Userausrine
Vieša
Pranešti

*Ikimokyklinio amžiaus hiperaktyvūs vaikai*!!!

Sveiki,esu Panevėžio kolegijos studentė, rašau baigiamąjį darbą, kurio tema: "Tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus hiperaktyvius vaikus, poreikiai ******************* Jei Jusų mažylis yra ikimokyklinio amžiaus ir Jūsų nuomone(ar specialistų)yra hiperaktyvus (pernelyg aktyvus), nepatingėkite ir nuoširdžiai atsakykite į šios anketos klausimus, labai padėtumėte man rašant baigiamąjį darbą. ******************** P.S.(Kai atsakysite į pirmą anketos klausimą, suskaičiuokite Jūsų vaiko elgesį atitinkančius variantus iš visų 14 pateiktų. ***Jei pažymėsite mažiau nei 8 variantus, anketos toliau nebepildykite, ačiu Jums už geranoriškumą ;-) ***Jei pažymėsite 8 ir daugiau variantų, pereikite prie sekančių anketos klausimų. Ačiū už savo laiko skyrimą pildant anketą ;-)
1.Pažymėkite kuo tiksliau Jūsų vaiko elgesio požymį atitinkantį variantą, per pastaruosius 6 mėn.
2. Anketą pildo
3. Jūsų vaiko lytis
4. Jūsų vaiko amžius, kuriam būdingas padidintas aktyvumas
5.Kokiame vaiko amžiuje pastebėjote, kad pernelyg aktyviu elgesiu skiriasi nuo kitų bendraamžių?
6. Vaiko hiperaktyvus elgesys kelia susirūpinimą Jums/Jūsų šeimai?
7. Jūsų vaiko teigiamos savybės?
8. Ar Jūsų vaikas lankėsi pas psichikos sveikatos specialistus (psichiatrą/neurologą/ psichologą)?
9. Apsilankius pas specialistą Jūsų vaikui buvo nustatytas hiperaktyvumas?
10.Pažymėkite prielaidas, kurių įtaka galėjo turėti reikšmės Jūsų vaiko padidintam aktyvumui
11. Ar Jūs sutinkate, kad savo vaiko(-ų) auklėjime labai svarbu - bendravimas?
12. Kaip dažniausiai praleidžia laisvalaikius/atostogas Jūsų šeima?
13. Auklėjant vaiką(-us), su padidintu aktyvumu, iškyla sunkumų?
14. Su kokiais sunkumais susiduriate auklėjant vaiką(-us) su padidintu aktyvumu?
15. Kas Jūsų manymu turėtų (galėtų) padėti spręsti iškilusius sunkumus?
16. Parašykite savo nuomonę, kas turėtų (galėtų) padėti spręsti iškilusius sunkumus?
17. Kas Jūsų manymu galėtų organizuoti mokymus hiperaktyvių vaikų tėvams?(Parašykite)
18. Norėtumėte daugiau sužinoti apie hyperaktyvumą ir, kaip bendrauti su hiperaktyviu vaiku?
19. Kas Jūsų manymu galėtų organizuoti informacijos (žinių) suteikimą šeimai, apie hiperaktyvumą?
20. Parašykite, kas galėtų organizuoti informacijos (žinių) suteikimą šeimai, apie hiperaktyvumą?