Usersonata9
Results14
Vieša
Pranešti

2.1.3. Programų atitiktis vaikų ugdymosi poreikiams ir interesams

Anketa parengta, siekiant išsiaiškinti, kaip ugdymo programos atitinka vaiko poreikius ir interesus. Kviečiam dalyvauti apklausoje.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
Ar mūsų įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės sodas“ ir priešmokyklinio ugdymo programa – orientuotos į vaiko kompetencijų ugdymą (si)?
Jūsų nuomone, ką ugdymo programų tikslai ir turinys atliepia:
Kiek programose atliepiami vaiko interesai ir pomėgiai?
Ar reikalingas programų atnaujinimas?
Ar mūsų įstaigoje programa „Vaikystės sodas“ atnaujinama?
Jei atsakėte „taip“ tai kokiu tikslu ir kaip dažnai programa atnaujinama?
Programai atnaujinti sprendimai priimami: