"Vilniaus klyksmas"

Vilniaus klyksmas” – tai projektas apie miesto poeziją. Sukuriu, paslepiu, randu, paviešinu internete. Nauja anoniminių klykiančių poetų” bendruomenė laužo nusistovėjusias taisykles, reiškia savo mintis ir kuria begalinį Vilniaus miesto eilėraštį…

Ačiū už atsakymus!

Pic
Ar skaitote poeziją?
Retai
Tik jumoristinę
Tik tiek, kiek teko skaityti mokykloje
nebent tuomet kai reikia mokslui
Retkarčiais
retai
Kartais