"Skaitymo aplinkos vaikų darželio grupėje įtaka 4-5 metų vaikų literatūriniams gebėjimams"

Esu Vytauto Didžiojo universiteto, Švietimo akademijos, Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studentė Samanta Marcinkėnaitė. Šiuo metu rašau bakalauro darbą tema: "Skaitymo aplinkos vaikų darželio grupėje įtaka 4-5 metų vaikų literatūriniams gebėjimams". Tyrimo tikslas - išsiaiškinti pedagogų nuomonę apie skaitymo aplinkų naudą 4-5 metų vaikams. Tyrimo rezultatai bus apibendrinami ir naudojami bakalauro baigiamajame darbe. Jūsų atsakymai į pateiktus klausimus labai svarbūs siekiant kokybiškam tyrimui atlikti. Apklausa yra konfidenciali ir anonimiška.
Labai dėkoju už Jūsų atsakymus.

Kokius pedagogo vaidmenis grupės knygų skaitymo erdvėje išskirtumėte?
santurus
Stebėtojas
Stebėtojas
Patarėjas, stebėtojas
Knygų personažo
Skatintojas
Pagalbininkas vaikams
Stebėtojas
Pedagogas gali būti stebėtojas, skatintojas ar pagalbininkas
Manau, kad pedagogas turėtų perdaug į vaiko veiklas skaitymo aplinkoje nesikišti, tačiau reikiamoje vietoj pedagogas turi padėti vaikui
Pedagogas turėtų būti kaip pagalbininkas, padėjėjas
Pedagogas yra kaip stebėtojas
Skatintojas
Manau, kad pedagogas turi būti skatintojas
Padėjėjas
Pagalbininkas
Pagalbininkas
Kaip pagalbininkas
Gelbėtojas
Pedagogas, kaip skatintojas
Pagalbininkas
Padėjėjas
Skaitovo, stebėtojo, patarėjo, aktoriaus.
Pedagogas - aktorius.
Pedagogas turi pats mėgti skaityti knygas ir skatinti vaikus.
Pedagogas turi tik padėti, pasiūlyti,sudominti
Pedagogas - pavyzdys vaikams, pedagogas - personažas iš vaikų mėgstamos knygelės, pedagogas - konsultantas, patariantis kurią knygutę pasirinkti.
Sužadinti smalsumą, mokytis atsakingumo, sulaukti patarimo, knygų pristatymo, skaitymo.
Dažnai rodomas pavyzdys skaitant.
Padėjėjas
Kaip skatintojas
Pedagogas - kūrėjas, dažnai skaitome knygas ir vaidiname tą kas yra pasakojama
Padagogas turi parekomenduoti kokias galima skaityti knygutes ir patarti kaip reikia jas saugoti.
Moderatorius, iniciatorius
Knygų skaitymas, komentavimas, neaiškių žodžių paaiškinimas.
Tinkamos literatūros parinkimas
Patarėjas, skaitytojas
Skatinimą domėtis knygomis, kartu analizuoti ir ieškoti atsakymų į iškilusius klausimus.
Galbūt kažkoks personažas, močiutė su akiniais.
Patarejas, skaitytojas, žaidimo organizatorius
Mokytojas kuria knygutes, vaikai kartais kopijuoja, kartais sugalvoja savo. Puošia raidėmis, net žodžius rašo.
Pagalbininkas, patarėjas, pasakotojas, vaikų kuriamų istorijų kūrėjas
Pedagogas turi būti iniciatorius, skatinti vaikus, keisti knygas bibliotekoje, sudominti
Pagalbininkas
Papildyti lentynos naujomis tinkamomis knygomis,priemonėmis.Kartu su vaikais skaityti,vartiti,analizuoti knygutes
peagogas padėjėjas, skatintojas, "užvedinėtojas", kad vaikai domėtųsi knygomis
Pedagogas ten galbūt tampa klausytoju
Sudominimas, skatinimas, kūrybiškumo ugdymas, meilės knygai ugdymas.
Pedagogas turi skatinti skaitytoją naudotis biblioteka, padėti vaikui iškilus problemoms skaitymo zonoje
Pedagogas skatina vartyti knygeles, supažindina su naujovėmis.