
Jei būtų galimybė susisiekti su odontologu specialistu nuotoliniu būdu ir aptarti savo pacientų atvejus, ar ja pasinaudotumėte?
Kokiu tikslu kreiptumėtes į odontologą specialistą nuotoliniu būdu?
Diagnozės patikslinimui
Racionalaus gydymo plano sudarymui
Konsultacijai, po kurios pacientas iškart galėtų keliauti pas specialistą gydymui, praleidžiant atskirą paciento kelionę specialisto konsultacijai
Konsultacijai, po kurios pacientui būtų didesnis aiškumas dėl gydymo
Konsultacijai, po kurios Jums būtų didesnis aiškumas dėl gydymo
Paciento motyvacijai pakelti
Savo kompetencijos pakelimui
Kokiu būdu norėtumėte bendrauti su odontologu specialistu?
Kokios pacientų grupės jaustų dižiausią naudą iš nuotolinių konsultacijų?
Kokias naudas matote bendravimo nuotoliniu būdu su odontologu specialistu?
Kiltų mano kompetencija, tobulėčiau
Galėčiau drąsiau atlikti odontologines procedūras, kurių paprastai nedarau pagal savo kompetenciją
Galėčiau dirbti didesne kaina
Sumažėtų eilės pas specialistus odontologus
Sumažėtų netinkamų ir per lengvų atvejų siuntimas pas specialistus odontologus
Būtų lengviau pacientą įtikinti nuvykti gydytis pas specialistą
Paciento laiko taupymas
Paciento kelionės išlaidų taupymas
Pacientas gautų aukštesnės kokybės paslaugas
Pacientas labiau manimi pasitikėtų
Pacientas jaustų, kad juo rūpinamąsi
Pagerėtų pacientų sveikatos priežiūros prieinamumas
Kokius barjerus matote bendravimo nuotoliniu būdu su odontologu specialistu?
Duomenų apsaugos užtikrinimas
Reikia įsigyti papildomos technikos
Bendrosios praktikos odontologo laiko eikvojimas
Specialisto odontologo laiko eikvojimas
Didesnė klaidų tikimybė
Odontologams reiktų papildomo apmokymo, norint naudotis įranga
Tikimybė, kad odontologui nepavyks perduoti specialistui visos teisingos informacijos apie pacientą
Nėra aiškios teisinės bazės
Nėra aiškių rekomendacijų, kaip viskas turėtų vykti
Kas turėtų finansuoti nuotolinių konsultacijų paslaugų įdiegimą Lietuvoje?
Ligonių kasosSveikatos apsaugos ministerijaIš Valstybės biudžetoEuropos sąjungos lėšosPačios paslaugas teikiančios įstaigos
Privačiame sektoriuje
Viešąjame sektoriuje
Kas turėtų mokėti odontologui specialistui už konsultaciją, jei bendrosios praktikos odontologas dirba...
PacientasOdontologas/ĮstaigaAbu turėtų pasidalinti išlaidasLigonių kasos
Privačiame sektoriuje
Viešąjame sektoriuje
Kaip manote, kaip pacientai reaguotų į nuotolines konsultacijas su odontologu specialistu
Ar ryžtumėtes įsigyti papildomos technikos ar programinės įrangos,siekiant užtikrinti kokybišką nuotolinę konsultaciją?
Ar norėtumėte dalyvauti tobulinimosi kursuose nuotoliniu būdu?
Dabar jau turėjote galimybę apmąstyti šį klausimą. Todėl norėtume dar kartą paklausti, jei būtų galimybė susisiekti su odontologu specialistu nuotoliniu būdu ir aptarti savo pacientų atvėjus, ar ja pasinaudotumėte?
Kas labiausiai paskatintų tokiomis paslaugomis naudotis?
Apmokymai
Informacija apie realius teleodontologijos atvėjus užsienyje
Pamatymas, kaip tai vyksta praktiškai
Teigiami kolegų atsiliepimai
Valstybės skatinimas
Jei matyčiau finansinę naudą
Jei tai man padėtų tobulėti kaip gydytojui