Useraabrazaityte
Vieša
Pranešti

„Adaptacijos universitete ypatumai“

Ankščiau ar vėliau visi buvome pirmakursiai ir visi išgyvenome adaptacijos universitete laikotarpį, kai pasikeitusios akademinė ir neakademinė aplinkos kėlė didesnį ar mažesnį jaudulį, kitiems nerimą, o neretai ir stresą. Pirmo kurso studentės susidūrusios su tokia pačia problema, nusprendė panagrinėti šią problemą atidžiau. Užpildydami šią, anoniminę anketą, padėsite išsiaiškinti Adaptacijos universitete ypatumus, o taip pat ir pagelbėsite būsimoms pirmakusių kartoms palengvinti šį iššūkių pilną laikotarpį.

Pic
Lytis:
Kelinto kurso studentas esi?
Ar jautiesi pilnai adaptavęsis/pripratęs prie studijų gyvenimo?
Prie kokių pasikeitusių akademinių ir neakademinių aplinkų Tau reikėjo/ reikia prisitaikyti/adaptuotis?
Prie kokių pasikeitusių akademinių ir neakademinių aplinkų Tau reikėjo/ reikia MAŽIAUSIAI laiko/energijos prisitaikyti/adaptuotis?
Prie kokių pasikeitusių akademinių ir neakademinių aplinkų Tau reikėjo/ reikia DAUGIAUSIAI laiko/energijos prisitaikyti/adaptuotis?
Kiek laiko trukai visiškai adaptuotis prie studijų gyvenimo?
Išvardink su kokiais sunkumais susidūrei adaptacijos universitete metu?
Kokius sprendimo būdus naudojai įveikti/palengvinti adaptacijos universitete keliamus sunkumus?
Kokie sprendimo būdai padėjo/ būtų Tau padėję įveikti/palengvinti adaptacijos universitete keliamus sunkumus?
Daugiau streso patyriau adaptuojantis...?
Ar sulaukei/sulauki pagalbos iš vyresniųjų universiteto studentų, kuri padėjo/padeda adaptuotis?
Kokius papildomus adaptacijos universitete ypatumus gali įvardinti?