UserPVS10
Vieša
Pranešti

AGG

1.Jūsų praktinė patirtis, dirbant KOAA grandies sudėtyje:
Kiek nukentėjusiųjų (kurie savarankiškai negalėjo palikti raudonąją zoną) Jums pavyko surasti, atliekant žvalgybą KOAA grandies sudėtyje:
Kiek kartu teko vadovauti KOAA grandies veiksmams incidentuose:
Kiek kartu teko atlikti postininko funkcijas incidentuose:
Pradinis manometro rodmuo:
Pažymėkite įrangą, kurią turėjote
Ar žinote apie signalą Mayday:
Apibudinkite Mayday sampratą penkiais žodžiais:
Ar žinote apie RIT sampratą?
Apibūdinkite RIT sampratą trimis žodžiais
Kokiais apdovanojimais esate skatintas: