3 KLASĖS MOKINIŲ PAŽINIMO KOMPETENCIJOS UGDYMAS(IS) ARTIMIAUSIOJE GAMTINĖJE APLINKOJE

MIELI MOKINIAI, esu Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentė, rašau baigiamąjį darbą, kuriam labai svarbiJūsų pagalba. Kviečiu Jus dalyvauti apklausoje ir pateikti savo išsakyti savo nuomonę. Anonimiškumągarantuoju. Jūsų pateikti duomenys bus apibendrinti.Jums tinkamą atsakymą apibraukite. Jei nėra atsakymo, atitinkančio Tavo nuomonę, ją parašykprie kita. Iš anksto nuoširdžiai dėkoju.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Kokioje mokykloje Tu mokaisi?

2. Kuris mokomasis dalykas Tau labiausiai patinka?

3. Kur vyksta skirtingų dalykų pamokos?

4. Kurio dalyko pamokos dažniausiai vyksta ne klasėje/už klasės ribų (mokyklos kieme, parke, muziejuje, bibliotekoje ir kt.)

5. Kur vykstančios pamokos, klasėje ar už klasės ribų, tau labiau patinka?

6. Kaip dažnai gamtos mokslų pamoka vyksta gamtoje?

7. Kokia veikla pamokoje, vykstančioje gamtinėje aplinkoje, Tau labiausiai patinka?

8. Kur Tau geriau sekasi mokytis/suprasti, pažinti gamtos objektus ir reiškinius?

9. Su kokiais sunkumais susiduri, kai pamoka vyksta ne klasėje, o gamtinėje aplinkoje?

10. Jei galėtum mokytojai patarti, jos paprašyti, kur ir kaip organizuoti gamtos mokslų pamoką, ką patartum ir ko paprašytum? Parašyk