UserCDanguole
Results398
Privati
Pranešti

Turizmo produktų Panevėžio rajone analizė

Gerb. Respondentai,

Esu Panevėžio kolegijos turizmo ir laisvalaikio vadybos studijų programos absolventė, atliekanti turizmo produktų Panevėžio rajone analizę.

Jūsų nuomonė yra labai svarbi, todėl prašau atsakyti į visus klausimus, žymėdami X simboliu. Anketa yra anoniminė, o gauti ir susisteminti tyrimo rezultatai bus panaudoti rašant profesinį bakalauro darbą. Tikiuosi, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti patikimus tyrimo rezultatus.

Iš anksto dėkoju!

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Jūsų amžius
2. Jūsų užimtumo statusas
3. Jūsų lytis
4. Jūsų išsilavinimas
5. Jūsų gyvenamoji vieta
6. Penkiabalėje sistemoje įvertinkite kokiu lygiu šie veiksniai įtakoja Panevėžio rajono turizmo išvystymą ir plėtros galimybes? (5 – labai įtakoja, 1 – neturi įtakos)
12345
Mažai urbanizuota aplinka
Aktyviam ir pasyviam poilsiui tinkami gamtiniai turizmo ištekliai
Įdomūs turistiniai maršrutai /ekskursijos
Platus spektras vykdomų edukacinių programų
Gaivinami ir vystomi tradiciniai amatai, kultūrinis paveldas
Didėjantis kaimo turizmo paslaugų
Populiarumas ir poreikis
Išvystytas turistinių trasų tinklas
Turizmo objektų identifikacinių ženklų trūkumas
Apgyvendinimo sektoriaus įstaigų įvairovė
Išplėtotas maitinimo įstaigų tinklas prie turistinių objektų
7. Kaip dažnai keliaujate po Panevėžio rajoną pažintiniais tikslais?
8. Su kuo dažniausiai keliaujate?
9. Kokiose teminėse ekskursijose, Panevėžio rajone, esate dalyvavę? (Galimi keli atsakymo variantai.)
10. Ar tenkina Jūsų lūkesčius organizuojamos ekskursijos Panevėžio rajone?
11. Kas nulemia ekskursijos pasirinkimą ir tolesnę jos sėkmę? (pažymėkite kiekvieną rodiklį)
Visiškai nesutinkuNesutinkuNei sutinku, nei nesutinkuVisiškai sutinkuSutinku
Kainos ir kokybės santykis
Komunikacijos priemonių efektyvumas
Reklama
Ekskursijos naujumas ir originalumas
Ekskursijos turinys
Ekskursiją vedantis kvalifikuotas gidas
Smalsumas, noras pamatyti kažką naujo
Įgyjamos naujos žinios
Vartotojų pasitikėjimas gidu
12. Ar Jūs domitės Panevėžio rajono kultūriniu turizmu?
13. Kokios priežastys Jums trukdo dažniau lankytis pažintiniais tikslais Panevėžio rajone? (Galimi keli atsakymo variantai.)
14. Ar pritariate, kad Panevėžio rajonas pasižymi:
Tikrai taipNežinauTikrai ne
Nuoširdžiais ir darbščiais žmonėmis
Žymiais žmonėmis
Turtingu istoriniu bei kultūriniu paveldu
Išvystytu kaimo turizmu
Tradiciniais amatais, renginiais
Seniūnijų veiklumu ir bendruomeniškumo skatinimu
Gebėjimu pritraukti investicijas
Svetingumu
15. Ar pakanka informacijos apie Panevėžio rajone vykdomas ekskursijas ir edukacines programas?
16. Kur ieškote informacijos apie Panevėžio rajone vykdomas ekskursijas ir edukacines programas?
17. Penkiabalėje sistemoje įvertinkite kokiu lygiu šie veiksniai įtakoja Jus perkant naują turizmo produktą? (5 – labai įtakoja, 1 – neturi įtakos)
12345
Produkto unikalumas
Produkto gera reklama
Prieinama kaina
Turima informacija apie produktą
Gido asmenybė
Atstumas
Ekskursijos maršrutas, objektai
Ekskursijos trukmė
Ekskursijoje gautas suvenyras
Ekskursijoje pateikta edukacinė programa, degustacija, koncertas
Tinkamas metų laikas ekskursijai
Saugi aplinka, infrastuktūra, kultūriniai ištekliai