anketa apie Trakus ir Dieveniškes

Esu Kauno Technologijos Universiteto architektūros magistro studijų pirmo kurso studentė Eglė Sakavičiūtė. Rašau tiriamojo projekto darbą tema „Istorinių valstybinių parkų urbanizuotų dalių tvarkymo principai“. Šioje anketoje pateikiami klausimai, kurių atsakymų pagalba bus nustatytos istorinių valstybinių parkų urbanizuotų dalių tvarkymo principai sociologiniu atžvilgiu. Anketa anoniminė, tyrimo rezultatai bus pateikti tik suvestiniais skaičiais. Istorinis valstybinis parkas – saugoma teritorija, kuriama istorinių Lietuvos valstybingumo ir regioninių centrų kultūriniams kompleksams ir jų gamtinei aplinkai išsaugoti (šiuo metu Lietuvoje yra du tokio pobūdžio parkai: Trakų istorinis valstybinis parkas ir Dieveniškių istorinis regioninis parkas).
Anketos rezultatai yra viešai prieinami

1. Jūsų lytis: ✪

2. Amžius: ✪

3. Jūsų išsilavinimas: ✪

4. Jūsų specialybė: ✪

5. Ar esate buvęs (-usi) istoriniame valstybiniame parke? ✪

*jei atsakymas "nebuvau nei viename", nebūtina atsakyti į kitus klausimus.

6. Kuris istorinis valstybinis parkas Jums labiau patiko?

7. Istoriniame valstybiniame parke Jūs apsilankote:

Jei 7 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:

8. Kokiu tikslu lankotės istoriniame valstybiniame parke?

Jei 8 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:

9. Kokio pobūdžio veikla Jus labiausiai domina/ domintų istoriniame valstybiniame parke?

Jei 9 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:

10. Istorinio valstybinio parko privalumai ir vertybės:

Jei 10 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:

11. Istorinio valstybinio parko trūkumai:

Jei 11 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:

12. Kokios vietovės, objektai patiko istoriniame valstybiniame parke:

Jei 12 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:

13. Ar, Jūsų manymu, istorinių valstybinių parkų direkcijos tinkamai vykdo pažintinį turizmą?

tinkamai
netinkamai
neturiu nuomonės
Trakų istoriniame nacionaliniame parke
Dieveniškių istoriniame regioniniame parke

14. Ar, Jūsų nuomone, istorinių valstybinių parkų direkcijos užtikrina kultūros paveldo apsaugą?

užtikrina
nepakankami užtikrina
neužtikrina
neturiu nuomonės
Trakų istoriniame nacionaliniame parke
Dieveniškių istoriniame regioniniame parke

15. Ar dalyvaujate renginiuose, vykstančiuose istoriniuose valstybiniuose parkuose?

taip
ne
Trakų istoriniame nacionaliniame parke
Dieveniškių istoriniame regioniniame parke

16. Ar reikėtų naujų turistinių maršrutų parke?

taip
ne
neturiu nuomonės
Trakų istoriniame nacionaliniame parke
Dieveniškių istoriniame regioniniame parke

17. Kaip, Jūsų nuomone, turėtų būti sutvarkyta istoriniame valstybiniame parke esančių miestelių, kaimų aplinka?

Jei 17 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:

18. Kokių įstaigų, Jūsų manymu, trūksta istoriniame valstybiniame parke?

Apgyvendinimo (viešbučių, motelių, kaimo turizmo sodybų ir kt.)
Maitinimo (kavinių, restoranų ir kt.)
Informacijos centrų
Kita
Trakų istoriniame nacionaliniame parke
Dieveniškių istoriniame regioniniame parke

Jei 18 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:

19. Kaip vertinate naują architektūrą istorinio valstybinio parko aplinkoje?

Labai gerai
Gerai
Patenkinamai
Nepatenkinamai
Kita
Trakų istoriniame nacionaliniame parke
Dieveniškių istoriniame regioniniame parke

20. Kokia, Jūsų manymu, turėtų būti nauja architektūra istorinio valstybinio parko aplinkoje?

Jei 20 klausime pasirinkote atsakymą "Kita", įrašykite:

21. Ar Jūs norėtumėte apsilankyti ekomuziejuje (jei Lietuvoje toks būtų)?

Ekomuziejus – muziejus, kuris pristato lankytojui ištiso regiono išskirtinių geografinių ir kultūrinių charakteristikų visumą. Jo eksponatai – objektų visuma, kurią sudaro aplinka, kurioje dirba ir gyvena vietiniai gyventojai.