AGS būdų poreikis mokestinių ginčų nagrinėjime

Sveiki, esu Mykolo Romerio universitetė studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą apie alternatyvius mokestinių ginčų sprendimo būdus. Šiuo klausimynu noriu išsiaiškinti kaip vertinamas ikiteisminis mokestinių ginčų nagrinėjimas bei kokios perspektyvos taikyti kitus AGS būdus mokestinių ginčų nagrinėjime. Būsiu labai dėkinga už Jūsų atsakymus. 

10. Kaip vertinate galimybę mokestiniuose ginčuose sudaryti taikos sutartį?
Teigiamai.
Dėl mokesčių nesitariama, jie yra arba jų nėra (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1997 m. liepos 10 d. nutarimas)
Dviprasmiškai. Iš vienos pusės yra mokesčių įstatymai, kuriuose aiškiai reglamentuotas mokesčių mokėjimas ir mokesčiai nėra derybų objektas, tačiau iš kitos pusės ne visada yra lengva surinkti atitinkamus įrodymus, kurie leistų neginčijamai konstatuoti, jog asmuo nemokėjo/mokėjo mažesnius/tyčia vengė mokėti/ir pan. mokesčius.
Ir dabar yra sudaroma daugybė sutarčių dėl mokesčio dydžio pagal MAĮ 71 str. Pgl klausimą neaišku, kuo taikos sutartis skirsis nuo MAĮ 71, atsakyti negaliu.
Labai palankiai
8 is 10
Gerai vertinu.
Teigiamai
Gerai
Aš vertinu teigiamai, bet mokesčių administratoriai dažniausia ne
Teigiamai
Teigiamai.
Taikos sutartį įgyjančią res judicata galią? Ar tokia kaip įprasta?
teigiamai
+
To reikėtų. Nes šiuo metu ginčai ir užsitęsia, nes VMI specialistai vengia būti iniciatyvus šiame procese. Argumentacija, jog teisės formalumas varžo jų iniciatyvą ieškoti pusiausvyros bei abiems šalims geriausio sprendimo
Ir šiuo metu yra tokia galimybė, skiriasi tik pavadinimas.
pukiai
tik teigiamai
teigiamai
Teigiamai.
Būtų gerai, bet būčiau pesimistas vertindamas tokio sprendimo būdo realumą. Žr atsak į 6 klausimą
Teigiamai
Teigiami
mediacija efektyviau
teigiamai
Vertinu teigiamai, nemažai šalių tai naudoja ir sėkmingai
Sveiintina
Mokesčių administratorius galėtų dažniau taikyti šį būdą išspręsti kilusį ginčą su mokesčių mokėtoju.