anketa apie Trakus ir Dieveniškes

Esu Kauno Technologijos Universiteto architektūros magistro studijų pirmo kurso studentė Eglė Sakavičiūtė. Rašau tiriamojo projekto darbą tema „Istorinių valstybinių parkų urbanizuotų dalių tvarkymo principai“. Šioje anketoje pateikiami klausimai, kurių atsakymų pagalba bus nustatytos istorinių valstybinių parkų urbanizuotų dalių tvarkymo principai sociologiniu atžvilgiu. Anketa anoniminė, tyrimo rezultatai bus pateikti tik suvestiniais skaičiais. Istorinis valstybinis parkas – saugoma teritorija, kuriama istorinių Lietuvos valstybingumo ir regioninių centrų kultūriniams kompleksams ir jų gamtinei aplinkai išsaugoti (šiuo metu Lietuvoje yra du tokio pobūdžio parkai: Trakų istorinis valstybinis parkas ir Dieveniškių istorinis regioninis parkas).
Jei 7 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:
Gyvenu Trakuose.
kartą per 5 metus
Vienąkart gyvenime.
Nesilankau kiekvienais metais
viena kart 4 metuose
kartą per 2 metus
kas 5 m.
gyvenu netoliese, todėl lankausi savaitgaliais
lankausi pirma karta
karta kas kelis metus
Kas kelis metus
keliskart savaitėje
priklauso nuo aplinkybiu kiek kartu .lankausi
kartą per keletą metų
reciau nei karta metuose
labai retai
Nesilankiau dar
rečiau ne vieną kartą metuose
reciau
Kas met nevažineju :)