"BEEPART" organizacijos atpažįstamumas ir visuomenėje vyraujantys įvaizdžiai

Apklausos tikslas - ištirti "BEEPART" prekės ženklo atpažįstamumą bei organizacijos įvaizdžius, vyraujančius visuomenėje: kokias idėjas, jausmus, suvokimus, įsivaizdavimus asmenys turi organizacijos atžvilgiu. Dėkojame už sugaištą laiką ir pastangas!

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

Ar esate girdėję apie "BEEPART" organizaciją? ✪

(Jei pasirinkote ne, atsakykite į 11 - 17 klausimus)

Kokia veikla užsiima "BEEPART"?

Jei nežinote atsakymo, įrašykite "Nežinau"

Iš kur sužinojote apie "BEEPART"?

Kaip dažnai Jus pasiekia naujienos apie "BEEPART" veiklą?

Ar kada nors naudojotės "BEEPART" siūlomomis paslaugomis/prekėmis?

Kaip dažnai naudojatės "BEEPART" paslaugomis ar perkate produkciją?

Kuo Jus sudomino "BEEPART" organizacija?

8. Su kuo Jums asocijuojasi "BEEPART"? (Įvertinkite balais nuo 0 iki 5. Kuo balas didesnis, tuo asociacija yra stipresnė)

0
1
2
3
4
5
Atvirumas
Kokybė
Didelės kainos
Didelis paslaugų/produktų pasirinkimas
Visuomeninė ne pelno siekianti veikla
Jaunatviškumas
Prestižas
Bendruomeniškumas
Pasyvumas
Kūrybiškumas
Teigiamos emocijos
Saviraiška
Jaukumas
Mada, populiarumas
Originalumas
Stiprus įvaizdis

Kam, jūsų nuomone, skirtos "BEEPART" paslaugos/prekės?

Galite pažymėti kelis atsakymų variantus

Kaip atrodo "BEEPART" prekės ženklas (logotipas)?

Jei neprisimenate kaip atrodo prekės ženklas, įrašykite "Nežinau"

Ar dalyvaujate kokioje nors bendruomeninėje veikloje?

Ar priklausote kokiai nors bendruomeninei organizacijai?

Lytis

Išsilavinimas

Amžius

Socialinė padėtis

Ar turite mažamečių vaikų

Dabartinė Jūsų gyvenamoji vieta (miesto/kaimo pavadinimas) ✪