"IKT panaudojimas įvairių dalykų pamokose: kompiuterinės vizualizacijos įtaka ugdymo efektyvumui"

Koks jūsų pedagoginis stažas?

  1. 10
  2. 29
  3. 3.5
  4. 33
  5. 31
  6. 19