Userbuvis
Vieša
Pranešti

!!!!AAAAAAApskaitos įtaka užsienio investuotojams

Atlieku tyrimą, kurio rezultatai bus naudojami magistriniui darbui ir, kurio tikslas - nustatyti ekonominius ir apskaitos veiksnius, darančius įtaką investuotojų aktyvumui.
Kurios užsienio šalies investuotojas jūs esate?
Į kokias dvi užsienio šalis investuojate daugiausia?
Į kurias pramonės šakos jūs investuojate?
Į kokia sritį jūs investuojate daugiausia?
Jūs investuojate:
Į kokius ekonominius rodiklius jūs labiausiai kreipiate dėmesį , prieš nutardami investuoti užsie
Kas daro didžiausią įtaką jūsų investiciniams sprendimams?
Kuri apskaitos sistemos rūšys jums yra žinoma?
Jūsų manymu, kurie išoriniai aplinkos veiksniai yra vieni iš labiausiai įtakojančių apskaitos sis
Į kokį veiksnį jūs labiausiai kreipiate dėmesį, kuomet rengiatės investuoti užsienio rinkoje?
Kurios bendrosios apskaitos praktikos ypatybės jums aiškesnės? (pažymėti mažiausiai du variantus
Kurios bendrosios apskaitos praktikos ypatybės jums palankesnės? (pažymėti mažiausiai du variant
Kokius pasikeitimus, lyginant skirtingų šalių finansines atskaitomybes, jūs galėtumėte įžvelgti per
Su kuriuo teiginiu, jūs sutinkate: (galite pažymėti kelis atsakymų variantus)
Kur jūs randate jus dominčių įmonių finansines atskaitomybes?
Kuri finansinės atskaitomybės dalis yra naudingiausia investuotojams?
Kas jums labiausia rūpi, kai skaitote įmonių finansines atskaitomybes?
Ar sutinkate su šiais teiginiais:
Ar sutinkate su šiais teiginiais:
Kokios informacijos jums labiausia trūksta įmonių finansinės atskaitomybėse?
Kokios problemos, lyginant dviejų užsienio šalių įmonių finansines atskaitomybes, jums sukelia d