"Aukuro" klubo nariams

Gerb. Respondente, maloniai prašome atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Tai neužims Jums daug laiko. Jūsų atsakymai bus panaudoti Šiaulių kolegijos turizmo administravimo studijų programos 3 kurso studentės Jurgitos Dabulskytės baigiamajame bakalauro darbe „Ekoturizmo Šiaulių regione vystymo galimybių tyrimas”. Anketa yra anoniminė.Dėkoju už bendradarbiavimą.
„Aukuro” klubo nariu esate jau (įrašykite kiek laiko):
1 metai
nesu
3 ar 4 mėnesiai
2 menesiai
kelis menesius
nesu narė
2
nesu
trys metai
nesu narys
Apie metus
Tik pritariu Aukurui .
1 metai
2m
prijaučiantis
nesu
5 metus
1