AGS būdų poreikis mokestinių ginčų nagrinėjime

Sveiki, esu Mykolo Romerio universitetė studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą apie alternatyvius mokestinių ginčų sprendimo būdus. Šiuo klausimynu noriu išsiaiškinti kaip vertinamas ikiteisminis mokestinių ginčų nagrinėjimas bei kokios perspektyvos taikyti kitus AGS būdus mokestinių ginčų nagrinėjime. Būsiu labai dėkinga už Jūsų atsakymus. 

1. Kaip vertintumėte ikiteisminį mokestinių ginčų nagrinėjimą?
Teigiamai.
Gerai
Teigiamai
Teigiamai, nes ikit. nagrinėjime baigiasi dalis bylų dėl nepagrįstai apskaičiuotų mokesčių ir kartu neigiamai, nes abi ginčus nagrinėjančios institucijos nėra visiškai nepriklausomos, t.y. kartais ginčo rezultatą lemia spaudimas iš sistemos (kai nagrinėja VMI prie FM), o kartais nagrinėjančių asmenų asmeninės nuostatos (visi mokestinių ginčų komisijos nariai yra buvę VMI/MGK darbuotojai, dėl ko turi neigiamą požiūrį į mokesčių mokėtojus arba nagrinėja ginčus formaliai). Visgi MGK kaip kvaziteisminė institucija turėtų būti nepriklausoma (t.y. ne prie LRV).
Gerai
Nevertinu
Gerai.
Teigiamai
Gerai
Blogai
Teigiamai
Terminas - "IKITEISMINIS" , manau, kad daug ką sako pats už save, tik klausimas - koks tai ikiteisminis - ar tai baudžiamąją prasme, ar civiline ? Manau, kad visų ginčų sprendimo pradžia turėtų būti ikiteisminė. /žiūrėti, pvz. LR CPK 296 str. 1d. 1p.
Gerai
neigiamai
+
Ši procedūra yra numatyta Mokesčių administravimo įstatyme. Ikiteisminis ginčų nagrinėjimas reikalingas, bet jį spręsti turėtų ne pati VMI, kaip yra dabar, bet nepriklausomi arbitrai, Dirba MKG prie LRV. Bet šioje institucijoje pagrinde specialistai iš VMI
Turi ir teigiamų ir neigiamų aspektų.
8 balai
Dvejopai - teigiama yra tai, kad mokesčiu mokėtojas, nepatirdamas papildomu išlaidu, gali išsispręsti ginča be teisminio nagrinėjimo, neigiamai, nes labai užsitęsia pats procesas.
gerai
Patikrinkite oficialią statistiką, pateikiamą www.vmi.lt, www.lrmuitine.lt ir www.mgk.lt. Jei darote rimtą tyrimą, patikrinkite pasirinktinai keletą ar keliolika vietos mokesčių administratorių sprendimų, kuriuos pakeitė centrinis. Man regis, pamatysite, kad tie pakeitimai būna kosmetiniai, o realiai (pagal esmę) centrinis mokesčių administratorius palieka nepakeistų virš 99 proc. vietos mokesčių administratoriaus sprendimų - dažniausiai juos tiesiog perrašo. Labai panaši situacija bus ir su Mokestinių ginčų komisija. Atsižvelgiant į tai, ikiteisminį nagrinėjimą reikia naikinti, nes atima daug laiko, per kurį mokesčių mokėtojui priauga delspinigių, o teisingumą vis tiek vykdo tik teismai.
Procesas gerai ir aiškiai reglamentuotas ir nesudėtingas. Kaip ir kitais atvejais kai ginče su mokesčių mokėtoju kita proceso šalis yra valstybės institucija, tikimybė laimėti tokį ginčą yra ypatingai maža.
Teigiamai, tenka naudotis.
Blogai, ikiteisminis mokestinių ginčų nagrinėjimas VMI prie FM ar Mokestinių ginčų komisijoje (MGK) nėra objektyvus, kadangi specialistai yra iš tos pačios srities, pvz. didžioji dauguma MGK narių yra buvę VMI prie FM ar apskrities AVMI darbuotojai, todėl jie neabejotinai linkę palaikyti VMI darbuotojų pusę, o patvirtinančių VMI sprendimus procentas siekia 98.
Vertinu teigiamai
gerai
Teigiamai, nes padeda sumažinti krūvi teismams
Teigiamai
Vertinu gerai, kadangi daugeliu atveju yra daugiau kompetencijos ir įsigilinimo, nei nagrinėjant mokestinį ginčą teisme.