UserIEVASONG
Results33
Privati
Pranešti

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ TAIKYMO GALIMYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(SI) PROCESE

Gerb. respondente, 

Šiaulių universiteto tęstinių ir nuotolinių studijų instituto,  ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo programos klausytoja  Ieva Songailienė , atlieka tyrimą, kurio tikslas ištirti informacinių technologijų taikymo galimybes ikimokyklinio ugdymo(si) procese. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti rašto darbe. Anketa yra anoniminė, todėl vardo, pavardės nurodyti nereikia. Anketoje teisingų ar neteisingų atsakymų nėra, tyrėjui reikalinga Jūsų asmeninė nuomonė, kuriai išreikšti užtruksite apie 15min.Jūsų dalyvavimas tyrime padėįs sužinoti , kaip naudojasi informacinėmis technologijomis pedagogas. Atsakydami į anketos pateiktus klausimus pažymėkite Jums labiausiai tinkančio varianto atsakymus, o reikiamose vietose atsakymą įrašykite. Ačiū už Jūsų sugaištą laiką.

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Koks Jūsų amžius?
2. Kokia Jūsų pedagoginė darbo patirtis?
3. Kokia Jūsų pedagoginė kvalifikacija?
4. Su kokio amžiaus vaikais dirbate?
5. Kaip suprantate kas yra IKT?
6. Koks Jūsų požiūris į informacinių technologijų taikymą ikimokykliniame ugdyme?
7. Kaip ikimokyklinio ugdymo pedagogas gali taikyti informacines technologijas?
8. Kaip dažnai ugdymosi procese taikote IKT?
9. Kaip Jūs manote, kokie yra kompiuterių mokomųjų programų teikiami privalumai?
10. Kokias informacines technologijas turite savo grupėje?
11. Kur dažniausiai taikote informacines technologijas ugdymo procese?
DažnaiKartaisNiekada
Veiklose
Projektuose
Renginiuose
12. Kokiu būdu yra taikomos informacinės technologijos ikimokyklinėje ugdymo procese?
13. Kokių informacinių technologijų norėtumėte turėti vaikų darželyje?
14. Koks Jūsų požiūris į informacinių technologijų taikymą vaikų darželyje?
15. Koks informacinių technologijų poveikis vaiko raidai?
16. Kaip galima taikyti informacines technologijas vaikų kompetencijoms ugdyti?