UserDovile.Gel
Vieša
Pranešti

Anketa Alytaus rajono švietimo įstaigų mokiniams

Gerbiamas(-a) Respondente,           

Jūsų nuomonė svarbi tiriant darbuotojų įtaką švietimo organizacijos įvaizdžiui ir jo formavimui Alytaus rajone, todėl prašyčiau Jūsų atsakyti į anketos klausimus. Pažymėkite atsakymą, kuris tiksliausiai atspindi Jūsų nuomonę. Anketa bus panaudota magistro studijų baigiamajame darbe „Darbuotojų įtaka švietimo organizacijos įvaizdžiui: Alytaus rajono atvejis, nurodant tik apibendrintus duomenis, nenurodant nei mokyklos, nei respondentų asmeninės informacijos. Dėkoju už atsakymus.

Atsakymą pažimėkite kryželiu x. Tuo atveju, jei siūlomi variantai Jums netinka, prašome įrašyti savo variantą.

Dovilė Geležauskaitė, ISM Švietimo ir lyderystės  magistrantė

1.Įvertinkite teiginius apie švietimo įstaigos (toliau - mokyklos) įvaizdį.
Visiškai sutinkuSutinkuSunku pasakytiNesutinkuVisiškai nesutinku
Įvaizdis yra vidinis organizacijos klimatas (atmosfera ir t.t.);
Įvaizdis yra vizualinis įvaizdis (interjeras ir eksterjeras);
Įvaizdis yra įspūdis apie organizaciją (partnerių, klientų ir kt.);
Mokyklos įvaizdžiui daug reikšmės turi jos išskirtinumas, unikalumas;
Mokyklos reputacija visuomenėje labai priklauso nuo jos darbuotojų, veiklos rezultatų ir pasiekimų;
Mokyklos vadovo asmuo ir veikla, jos kokybė turi tiek pat įtakos mokyklos įvaizdžiui, kiek ir mokytojų kvalifikacija, darbo kokybė
Mokyklos įvaizdžiui daugiausia įtakos turi visų jos darbuotojų, personalo įvaizdis (kvalifikacija, išvaizda, elgesys);
Mokyklos įvaizdžiui daugiausia įtakos turi tik jos mokytojų, pedagoginio personalo įvaizdis (kvalifikacija, išvaizda, elgesys);
2.Kaip manote, kas labiausiai formuoja mokyklos įvaizdį?
Visiškai sutinkuSutinkuSunku pasakytiNesutinkuVisiškai nesutinku
Vidinis organizacijos klimatas (atmosfera ir t.t.);
Vizualinis įvaizdis (interjeras ir eksterjeras);
Vadovo įvaizdis (kvalifikacija, išvaizda, elgesys);
Mokyklos vadovų autoritetas
Viso personalo, darbuotojų įvaizdis (kvalifikacija, išvaizda, elgesys);
Mokyklos mokytojai, jų kompetencija, kvalifikacija
Paslaugų pateikimas ir kokybė
Mokyklos bendravimas su mokinių tėvais, kitais visuomenės nariais
Bendravimas tarp mokytojų
Bendravimas tarp mokinių
Aktyvi mokyklos mokytojų veikla, jų įdirbis ruošiant mokinius olimpiadoms, egzaminams
Aukštas ugdymo lygis
Platus neformalaus ugdymo veiklos pasirinkimas po pamokų
Mokykloje teikiamas išsilavinimas atitinka tėvų ir jų vaikų lūkesčius
Geri santykiai tarp mokytojų ir mokinių
Mokytojai objektyviai vertina mokinių mokymosi rezultatus
3.Kokie iš išvardintų įvaizdžio elementų Jums asocijuojasi su mokykla, kurią Jūs lankote?
Visiškai sutinkuSutinkuSunku pasakytiNesutinkuVisiškai nesutinku
Puikus vidinis organizacijos klimatas (atmosfera ir t.t.);
Puikus vizualinis įvaizdis (interjeras ir eksterjeras);
Geras mokyklos vadovo įvaizdis (kvalifikacija, išvaizda, elgesys);
Mokyklos vadovų autoritetas
Tinkamas viso personalo, darbuotojų įvaizdis (kvalifikacija, išvaizda, elgesys);
Geri mokyklos mokytojai, jų kompetencija, kvalifikacija yra puiki
Tinkamas paslaugų pateikimas ir kokybė
Mokyklos bendravimas su mokinių tėvais, kitais visuomenės nariais yra teigiamas ir tinkamas
Bendravimas tarp mokytojų yra dalykiškas, draugiškas ir geranoriškas
Bendravimas tarp mokinių draugiškas ir geranoriškas
Aktyvi mokyklos mokytojų veikla, jų įdirbis ruošiant mokinius olimpiadoms, egzaminams yra gerai matomas visuomenėje
Mokykloje yra aukštas ugdymo lygis
Mokykloje yra platus neformalaus ugdymo veiklos pasirinkimas po pamokų
Mokykloje teikiamas išsilavinimas atitinka tėvų ir jų vaikų lūkesčius
Geri santykiai tarp mokytojų ir mokinių
Mokytojai objektyviai vertina mokinių mokymosi rezultatus
Mūsų mokyklos įvaizdis yra geras
4.Kaip Jūsų manymu, būtų galima pagerinti jūsų lankomos švietimo organizacijos įvaizdį?
Visiškai sutinkuSutinkuSunku pasakytiNesutinkuVisiškai nesutinku
Tobulinant vidinį organizacijos klimatą, gerinant bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokytojų
Tobulinant fizinę organizacijos išvaizdą (technologijos, pastatai ir t.t.)
Keičiant ir tobulinant teigiamą vadovo įvaizdį
Kuriant teigiamą visų darbuotojų įvaizdį
Tobulinant paslaugų pateikimą ir kokybę
Kita ...
5.Jūs mokotės:
7.Jūsų amžius
8.Jūsų lytis
9.Vietovė, kurioje Jūs gyvenate