"Skaitymo aplinkos vaikų darželio grupėje įtaka 4-5 metų vaikų literatūriniams gebėjimams"

Esu Vytauto Didžiojo universiteto, Švietimo akademijos, Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentė Samanta Marcinkėnaitė. Šiuo metu rašau bakalauro darbą tema: "Skaitymo aplinkos vaikų darželio grupėje įtaka 4-5 metų vaikų literatūriniams gebėjimams". Tyrimo tikslas - išsiaiškinti pedagogų nuomonę apie skaitymo aplinkų naudą 4-5 metų vaikams. Tyrimo rezultatai bus apibendrinami ir naudojami bakalauro baigiamajame darbe. Jūsų atsakymai į pateiktus klausimus labai svarbūs siekiant kokybiškam tyrimui atlikti. Apklausa yra konfidenciali ir anonimiška.
Labai dėkoju už Jūsų atsakymus.

Kokios knygų skaitymo skatinimo strategijos jums labiausiai priimtinos? Pakomentuokite, pateikite pavydžių
nezinau
Skaitymas, rašymas, klausymas
Atkartojimas
Perskaitytos knygos atpasakojimas
Žaismingas
Vaidinimai
Nežinau
Atkartojimas, vaidinimas
Netaikau, nežinau
Netaikau darbo pratikoje
Nežinau
Dėja, su strategijomis nesusidūriau
Strategijų nežinau
Nenaudoju jokių
Nenaudoju jokių strategijų
Kognityvinė skaitymo strategija
Nežinau neivienos
Sunku atsakyti
Lengvo, paprasto skaitymo
Nežinau
Nežinau neivienos
Kasdieną vaikams skaityti intonaciškai, vaidybiškai naudojant lėles, žaislus pasakėles ar istorijas.
Vaidyba, nes vaikas geriau supranta,suvokia, matydamas situaciją čia ir dabar, padeda vaikui išsivaizduoti, įsijausti į vaidmenį, suprasti turinį.
Lėlių teatras, inscenizuojant įvairias pasakas.
Knygoje surasti daiktą, reiškinį, spalvą, raidę.Pagal paveikslėlius sukurti pasakojimą ir t.t.
Pasakų skaitymas prieš miegą, pamiegojus, tos pačios knygutės vartymas ir atpasakojimas girdėtos pasakos.
Garsinis skaitymas, vaidyba, pasakojimas pagal paveikslėlius.
Pirma leisti vartyti, susipažinti su knyga, papasakoti ką joje galima sužinoti, leisti pačiam rasti kas įdomu. Veliau mokyti skaityti.
Kognityvinea
Nežinau
Grupinis skaitymas, vaidmenimis skaitymas
Man labiausia patinka vaikams skaityti pasakas prieš pietų miegą, tada vaikai atsipalaiduoja ir ramiai išklauso pasakos.
Pasakojimo, atpasakojimo, nes taip giliau gali įvertinti vaiko turimas žinias pasiekimus.
Rodymas Savo pavyzdžio, knygos skaitymas, pasakų skaitymas, ryto rato metu skaitymas.
Tinkamas pavyzdys , bei jų skaitymas vaikams ramiuoju laiku
Kognityvinė skaitymo strategija
Skatinti įvairiais lipdukais, emociniais veidukais.
Kažkokio eiluoto kūrinio mokymasis, vaikas skaito pagal paveikslėlius draugams.
Visos.
Įgarsintos knygos labai patinka. Vaikai kartoja žodžius, tekstus.
Apsilankymai bibliotekose, dalyvavimas projektuosia, susitikimai su autoriais
Populiariausias-knygų skaitymas prieš miegą, ir trumpa praeitos dienos skaitytos knygos anotacija. Taip pat atsinešu naujų knygų iš namų, iš bibliotekos, susijusių su einama tema, skaitome, aptariame
Priklauso nuo tikslo
Lėlių teatras; svečių skaitymas penktadieniais
Dažniausiai taikau kognityvines skaitymo strategijas
Garsinis skaitymas, knygų pristatymai, knygų stendai
Inscenizacija, vaidyba.
Skaitymo konkrečių strategijų nenaudoju, skatinu vaikus skaityti jiems įdomiais būdais
Pedagogo skaitymas ir rodymas paveikslelių.