Userbutauskaitei
Vieša
Pranešti

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ROKUTIS“ VAIKŲ SAVIJAUTOS IR EMOCINIO SAUGUMO TYRIMAS

Sveiki,

Siekdami sužinoti apie Kauno lopšelio – darželio ,,Rokutis“ ugdytinių savijautą ir emocinį saugumą įstaigoje, prašome Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus ir išreikšti savo nuomonę iki Rugsėjo 21 d. Užtikriname Jūsų duomenų konfidencialumą ir anonimiškumą, kurie bus pateikiami tik apibendrinti.

Dėkojame už bendradarbiavimą!

1. Jūs esate:
2. Jūsų amžius:
3.Kurioje grupėje ugdomas Jūsų vaikas (globotinis)?
4.Įstaigos auklėtojai bendraudami su vaikais yra dėmesingi ir paslaugūs
5. Įstaigoje mano vaikas jaučiasi laimingas
6. Įstaigos švietimo pagalbos specialistai (logopedė, psichologė, spec. pedagogė) su vaikais yra dėmesingi ir paslaugūs
7. Su įstaigos auklėtojais, administracija, švietimo pagalbos specialistais lengva susitikti ir pabendrauti
8. Įstaigos administracijos darbuotojai su vaikais yra dėmesingi ir paslaugūs
9. Įstaigoje mano vaikas jaučiasi emociškai saugus
10. Įstaigoje mano vaikas jaučiasi fiziškai saugus
11. Įstaigos darbuotojai tarpusavyje bendrauja draugiškai ir pagarbiai
12. Įstaigos darbuotojai yra savo darbui atsidavę žmonės
13. Įstaigos auklėtojai pagarbiai bendrauja su vaikais
14. Mano vaikas darželyje nepatiria patyčių
15.Įstaigoje gerbiamos vaikų teisės
16.Įstaigoje gerbiamos tėvų teisės
17. Įstaigoje palankus vaikų bendravimo klimatas
18. Įstaigos mokytojai vaikams suteikia psichologinį palaikymą
19. Kokių pokyčių norėtumėte įstaigoje, kad Jūsų vaikas jaustųsi psichologiškai geriau?