Usergstragaite
Vieša
Pranešti

Akademinio jaunimo informuotumas apie studijų mainų galimybes užsienyje

 

Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, ar akademinio jaunimo informuotumas apie studijų mainų galimybes užsienyje yra pakankamas.

 

Anketa yra anoniminė. Pildydami anketą pažymėkite vieną atsakymo variantą, išskyrus tuos klausimus, kuriuose nurodyta, jog galimi keli pasirinkimo variantai.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami.

 

Ar esate girdėję apie studijų mainų galimybes užsienyje?
Jei nesate girdėję, ar norėtumėte sužinoti apie mainų galimybes?
Jei taip, apie kurias studijų mainų galimybes užsienyje girdėjote daugiausiai? (galimi keli atsakymo variantai)
Ar girdėjote apie kitas mainų programas kurios nėra paminėtos ankstesniame klausime?
Kokiu balu vertinate savo žinias apie studijų mainų galimybes užsienyje penkiabalėje sistemoje?
Ar manote, kad yra pakankamai informacijos apie studijų mainų galimybes užsienyje?
Iš kokių šaltinių gavote informacijos apie studijų mainų galimybes užsienyje?
Iš kokių kitų šaltinių, nepaminėtų auksčiau, gavote informacijos apie studijų mainų galimybes užsienyje?
Kokia, Jūsų nuomone, mainų programa yra populiariausia?
Kodėl, Jūsų nuomone, ji yra populiariausia?
Kokia, Jūsų nuomone, mainų programa yra nepopuliariausia?
Kokias žinote kitas nepopuliarias mainų programas?
Kodėl, Jūsų nuomone, ji yra nepopuliariausia?
Ar esate pagal mainų programą išvykęs studijuoti į užsienį?
Jei buvote išvykęs pagal mainų programą studijuoti į užsienį, kokia tai buvo programa?
Ar teko išvykti pagal kitą mainų programą studijuoti į užsienį?
Kodėl rinkotės būtent šią mainų programą?
Ar norėtumėte pagal mainų programą išvykti studijuoti į užsienį?
Ar turite pažįstamų, kurie yra studijavę užsienyje pagal mainų programą?
Kaip manote, ar Jūsų universitete pakanka informacijos apie studijų mainų programas užsienyje?
Dėl kokių priežasčių, Jūsų nuomone, kai kurie studentai nesidomi mainų galimybėmis užsienyje?
Kaip manote, kokios gali būti kitos studentų nesidomėjimo mainų galimybėmis užsienyje priežastys?
Kaip manote, ar studijų mainų galimybės užsienyje teikia naudą?
Kokią, Jūsų nuomone, mainų galimybės teikia naudą?
Kokia, Jūsų nuomone gali būti kita mainų galimybių nauda?
Kuriame universitete ar šalyje norėtumėte studijuoti? (jei norėtumėte, įrašykite šalių ir universitetų pavadinimus)
Ar esate dalyvavęs mentorių programoje?
Ar turite pažįstamų, kurie dalyvavo mentorių programoje?
Ar manote, kad dalyvavimas mentorių programose suteikia studentams informacijos apie mainų galimybes?
Kaip manote, kas galėtų paskatinti informuotumo apie studijų mainų galimybes užsienyje plėtrą?
Kaip manote, kas dar galėtų paskatinti informuotumo apie studijų mainų galimybes užsienyje plėtrą?
Jūsų amžius?
Jūsų lytis?
Kurioje srityje Jūs gavote išsilavinimą arba šiuo metu studijuojate šios srities dalyką?