1. Sukurk anketą

 • Neribotas anketų ir klausimų kiekis
 • Video ir paveikslėliai anketose
 • Matricos ir rangavimo klausimų tipai
 • Anketos talpinimas į savo svetainę

2. Surink atsakymus

 • Neribotas atsakymų kiekis
 • Privačios anketos
 • Atsakymai el. paštu
 • Be reklamų (anketos pavyzdys)

3. Analizuok duomenis

 • Privatūs rezultatai
 • Grafiniai rezultatai
 • Duomenų eksportas į Excel ir SPSS
 • Geolokacija
 • Nesąžiningų respondentų filtras

Rekomenduojamos anketos

Raguvėlės dvaro galimybių studija

Gerb. respondente,   Esu Klaipėdos universiteto, rekreacijos ir turizmo specialybės IV kurso studentas Kęstutis Rukavičius. Šiuo atliekamu tyrimu, tema "Raguvėlės dvaro galimybių studija", siekiu išsiaiškinti Lietuvos dvarų patrauklumą, rekreacijos ir turizmo galimybes dvaruose. Apklausa yra anoniminė, gauti rezultatai bus panaudoti atliekant analizę, vėliau pateikiant pasiūlymus ir rekomendacijas. Ačiū, kad dalyvaujate tyrime ir iš anksto dėkoju už atsakymus.

*Kas 10-tas užpildęs, laimės kvietimą į kiną!* Anketa: Verslo įmonių darbuotojų profesinio pervargimo, pasitenkinimo darbu ir saviveiksmingumo sąsajos

Results601
Sveiki, atlieku tyrimą apie profesinio pervargimo, pasitenkinimo darbu ir saviveiksmingumo sąsajas.  Kreipiuosi į Jus tikėdamasis, kad pasidalinsite savo patirtimi ir užpildysite šią anketą. Anketos anoniminės. Darbe bus panaudoti tik apibendrinti visos grupės duomenys. Atsakydami į klausimus, pažymėkite atsakymus, kurie Jums atrodo tinkamiausi.   Siekiant atsidėkoti, kas 10-tam užpildžiusiam šią anketą, bus dovanojamas kvietimas į kiną. Sąžiningai užpildžius anketą, spustelkite nuorodą "Žinutė anketos autoriui" ir įveskite savo vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ir miestą (su anketos atsakymais šie duomenys nesiejami, tad anonimiškumas išlieka).   Respondentas anketą gali pildyti tik vieną kartą. Laimėtojai atsitiktine tvarka bus nustatyti ir informuoti telefonu 2014 m. gegužės 10 d.  

ASMENINIŲ FINANSŲ VALDYMAS

Anketa sudaryta norint ištirti kaip gyventojai tvarko asmeninius finansus, patikrinti jų finansinį išprusimo lygį. Ši anketa yra anoniminė ir jos rezultatai bus panaudoti bakalaurinio darbo tyrimui atlikti. Visa surinkta informacija yra anoniminė. Iš anksto dėkoju už geranoriškumą ir nuoširdžius atsakymus.

„SUSIPRASK“ REKLAMOS KAMPANIJOS POVEIKIO VISUOMENEI TYRIMAS

Sveiki! Kviečiame Jus dalyvauti apklausoje, kuria norime sužinoti Jūsų nuomonę apie "Susiprask" reklamos kampaniją. Anketa yra anoniminė ir ją užpildyti užtruks 5–10 min. Apklausos metu gauti duomenys bus panaudoti kaip statistinė medžiaga bakalauro baigiamajame darbe.   

Statybinių medžiagų rinkos tyrimas

Results54
Gerb. respondente, prašome atsakyti į anketos klausimus ir pareikšti savo nuomonę apklausoje, kurios tikslas – išsiaiškinti Jūsų požiūrį į prekybos statybinėmis medžiagomis aspektus Lietuvoje. Surinkti duomenys bus naudojami tik mokslo tikslams.

Lietuvoje veikiančių verslo įmonių darbuotojų vertinimo ypatumai.

Results53
   Aš esu Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos studentas,ir atlieku apklausą tema „Lietuvoje veikiančių verslo įmonių darbuotojų vertinimo ypatumai“. Apklausa yra anoniminė, o gauti rezultatai bus naudojami mano diplominiame darbe. Būsiu labai dėkingas, jeigu atsakysite į žemiau pateiktus klausimus. Atsakinėdami į klausimus pasirinkite vieną arba keletą iš pateiktų atsakymo variantų.

UAB "TEZTOUR" Tekiamų paslaugų kokybė

Gerbiamas respondente,   Esu Vilniaus Kolegijos Verslo Vadybos Fakulteto, Turizmo Vadybos studentas. Savo bakalauriniam darbui atlieku tyrimą, kurio metu siekiu išsiaiškinti UAB "TEZTOUR" teikiamų paslaugų kokybę vartotojų akimis. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs ir bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.   Dėkoju už jūsų atsakymus.

Ekologiškų produktų reklama

Mieli respondentai, aš esu Tarptautinės teisės ir  verslo aukštosios mokyklos, Reklamos technologijų specialybės III kurso studentas. Šiuo metu  rašau bakalaurinį darbą tema „Ekologiškų produktų reklamos analizė“ ir norėčiau sužinoti, kokius pojūčius jums sukelia ekologiškų produktų reklama. Jūsų atsakymai yra anoniminiai ir skirti tik tyrimo tikslui pasiekti. Dėkoju už skirtą laiką.

Lyčių komunikacijos panašumai ir skirtumai.

Results75
Sveiki, esu Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto studentė. Rašau baigiamąjį darbą tema "Lyčių komunikacijos panašumai ir skirtumai organizacijoje", jame nagrinėju lyčių komunikacijos, vadovavimo ir lyderystės efektyvumą organizacijose. Prašau Jūsų užpildyti šią anketą remiantis savo darboviete bei joje egzistuojančia vidine kultūra.  Apklausa anoniminė, o rezutatai bus naudojami tik tyrimo tikslams.  Dėkoju už sugaištą laiką!

BEDARBIŲ STRESO ĮVEIKOS, SAVIGARBOS IR ASMENYBĖS SAVYBIŲ ANKETA

Results56
Aš esu Lietuvos Edukologijos universiteto psichologijos studentas Erikas Siudikas ir atlieku magistro darbo tyrimą apie bedrabių streso įveiką bei asmenybės ir savigarbos ypatumus. Kiekvienas iš mūsų kasdien susiduria su stresu. Šios anketos tikslas yra ištirti, kaip Jūs susidorojate su stresu bei gyvenimo netikėtumais bei kaip vertinate save bei savo asmenybės bruožus. Prašome nuoširdžiai atsakyti į visus klausimus. Anketa yra anoniminė ir bus naudojami tik apibendrinti tyrimo rezultatai. 

Darbuotojų kūrybiškumo, darbinės aplinkos ir suvokiamo vadovavimo stiliaus sąsajos.

Results188
                     Dirbantys, padėkite!                      Esu Vilniaus universiteto psichologijos specialybės IV kurso studentė. Atlieku tyrimą "Darbuotojų kūrybiškumo, kūrybinės darbo aplinkos ir suvokto transformacinio vadovavimo stiliaus sąsajos“ savo bakalauriniam darbui. Šiuo tyrimu noriu išsiaiškinti, kaip darbuotojų kūrybiškumas yra susijęs su kūrybine darbo aplinka bei suvokiamu transformaciniu vadovavimo stiliumi.                       Dalyvaujant tyrime reikės užpildyti keturis klausimynus, kurie matuoja Jūsų kūrybiškumą, darbinę aplinką, tiesioginio vadovo vadovavimo stilių bei Jūsų vidinę motyvaciją. Užtruksite iki 10 minučių.                       Jūsų konfidencialumas bus užtikrintas - anketos atsakymai nebus publikuojami viešai, taip pat bus naudojami tik apibendrinti visų dalyvių atsakymai.   Iš anksto dėkoju už Jūsų pagalbą!

Suvokto procedūrinio teisingumo tyrimas (AB banko SNORAS veiklos stabdymas ir paskelbimas nemokiu)

Results183
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip valdžios atstovai elgiasi su žmonėmis ir priima sprendimus, kurie turi įtakos kiekvieno žmogaus gerovei ir interesams. Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie gali atskleisti valdžios atstovų darbo privalumus ir trūkumus. Remiantis Jūsų atsakymais bus rengiamos rekomendacijos, kaip reikėtų elgtis panašiose situacijose ateityje. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Klausimynas susideda iš dviejų dalių: 1) AB banko SNORAS veiklos stabdymas (2011-11-16) ir 2) AB banko SNORAS paskelbimas nemokiu ir sprendimas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (2011-11-24). Klausimyno pildymas vidutiniškai užtrunka 30-40 minučių. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.    

Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje

      Gerb. Respondente, esu TTVAM, Tarptautinio verslo teisės studijų programos studentė,  šiuo metu rašanti bakalaurinį darbą ir kreipiuosi į Jus tikėdamasi, kad užpildysite šią anketą. Šios  anketos anoniminės, todėl darbe bus panaudoti tik apibendrinti visų atsakiusiųjų duomenys.       Šia apklausa noriu pasidomėti, kaip visuomenė vertina žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Jos tikslas – įvertinti Lietuvos žmonių informuotumąžmogaus teisių klausimais, išsiaiškinti, kokios žmogaus teisės įtvirtintos Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje  yra suvokiamoskaip labiausiai pažeidinėjamos, kurios socialinės grupės laikomos labiausiai diskriminuojamos,kokiems žmogaus teisių apsaugos aspektams Lietuvos žmonės yra labiausiai jautrūs bei  kokiais esamais žmogaus teisių apsaugos mechanizmais labiausiai yra pasitikima ir, ar yra linkę apginti savo/žmogaus teises.   Jūsų atsakymai labai svarbūs. Iš anksto dėkoju visiems už bendradarbiavimą.

Įžymybių įtaka prekės ženklui

Sveiki, Esu VU Komunikacijos fakulteto Leidybos studijų programos studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti, kokią įtaką prekės ženklui daro jo reklamoje pasirodantys garsūs žmonės. Jūsų atsakymai bus naudojami tik rašto darbui, taigi išliks konfidencialūs. Pildydami neužtruksite daug laiko. Labai dėkoju už Jūsų atsakymus!

Psichologinė pagalba ir dvasingumas (K)

Results188
Gerb. Respondente, Prašau sudalyvauti mano atliekamame tyrime,  kurio tikslas yra apžvelgti, dvasingumo reikšmę psichologinės pagalbos teikimo procese. Šio tyrimo rezultatai bus naudojami baigiamajame darbe. Apklausa yra anoniminė ir jos metu gauti duomenys bus naudojami tik statistiškai apibendrinti. Jeigu kiltų klausimų, susijusių su šiuo tyrimu, kreipkitės el.paštu: morta.bart@gmail.com. Dėkoju už skirtą laiką. Pagarbiai, Morta Andriulionė   Vytauto didžiojo universitetas Socialinių mokslų fakultetas Bendrosios psichologijos katedra   IV kursas   Atsakinėdami į klausimus vadovaukitės šia dvasingumo sąvoka:  Dvasingumas – tai kažko šventa ieškojimas gyvenime. Jis gali būti nukreiptas į Dievą, kas reikštų religingumą, į gamtą arba į žmogų. Dvasingumas pasireiškia gyvenimo prasmės paieškomis, transcendentiniu patyrimu, bendruomeniškumo jausmais, galutinės tiesios ar aukštesių vertybių ieškojimu ir/ar asmenine transformacija. Atsakydami į klausimus, kuriuose vartojama sąvoka Dievas, vadovaukitės savo turimu šios sąvokos supratimu.

*Užpildyk ir eik į kiną!!!* Nuostatų apie darbą ir darbo sąlygų tyrimas

Results296
Mielas dalyvi, Atsakydamas į šios anketos klausimus Jūs dalyvaujate Vilniaus universiteto organizacinės psichologijos specialistų atliekamame Lietuvos darbuotojų tyrime, kuriuo siekiama įvertinti darbuotojo nuostatas į darbą ir besikeičiančias darbo sąlygas. Labai svarbu, kad nepraleistumėte nė vieno teiginio, nes tik visiškai užpildytos anketos leidžia daryti tikslias išvadas. Jei dirbate keletą darbų / turite keletą darbo sutarčių, atsakykite į klausimus apie pagrindinę darbovietę. Anketoje nėra nei klaidingų, nei teisingų atsakymų - teisingas yra tas, kurį pasirinksite Jūs. Mums labai svarbi Jūsų asmeninė nuomonė, todėl užtikriname pateiktų duomenų konfidencialumą.  Iš anksto dėkojame už atsakymus ir jiems skirtą laiką!    Taip pat siekiant atsidėkoti, iš užpildžiusių anketą atsitiktine tvarka bus išrinkti 5 laimėtojai ir jiems bus padovanotas kvietimas į kiną Jūsų pasirinktame kino teatre. Pažadame, loterija bus filmuojama, o laimėtojai informuoti iki 2014 m. gegužės 4 d. Jeigu norėtumėte dalyvauti loterijoje, atsakę į anketos klausimus, įveskite savo el. pašto adresą.

Organizacijų investicijos į aukštąsias technologijas

Results43
Gerbiamas respondente, Esu Kauno technologijos universiteto, Ekonomikos ir Verslo fakulteto magistrantė. Savo magistriniam darbui atlieku tyrimą, kurio metu siekiu išsiaiškinti organizacijų inventicijas į aukštąsias technologijas. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs ir bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Dėkoju už Jūsų atsakymus.

Kokios užsienio kalbos norėtumėte mokytis?

Atliekamas tyrimas, kurio tikslas - išsiaiškinti, kokių užsienio kalbų norėtumėte mokytis. Pildant klausimyną vardo ir pavardės rašyti nereikia, tai daroma siekiant užtikrinti Jūsų anonimiškumą. Atsakydami į pateiktus klausimus pasirinkite Jums labiausiai tinkantį variantą.

Elektroninių atsiskaitymų plėtra

Results101
  Apklausa atliekama norint išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie atsiskaitymus elektroniniu būdu. Anketa yra anoniminė, jos duomenys bus naudojami tik baigiamojo darbo rašymui.   Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką.  

Potvynių daromos žalos ir atsakomųjų prevencinių priemonių sukuriamos naudos vertinimas Klaipėdos mieste

Gerb. respondentai,   Esu Vytauto Didžiojo universiteto IV kurso ekonomikos ir finansų studentas. Šiuo metu atlieku   diplominio darbo tyrimą, analizuojantį galimą potvynių prevencijos priemonių naudą bei alternatyviuosius padarinių kaštus. Anketa yra anonominė, o gauti rezultatai bus panaudoti tik tyrimo tikslams.   Tikslinė tyrimo populiacija – Klaipėdos miesto gyventojai   Vakarinė Lietuvos dalis išsiskiria aukštu potvynių rizikos laipsniu, kurį sąlygoja specifinės gamtinės sąlygos, tokios kaip regiono išsidėstymas žemumose, žemas upių pakrančių nuolydis bei jūros lygio svyravimai. Todėl nenuostabu, kad dalis regione esančių vietovių atsiduria padidintos potvynių rizikos zonose, o ypatingai išsiskiria teritorijos, išsidėsčiusios šalia tvinti linkusių upių ir kitų vandens telkinių. Vienas tokių pavyzdžių, tai Klaipėdos miestas, kurio teritorija nusidriekusi ties Baltijos jūros pakrante bei kertama dviejų, į potvynių rizikos kategoriją patenkančių, Smeltalės ir Akmenos – Danės upių. Vertindama miesto situaciją potvynių atžvilgiu, Aplinkos apsaugos agentūra nustatė problemiškiausias miesto teritorijas (žr. 1 pav.). Tarp šių teritorijų patenka ir pietvakarinėje miesto dalyje esantis Smeltės mikrorajonas, kuriame dėl periodiškai tvinstančios Smeltalės upės, užliejami dideli plotai, o esant minimaliam upės pakrančių nuolydžiui, patvanka greitai išplinta visame kvartale. Pagrindinė upės patvankos priežastis, tai miesto paviršinių nuotekų sistemos trūkumai. Į Smeltalės upę patenka daugiau nei 14 km² miesto teritorijos nevalytų paviršinių nuotekų (žr. 2 pav.), kurios ir sąlygoja vandens lygio kilimą ir potvynių susidarymą. Klaipėdos savivaldybės iniciatyva parengta „Potvynių Smeltalėje poveikio švelninimo ir adaptacijos prie jų galimybės atsižvelgiant į numatomus klimato pokyčius“ galimybių studija (Vilniaus universitetas, 2010), kurios tikslas buvo, įvertinti Smeltės kvartalo potvynių stabdymo galimas alternatyvas. Atsižvelgiant į pateiktus duomenis, UAB „Vilniaus hidroprojektas“ parengė projektų technologinio įgyvendinimo palyginamąją ataskaitą.  Šio, kontingento vertinimo metodu paremto tyrimo tikslas – Atsižvelgiant į bendrą Klaipėdos miesto gyventojų suvokiamą potvynių daromos žalos kainą bei prevencijos priemonių suteikiamą naudą, papildyti jau surinktą informaciją ir ekonomiškai įvertinti potvynių valdymo priemonių galimybes Smeltės mikrorajone.    

Daugiafunkcinių centrų diegimo Jūsų gyvenamoje aplinkoje poreikio įvertinimas

Ši anketa skirta daugiafunkcinių centrų diegimo Jūsų gyvenamoje aplinkoje poreikiopreliminariam įvertinimui ir motyvacijos inicijuoti projektą platesniu mastu pagrindimui.Prašome pažymėti X tuos laukelius, kurie atitinka Jūsų nuomonę, taip pat įrašykite ją tamskirtose vietose arba įvertinkite balais nuo 10 (geriausiai) iki 1 (blogiausiai). Nuoširdžiai tikimės Jūsų dėmesio, supratimo ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo.

Ryšių su klientais valdymas kelionių agentūrose

Results118
Gerbiamieji respondentai, Klaipėdos universiteto rinkodaros studijų programos studentė atlieka tyrimą, kurio tikslas – nustatyti ryšių su klientais valdymo ypatumus Klaipėdos miesto kelionių agentūrose. Tyrimas yra anonimiškas ir jo duomenys bus panaudoti tik apibendrinta forma.  Labai dėkoju už Jūsų sutikimą dalyvauti apklausoje.

Ar esate patenkinti savo darbu?

Results176
Gerb., Respondentai, mes esame studentės iš VDU  Universiteto ir labai prašome jūsų pagalbos. Renkame duomenis  apie darbuotojų pasitenkinimą savo darbu gamybinėse ir paslaugų organizacijose. Sugaišyte tik kelias minutes pildydami anketą. Visi duomenys bus naudojami tyrimui, informacija pateikta anketoje išliks konfidenciali.

Darbo skelbimus talpinantys internetiniai puslapiai ir veiksniai lemiantys jų pasirinkimą

Results107
Gerb. Respondente, atliekamas tyrimas kuriuo siekiama ištirti žmonių požiūrį į darbo skelbimus talpinančius internetinius puslapius bei veiksnius, lemiančius interneto kaip darbo paieškos kanalo pasirinkimą ir konkretaus internetinio puslapio pasirinkimą. Jūsų nuomonė yra labai svarbi šiame tyrime. Jeigu nusprendėte dalyvauti šiame tyrime, tuomet  atsakinėdami į klausimus pasirinkite Jums tinkantį atsakymo variantą ir pažymėkite Jums patogiu būdu.   Tyrimą atlieka Vytauto Didžiojo universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2 magistrantūros kurso studentas ir visi gauti rezultatai bus panaudoti diplominiame darbe. Anketa yra anoniminė.

Apklausa apie salotų baro firminį stilių

Esu grafikos dizaino diplomantė ir baigiamajame darbe kursiu salotų baro firminį stilių. Norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę šia tema.Iš anksto dėkoju už atsakymus.Pildydami anketą pažymėkite jums tinkamą atsakymo variantą/variantus.

Tarpkultūrinė kompetencija internacionalizacijos procese: mažų ir vidutinių įmonių tyrimas

Results97
Sveiki, Dabartiniame globaliame pasaulyje neabejotinai savo darbe Jums tenka bendrauti su užsieniečiais, kurių kalba bei pasaulio suvokimas skiriasi. Šio tyrimo tikslas įvertinti Jūsų gebėjimus komunikuoti su kitų kultūrų atstovais bei tarpkultūrinės kompetencijos įtaką įmonės plėtrai užsienyje.  Siekiama išsiaiškinti, kokie gebėjimai  ir žinios Jums padeda siekti įmonės užsibrėžtų tikslų. Užtikrinama, kad tyrimas yra konfidencialus ir Jūsų atsakymai bus naudojami tik magistrinio darbo tyrimo tikslais bei nebus perduoti tretiesiems asmenims. Klausimus ar pastebėjimus siųskite el. paštu jurate.dabravalskyte@gmail.com Klausimyno pildymui užtruksite apie 10 min. Ačiū, už Jūsų laiką.

Sporto klubų lankomumo apklausa

Results190
Atsakykite i visus klausimus(p.s nekreipkit DEMESIO I ŠI KLUBĄ....ATSAKYIT KAIP PAGAL SAVO KLUBA, KURIAME SPORTUOJATE KO TRŪKSTA IR T.T GALIT IR MELUOT KAD SPORTUOJAT NIEKS NEMATYS) ( reikia atsakymų skaičiaus, Ačiū) Gerbiamas respondente, Kauno kolegijos studentas kviečia Jus dalyvauti apklausoje, kurios tikslas – išsiaiškinti žmonių nuomonę apie sporto klubus. Man yra svarbūs Jūsų atsakymai į kiekvieną klausimą, nes tik taip galima susidaryti nuomonę kodėl pasirinkote būtent tą sporto klubą, kuriame sportuojate. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Maloniai prašome užpildyti šią anketą.

UAB „Pigu“ esami santykiai su klientais ir jų gerinimo galimybės

Results95
Gerb. Respondente,   Esu verslo vadybos studijų studentė, profesinio bakalauro baigiamajam darbui atlieku tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti UAB „Pigu“ esamus santykius su klientais ir jų gerinimo galimybes.Jūsų atsakymai, atsakant į kiekvieną klausimą, yra labai svarbūs. Anketa yra anoniminė, o visi atsakymai bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.   Iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus!

AB "Swedbank" paslaugų kokybės vertinimas

Results144
Esu Socialinių mokslų kolegijos, bankininkystės ir investicijų valdymo studijų programos III kurso studentė. Atlieku apklausą, kurios metu siekiu įvertinti AB "Swedbank" teikiamų paslaugų kokybę. Anketa yra anoniminė.Tyrimo metu gauti duomenys bus naudojami tik studijų tikslams. Dėkoju už Jūsų atsakymus!  

Įvaizdžio formavimas ir svarba VMFD Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klube

Lietuvos Sporto Universiteto sporto edukologijos bakalauro studijų studentas atlieka tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti požiūrį į įvaizdžio formavimą ir svarbą VMFD Vilniaus "Žalgirio" futbolo klube. Anketos pildymas užtruks ~5-10min. Anketa yra anoniminė, bus analizuojami tik apibendrinti duomenys, todėl labai laukiu Jūsų nuoširdžių atsakymų į visus klausimus. Nėra klaidingų ar teisingų atsakymų, esate tik Jūs, su Jumis susijusi informacija bei Jūsų nuomonė.

Trikotažo Asortimento vertinimas (vyrams ir moterims)

Results64
Gerbiamieji,   Esu Kauno Kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentas Mindaugas Lisanka,atlieku tyrimą, kurio tikslas–įvertinti „UAB Amica Lt“ asortimentą, naudojant pardavimų analizę ir vartotojų tyrimą, bei pateikti pasiūlymus asortimento tobulinimui. Maloniai Jūsų prašau atsakyti į visus anketos klausimus. Atsakant į klausimus Jums derėtų pasirinkti tokį atsakymo variantą, kuris labiausiai atspindi Jūsų nuomonę. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.   Dėkoju už atsakymus!    

UAB "Alfaturas" žinomumo didinimas

Results25
Gerb. respondente, esu Vilniaus kolegijos, Verslo vadybos fakulteto, turizmo vadybos trečiojo kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą savo baigiamajam darbui, kurio tikslas - išsiaiškinti, UAB "Alfaturas" žinomumą bei paslaugų asortimentą. Ši apklausa yra anoniminė, visi Jūsų pateikti atsakymai yra labai reikalingi objektyviems tyrimo rezultatams gauti ir jie bus panaudoti tik statistinei analizei. Dėkoju už Jūsų nuoširdžius atsakymus!

"1588 programėlės" įvedimas į rinką socialiniuose tinkluose

Results29
"1588 programėlės" įvedimas į rinką socialiniuose tinkluose. Sveiki, aš esu 3-iojo kurso studentė ir bakalauriniam darbui sukūriau apklausą apie naujai pasirodžiusią 1588 programėlę. Kiekvieno iš jūsų atsakymas labai svarbus ir padės ištirti rinką, bei patobulinti esamą programėlės sistemą, pletesniam naudojimui.

Nemokami skaitmeniniai vadovėliai: galimybės ir perspektyvos

Sveiki, Esu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Leidybos bakalauro studijų programos studentė ir rašau baigiamąjį darbą tema „Nemokami skaitmeniniai vadovėliai: galimybės ir perspektyvos“. Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti nemokamų skaitmeninių vadovėlių poreikį Lietuvoje   Anketą sudaro 17 uždarų klausimų. 

Gyvybės draudimas

Results218
Eame Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir finansų studijų programos III kurso studentės, tiriame vartotojų polinkį draustis gyvybės draudimu. Prašome Jūsų atsakyti į anketos klausimus. Gauti duomenys bus panaudoti tiriamajam darbui. Prašome Jūsų pareikšti savo nuomonę žemiau pateikiamais klausimais. Anketa yra anoniminė, todėl tikimės nuoširdžių ir objektyvių atsakymų. Labai dėkojame visiems atsakiusiems. PRAŠOME ATSAKYTI Į VISUS KLAUSIMUS.

Stereotipo, kaip socialinės reklamos pagrindo, naudojimas.

Socialinių mokslų kolegijos, Tarptautinio verslo ir rinkodaros katedros, Reklamos kūrimo studijų programos studentė, Monika Endriulaitytė, atlieka baigiamosios praktikos tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti stereotipo panaudojimo kuriant socialinę reklamą ypatumus. Tyrimo duomenys bus naudojami baigiamajame bakalauro darbe, pateikiami išvestiniais skaičiais. Tyrime garantuojamas Jūsų anonimiškumas, neprašoma duomenų, leidžiančių identifikuoti Jūsų tapatybę. Jūsų atsakymai labai svarbūs. Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

Klientų lojalumo tyrimas kosmetologo paslaugos kontekste

Gerbiamas respondente,   Kviečiu Jus sudalyvauti tyrime, kurio tikslas – nustatyti kokią įtaką klientų lojalumui kosmetologo paslaugos atžvilgiu turi santykių naudos ir antecedentai. Tyrimą vykdo Kauno technologijos universiteto, Ekonomikos ir verslo fakulteto, Marketingo katedros magistrantė Karolina Saltonaitė.   Anketa yra anoniminė. Jūsų atsakymai padės suprasti, kokiais būdais įmonės gali formuoti klientų lojalumą.  

Darbo užmokesčio apskaita (UAB ir viešasis sektorius)

    Gerb. respondentai, esu Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto IV kurso ekonomikos studentė ir atlieku tyrimą savo bakalauro baigiamajam darbui, kurio tikslas – išsiaiškinti respondentų nuomonę apie darbo užmokesčio apskaitą. Anketa yra anoniminė, rezultatai bus naudojami tik moksliniams tikslams. Iš anksto ačiū už Jūsų sugaištą laiką ir nuoširdžius atsakymus!

Populiariausios profesijos Lietuvoje

Results55
Gerbiamas Respondente, Klaipėdos universiteto socialinių mokslo fakulteto vadybos programos studentai: Romas Valaitis, Irmina Tuzienė ir Erika Diržiūtė atlieka tyrimą, tema „Populiariausios profesijos Lietuvoje“, kurio tikslas yra nustatyti populiariausias profesijas Lietuvoje bei jų pasirinkimo priežastis. Anketinė apklausa anoniminė, anketos duomenys viešai skelbiami nebus. Dėl kilusių neaiškumų atsakinėjant anketos klausimus galite kreiptis šiais kontaktais: el.paštas: valaitis.romas91@gmail.com Atsakydami į klausimus, pasirinkite Jums tinkamiausią atsakymo variantą (jei prie klausimo nenurodyta kitaip). Užpildytą anketą grąžinkite ją pateikusiam asmeniui. !!!P.S. SKUBUS PATAISYMAS. PRIE "Įvesk klausimą", jei rinkotės prie klausimo Kita (Įrašykite), tai įrašykite eilutėje prie "Įvesk klausimą". Nereikia sugalvoti klausimo :)) Atsiprašome.

Elektroninės parduotuvės

Results47
Gerbiamas Respondente, šiuo tyrimu yra siekiama atskleisti elektroninių parduotuvių marketingo strategijos ypatumus. Jūsų asmeninė patirtis, susijusi su elektroninėmis bei tradicinėmis parduotuvėmis yra labai svarbi, todėl prašau atsakyti į visus klausimus, pateikiant tikrovę atitinkančius faktus bei pasirenkant Jums tinkamus atsakymo variantus. Gauti duomenys bus naudojami tik mokslo tikslais ir nebus viešai publikuojami.   Anketa skirta tik turintiems patirties perkant tiek tradicinėje, tiek elektroninėje parduotuvėje.

Mano pensinis apsirūpinimas

Results141
  Šia anketa siekiame išsiaiškinti, kaip skirtingų gyvenamų vietovių, skirtingo amžiaus žmonės rūpinasi ar ketina rūpintis savo senatvės pensija. Anketos duomenys ir rezultatai bus panaudoti baigiamojo bakalauro darbo „Pakopinės pensijų sistemos ypatumai“ tiriamojoje analizėje. Ši anketa yra anoniminė, todėl galite būti užtikrinti dėl duomenų konfidencialumo.

Festivalio "Kino Pavasaris" lankytojų poreikių analizė

Results43
Mielas respondente,   Esu Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto, kultūrinės veiklos vadybos bakalauro programos studentė. Šiuo metu baigiamajam darbui atlieku tyrimą, kurio tikslas – ištirti festivalio „Kino pavasaris“ lankytojų poreikius bei lūkesčius. Visi jūsų atsakymai yra labai svarbūs. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.   Maloniai prašau užpildyti šią anketą.

ŠEIMŲ ĮGALINIMO DALYVAUTI LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS EDUKACINĖJE VEIKLOJE STRATEGIJA

Šį tyrimą atlieka Klaipėdos universiteto Švietimo vadybos magistrantė. Tyrimo tikslas – sukurti šeimų įgalinimo dalyvauti muziejaus edukacinėje veikloje strategijas. Vykdoma apklausa anoniminė, todėl savo vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Prašau Jūsų atidžiai perskaityti klausimyną ir jį užpildyti. Savo nuomonę išsakykite pažymėdami anketoje teisingiausius atsakymus. Jūsų nuoširdūs atsakymai padės sukurti šeimų įgalinimo dalyvauti Lietuvos jūrų muziejaus edukacinėje veikloje strategiją. Dėkoju už dalyvavimą apklausoje!

Vartotojų skaitymo įpročiai ir leidinių turinio skaitmenizacija

Results292
Sveiki, esu Julius. Rašau bakalaurinį darbą tema - Periodinio leidinio turinio įskaitmeninimo strategijos siekiant išlaikyti ir padidinti auditoriją. Iki pabaigos liko labai nedaug (!) - tyrimas. Todėl norėčiau paprašyti Jūsų pagalbos atsakyti į šioje anketoje pateiktus klausimus. Dėkoju !

Klaipėdos miesto parkų pritaikymas rekreacijai

    Gerb. Respondente, esu Klaipėdos universiteto, rekreacijos ir turizmo specialybės II kurso studentė Milda Šveikauskaitė. Atlieku tyrimą tema „Klaipėdos miesto parkų pritaikymas rekreacijai“ ir šiuo tyrimu siekiu išsiaiškinti Klaipėdos miesto parkų būklės atitikimą rekreaciniams poreikiams. Apklausa yra anoniminė ir gauti rezultatai bus panaudoti tik statistiniuose darbo apibendrinimuose. Ačiū, kad dalyvaujate tyrime ir iš anksto dėkoju už atsakymus.

Kalnų slidinėjimas kaip laisvalaikio forma

Gerb. respondente,  Esu Lietuvos Sporto Universiteto, sportinės rekreacijos ir turizmo studijų programos, IV kurso studentė. Atlieku tyrimą tema : "Kalnų slidinėjimas kaip laisvalaikio forma".  Tyrimu siekiu nustatyti kalnų slidinėjimo populiarumą, bei kaip aktyvią žiemos laisvalaikio formą. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Nuoširdžiai dėkoju už atsakymus.

Paslaugos namų ūkiams

Esu SU studentė. Rašau diplominį darbą apie teikiamas namų ūkiams paslaugas Šiaulių mieste. Šia apklausa padėtų išsiaiškinti kokiomis paslaugomis naudojasi miesto gyventojai ir kokių trūksta. Dėkoju visiems,  užpildžiusiems šią anketą.

„Bendrų smulkiems gyvūnams ir žmonėms infekcijų (zoonozių) kontrolės praktika ir infekcijų rizikos veiksniai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio gyvūnų globos organizacijose“

    Gerbiamas savanori, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas  atlieka tyrimą tema „Bendrų smulkiems gyvūnams ir žmonėms infekcijų (zoonozių) kontrolės praktika ir infekcijų rizikos veiksniai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio gyvūnų globos organizacijose“. Tyrimas atliekamas norint išsiaiškinti infekcinių ligų rizikos veiksnius dirbant gyvūnų globos organizacijose bei įvertinti infekcinių ligų kontrolės praktiką. Anketa yra anoniminė, todėl nereikės minėti savo vardo ar kitos informacijos, pagal kurią būtų galima identifikuoti Jūsų tapatybę. Atsakymai bus panaudoti tik apibendrintai analizei, t.y. Jūsų atsakymai nebus analizuojami ir vertinami atskirai.  Prašome  atsakyti į klausimus nuoširdžiai ir kuo tiksliau. Pažymėkite vieną Jums labiausiai tinkantį variantą (kryželiu arba varnele) arba įrašykite į paliktas vietas tai, ko prašoma.   Esant neaiškumams, galite rašyti tyrimo vykdytojai el. paštu ievute.mickeviciute@gmail.com Dėkojame, kad sutikote dalyvauti apklausoje.

Daiktų kokybės tyrimas

Results83
Atlikdamas šią apklausą noriu išsiaiškinti, ar pardavėjai Lietuvoje geranoriškai priima nekokybiškas prekes ir grąžina pinigus arba pakeičia prekę į kokybišką. 

Lietuvos vartotojų nuomonė ir žinios apie gyvūnų gerovę

Results168
Europos komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas, pasitelkęs keletą mokslo institucijų vykdo įvairių grupių ES gyventojų apklausą apie gyvūnų gerovę: norima sužinoti gyventojų nuomonę, jų informuotumo lygį. Šios žinios bus panaudotos siekiant, kad informacija apie gyvūnų gerovę būtų labiau prieinama plačiąjai visuomenei, kad informacija būtų gaunama iš patikimų ir tiesioginių šaltinių. Remiantis apklausos rezultatais, bus tobulinami gyvūnų gerovę reglamentuojantys ES įstatymai. 

Socialinio pedagogo darbas su ugdytiniais įstatymų ir realybės kontekste

Gerb. socialiniai pedagogai,Esu Vilniaus Kolegijos, III kurso, socialinės pedagogikos studentė, Aistė Fedaravičiūtė. Atlieku tyrimą tema: „Socialinių pedagogų darbas su ugdytiniais įstatymų ir realybės kontekste“. Prašau Jūsų atsakyti į anketos klausimus, remiantis savo asmenine patirtimi. Apklausa yra anoniminė, o gauti duomenys bus naudojami baigiamąjame darbe.Ačiū už nuoširdžius atsakymus.

Inovatyvių mokymo metodų taikymas verslumui ugdyti

Results99
Gerb. Mokytojau,   Esu Lietuvos edukologijos universiteto Technologijų pedagogikos studijų programos studentė ir prašau Jūsų užpildyti šią anoniminę anketą tyrimui apie inovatyvių mokymo metodų taikymą verslumui ugdyti. Jūsų nuomonė labai svarbi.    Pasirinktą atsakymą prašau pažymėti.

Naujos gyvenamosios vietos pasirinkimą Klaipėdos mieste lemiantys veiksniai

    Gerbiamieji, Klaipėdos Universiteto, Rinkodaros programos studentė atlieka socialoginį tyrimą apie Klaipėdos gyventojų elgseną, pasirenkant naują gyvenamąją vietą. Šiuo tyrimu siekiu išanalizuoti per pastaruosius penkerius metus gyvenamąją vietą pakeitusių Klaipėdos gyventojų elgsenos dedamąsias ir nustatyti kurios iš jų daro didžiausią įtaką vartotojų pasirinkimui. Atsakydami į anketos klausimus, pažymėkite Jums labiausiai tinkantį variantą. Jei nenurodyta kitaip, pasirinkite tik vieną variantą. Prašau įrašyti savo atsakymą, jei nėra pateikto atsakymo pasirinkimo.                  Iš anksto dėkoju už Jūsų sugaištą laiką !

Pagėgių miesto bendruomenės kultūriniai poreikiai

Gerb. respondente, Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakulteto Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos  III kurso studentė Milda Kemėraitė, atlieka baigiamojo darbo tyrimą, kurio tikslas – ištirti Pagėgių miesto bendruomenės kultūrinius poreikius. Jūsų nuomonė yra labai svarbi šiame tyrime, todėl nuoširdžiai  prašome Jūsų atsakyti į pateiktus klausimus. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti baigiamajame  darbe „PAGĖGIŲ MIESTO BENDRUOMENĖS KULTŪRINIAI POREIKIAI“. Užduodamiems klausimams atsakyti užtruksite apie 5 minutes. Ši anketa yra anoniminė, Jūsų konfidencialumas garantuotas.  Atsakydami į klausimus pažymėkite labiausiai tinkančio atsakymo variantą arba kelis, o reikiamose vietose  atsakymą įrašykite.

Kelionių agentūrų pasirinkimą lemiantys veiksniai

Gerb. Respondentai, Ši anketinė apklausa atliekama siekiant išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie kelionių agentūrų pasirinkimą lemiančius veiksnius.  Apklausą atlieka Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto, rekreacijos ir turizmo studentė Agnė Bružaitė. Pildydami anketą, pažymykite Jums tinkamiausią atsakymo variantą (-us) arba, kur  reikalaujama, įrašykite savo atsakymo variantą.  Anketa yra anoniminė. Iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus!     

Nuotykinio turizmo vystymo galimybių vertinimas Kaišiadorių raj.

Gerb. Respondente, Esu V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos, turizmo ir svetingumo specialybės 3-iojo kurso studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra: nustatyti nuotykinio turizmo vystymo galimybes Kaišiadorių rajone. Garantuojama, kad tyrimo duomenys bus naudojami laikantis konfidencialumo. Būčiau labai dėkinga, jeigu galėtumėte atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Pažymėkite vieną Jums labiausiai tinkamą variantą jeigu prie klausimo nenurodyta kitaip. Jūsų atsakymai man labai svarbūs.

Radvilų giminė lietuvių kultūrinėje atmintyje

Results231
Ši anketa yra sudėtinė VDU Menų fakulteto „Kultūros paveldo ir turizmo“ II kurso magistrantės magistrinio darbo tyrimo dalis. Surinkti anketos duomenys bus panaudoti siekiant išsiaiškinti ar Radvilos egzistuoja lietuvių kultūrinėje atmintyje, jei taip, kokios pagrindinės charakteristikos formuoja Radvilų giminės įvaizdžius. Su kokiais įvykiais, asmenimis, vietovėmis yra siejama ši didikų giminė. Anketa yra anoniminė, tačiau jos rezultatai gali būti viešai publikuojami. Nuoširdžiai prašau skirti 5 minutes anketos klausimų atsakymui. Anketą parengė Kristina Štaupaitė. Kilus neaiškumams, kviečiu kreiptis   kristina.staupaite@fc.vdu.lt

Google Apps verslui

Išrinkti tinkamiausias google programas verslui, pagal naudojimosi patogumą. Pateikite rezultatus, jei esate naudoję programas. Tai man labai pravers baigiamajame darbe. AČIŪ.

SANTUOKINĮ ŠEIMINĮ GYVENIMĄ PASIRINKUSIŲ ASMENŲ POŽIŪRIS Į ŠEIMĄ IR JOS TRANSFORMACIJŲ VERTINIMAS

Results30
Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti tradicinį santuokinį šeiminį gyvenimą pasirinkusių asmenų nuostatas šeimos atžvilgiu ir jos transformacijų vertinimo tendencijas. Jūsų nuomonė šiuo klausimu labai svarbi. Anketa yra ANONIMINĖ, surinkti duomenys apibendrinta forma bus naudojami tik  tiriamajame darbe. Pasirinktus atsakymus žymėkite x arba įrašykite savo nuomonę tam skirtose vietose

NVO personalo valdymo problemos

Results127
Jūs  dalyvaujate MRU  VA 4k.  studentės Ingos Grigelevičienės  atliekamame tyrime, kurio tikslas  yra - ištirti kokios šiuo metu vyrauja Nevyriausybinių organizacijų personalo motyvavimo sistemos, kas labiausia motyvuoja darbuotojus bei savanorius. Jūsų  atsakymai į pateiktus klausimus padės  apibendrinti kokios  motyvavimo sistemos veiksmingiausios ir jų  esminius skirtumus  įvairiose  darbo rinkos sektoriuose. Apklausa yra anoniminė, atsakymai konfidencialūs, bus naudojami   tik statistiniam  apibendrinimui. Maloniai prašome  užpildyti anketą, atsakant į kiekvieną  klausymą. 

Gyvenimas nesusituokus

Results11
Miela(-s) respondente, Esame Vilniaus Universiteto Kauno Humanitarinio Fakulteto antro kurso verslo (finansų) informatikos studentai ir atliekame sociologinį tyrimą, kurio tikslas įvertinti žmonių nuomonę ir priežastis skatinančias gyventi nesusituokus. Anketa yra anoniminė, rezultatai bus naudojami tik statistiniams tikslams. Pažymėkite labiausiai Jums tinkamą atsakymo variantą, o reikiamose vietose įrašykite savo nuomonę. Iš anksto dėkojame už Jūsų laiką ir nuoširdžius atsakymus.

Pramoginis turizmas

Results18
Sveiki,   esu Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos studentė. Šiuo metu rašau baigiamajį darbą tema "Pramoginio turizmo skatinimas Lietuvoje". Šios apklausos tikslas - išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie pramogų pasiūlą Lietuvoje. Apklausa yra anoniminė, o jos rezultatai bus naudojami tik tyrimo tikslams.   Dėkoju už Jūsų sugaištą laiką!

Eismo valdymo sistemos diegimo efektyvumas Panevėžio mieste.

 Gerb. Respondente, maloniai prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, kurie man padės geriau įvertinti  eismo valdymo sistemos diegimo efektyvumą Panevėžio mieste. Gauta anketinė informacija bus naudojama rašant baigiamąjį darbą.  Darbo tikslas – aptarti eismo valdymo sistemos diegimą Panevėžio mieste ir pateikti pavyzdžius, kurie yra geriausi, siekiant eismo saugumo užtikrinimo.

Anketa muzikos mokytojams.Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybės

Gerbiama (-as) Mokytoja (-jau)       esu  Lietuvos edukologijos universiteto IV kurso studentė ir atlieku tyrimą,  kurio tikslas - išsiaiškinti muzikos mokytojų galimybes dalyvauti kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose.  Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, gauti duomenys bus naudojami rengiant bakalauro darbą. Prašome įrašyti Jūsų nuomonę arba pažymėti labiausiai atitinkančius teiginius.

Šiaulių arenos teikiamų paslaugu vertinimas

Sveiki,esu Šiaurės Lietuvos kolegijos, renginių verslo vadybos II kurso studentė, besiruošianti kursinaim darbui. Ši anketa yra viena iš sudedamųjų mano darbo dalių. Užtikrinu, jog apklausos metu surinkta informacija, bus naudojama tik kursinio darbo rašymo tikslams. Anketos duomenys yra anonimiški. 

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ LIETUVOS KULTŪROS ORGANIZACIJŲ VALDYME

Results40
Sveiki! Esu Vilniaus Kolegijos, Kultūrinės veiklos vadybos bakalaurantė, kuriai reikia Jūsų pagalbos atsakant į apklausą, susijusią su socialine atsakomybe.Anketa yra anoniminė ir bus naudojama tik bakalaurinio darbo tikslams.  Iš anksto didelis AČIŪ!

Animacinių filmų įtaka vaikams

            Gerbiamas respondente, Kolpingo kolegijos Verslo Anglų kalbos studentė maloniai kviečia Jus dalyvauti apklausoje.   Apklausos tikslas – išsiaiškinti diskutuojamą vartotojų nuomonę apie animacinių filmukų turinio įtaką vaikams (nuo 7 iki 11 metų) bei jauniesiems paaugliams (nuo 12 iki 16 metų).  Anketa yra anoniminė. Surinkti ir apibendrinti duomenys bus konfidencialūs ir naudojami tik mokslo tikslams. Esate maloniai kviečiamas(-a)  užpildyti šią anketą, kadangi manau kiekvienam yra svarbu žinoti kaip animaciniai filmai gali paveikti jūsų vaiką ir jo pasąmonę.   

Paauglių agresija

    Gerbiami respondentai,                  Esu Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto diplomantė. Renku informaciją diplominiam darbui „paauglių agresyvumas kaip socialinis pedagoginis reiškinys“. Anketa yra anoniminė, todėl Jūsų anketos variantai bus panaudoti bendram tyrimų rezultatui nustatyti. Jums tinkamą variantą apibraukite arba įrašykite savo norimą. Ačiū už nuoširdžius atsakymus  

Naujausios viešos anketos

Pramogų turizmo plėtra Vilniuje

Results0
Laba diena, Esu Vilniaus kolegijos, menų  ir kūrybinių technologijų fakulteto, kultūrinės veiklos vadybos studijų programos II kurso studentė Dovilė Giedrytė. Šiuo metu rašau kursinį darbą apie pramoginio turizmo plėtrą Vilniuje. Šios anketos tikslas - išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie teikiamas paslaugas. Anketa yra anoniminė, jos duomenys bus naudojami tik kursiniame darbe, apibendrintai analizei. Man labai svarbūs Jūsų atsakymai į šios anketos klausimus.  Iš anksto dėkoju už atsakymus!

UAB ,,Egliana" gaminamų konditerijos gaminių paklausos tyrimas

Results0
Gerbiamas respondente, Kauno kolegijos studentė kviečia Jus dalyvauti apklausoje. Apklausos tikslas - išsiaiškinti ar Kauno mieste yra poreikis Įrengti firminę UAB ,,Egliana" parduotuvę. Gauti duomenys bus panaudoti rašant baigiamajį darbą. Anketa yra anoniminė. Surinkti ir apibendrinti duomenys bus konfidencialūs ir naudojami tik mokslo tikslams. Man labai svarbi Jūsų nuomonė.

Apklausa

Sveiki, esu Kauno technologijos universiteto antro kurso studentė. Rašau tiriamąjį darbą apie naująjį Samsung Galaxy S5 telefoną. Siekdama detaliau išanalizuoti temą, bei priimti teisingas išvadas noriu sužinoti Jūsų nuomonę. Ši anketa anoniminė. Atsakymai bus panaudoti tyrimui atlikti.  Ačiū už Jūsų atsakymus!

Verslo praktika žaliems.

Results0
Šios apklausos duomenys nepublikuojami viešai. Visa informacija bus naudojama tik tam, kad kuo geriau jus informuoti apie mūsų verslo projektą.

Palangoje esančio viešbučio "Alanga" paslaugų kokybė

Gerbiamas Respondente, Mes, Kauno kolegijos Vadybos ir Ekonomikos fakulteto, Turizmo ir viešbučių vadybos studentės, atliekame apklausą, kurios metu norime išsiaiškinti apie Palangoje esančio viešbučio "Alanga" paslaugų kokybę. Apklausa yra anoniminė. Jūsų atsakymai konfidencialūs ir bus panaudoti tik statistiniam apibendrinimui. Dėkojame už Jūsų atsakymus!

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir jos problemos

Results2
Sveiki! Esu Mykolo Romerio universiteto studentė. Atlieku tyrimą apie organizacijų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir iškylančias problemas. Apklausa yra anoniminė, todėl tikiuosi, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti objektyvius tyrimo rezultatus. Apibendrinti tyrimo duomenys, bus panaudoti, siekiant įvertinti darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį įstaigoje, todėl atsakymai į pateiktus klausimus mums labai svarbūs. Ačiū už atsakymus :) 

Learning English

Results0
A survey for my students - school Ploksciai school- multifunctional centre

Vandens turizmo plėtros galimybes Vakarų Lietuvos vandens telkiniuose.

Šios anketos tikslas- ištirti vandens turizmo plėtros galimybes Vakarų Lietuvos valstybinės reikšmės vandens telkiniuose. Apklausa yra anoniminė, surinkti duomenys bus naudojami tik tyrimo tikslu. Pažymėkite Jums tinkamiausią atsakymo variantą (galima pasirinkti tik vieną variantą, jeigu prie klausimo nebus nurodyta kitaip) Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakymus!

Suinteresuotųjų šalių valdymas kultūros projekte „Poezijos Pavasaris“

Results1
Gerbiamas respondente,   Kauno Technologijos Universiteto magistrantūros studentė atlieka tyrimą, kurio tikslas yra išanalizuoti suinteresuotųjų šalių valdymą kultūros projekte „Poezijos Pavasaris“ (daugiau informacijos: http://www.lmka.lt/ai1ec_event/tarptautinis-poezijos-festivalis-poezijos-pavasaris-2014/?instance_id= ). Suinteresuotosios šalys yra individai arba organizacijos, kurios gali būti palankiai ar nepalankiai paveiktos projekto. Kultūros projekto vartotojai yra svarbi suinteresuotoji šalis.   Tyrimo anketa yra anoniminė ir šio tyrimo metu gauti duomenys bus naudojami tik magistrinio darbo tikslams. Iš anskto dėkoju už atsakymus.  

Pramoginis turizmas

Results18
Sveiki,   esu Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos studentė. Šiuo metu rašau baigiamajį darbą tema "Pramoginio turizmo skatinimas Lietuvoje". Šios apklausos tikslas - išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie pramogų pasiūlą Lietuvoje. Apklausa yra anoniminė, o jos rezultatai bus naudojami tik tyrimo tikslams.   Dėkoju už Jūsų sugaištą laiką!

Suinteresuotųjų šalių valdymas kultūros projekte „CreArt“

Results4
  Gerbiamas respondente,       Kauno Technologijos Universiteto magistrantūros studentė atlieka tyrimą, kurio tikslas yra išanalizuoti suinteresuotųjų šalių valdymą kultūros projekte „CreArt“ (daugiau informacijos: http://www.vilniausrotuse.lt/tarptautinis-projektas-creart ). Suinteresuotosios šalys yra individai arba organizacijos, kurios gali būti palankiai ar nepalankiai paveiktos projekto. Kultūros projekto vartotojai yra svarbi suinteresuotoji šalis.   Tyrimo anketa yra anoniminė ir šio tyrimo metu gauti duomenys bus naudojami tik magistrinio darbo tikslams. Iš anskto dėkoju už atsakymus.  

Suinteresuotųjų šalių valdymas kultūros projekte „Nerk į teatrą“

Results2
Gerbiamas respondente,   Kauno Technologijos Universiteto magistrantūros studentė atlieka tyrimą, kurio tikslas yra išanalizuoti suinteresuotųjų šalių valdymą kultūros projekte „Nerk į teatrą“ (organizaorius: Nacionalinis Kauno dramos teatras, daugiau informacijos:  http://www.nerkiteatra.dramosteatras.lt/ ). Suinteresuotosios šalys yra individai arba organizacijos, kurios gali būti palankiai ar nepalankiai paveiktos projekto. Kultūros projekto vartotojai yra svarbi suinteresuotoji šalis. Tyrimo anketa yra anoniminė ir šio tyrimo metu gauti duomenys bus naudojami tik magistrinio darbo tikslams. Iš anskto dėkoju už atsakymus.  

Šiaulių arenos teikiamų paslaugu vertinimas

Sveiki,esu Šiaurės Lietuvos kolegijos, renginių verslo vadybos II kurso studentė, besiruošianti kursinaim darbui. Ši anketa yra viena iš sudedamųjų mano darbo dalių. Užtikrinu, jog apklausos metu surinkta informacija, bus naudojama tik kursinio darbo rašymo tikslams. Anketos duomenys yra anonimiški. 

Mineraliniai vandenys

Gerb. Respondente, Kauno technologijos universiteto studentai, A. Lukošėvičius ir E. Melaika atlieka tyrimą, apie skirtingose šalyse gaminamą mineralinį vandenį. Anketa yra anonimiška ir gauta informacija bus naudojama tik mokymosi tikslais. Prašome tinkamus variantus pažymėti varnele. Jūsų nuomone mums yra labai svarbi. Nuoširdžiai dėkojame už atsakymus

Požiūro į Dzūkijos TV tyrimas

Results7
Dzūkijos televizijos užsakymu Alytaus kolegija vykdo tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti respondentų požiūrį į Dzūkijos televiziją (Dzūkijos TV) bei jos transliuojamas laidas. Maloniai kviečiame atsakyti į žemiau pateiktus klausimus ir pareikšti savo nuomonę apie Dzūkijos TV. Apklausa yra anonimiška, gauti duomenys bus analizuojami apibendrintai.   Nuoširdžiai dėkojame už atsakymus.

Kačerginės miestelio potencialių lankytojų poreikių vertinimas

Results0
Gerbiamas respondente, esame Kauno Kolegijos, ketvirtojo kurso studentės. Šiuo metu atliekame baigiamojo profesinio bakalauro darbą, kurio tikslas išanalizuoti Kačerginės kaip kurortinės teritorijos prielaidas. Užtikriname anonimiškumą ir konfidencialumą. Tyrimo metu gauti duomenys bus panaudoti tik tyrimo tikslams.

Mokslinių metodologijų taikymas organizuojant renginius

   Tyrimą atlieka Klaipėdos universiteto Rekreacijos ir turizmo katedros IV kurso studentė Rūta Trakienė. Tyrimo tikslas – išanalizuoti kiek ir kokiomis metodologijomis Lietuvoje naudojamasi organizuojant renginius. Surinkti duomenys bus panaudoti rengiant bakalauro baigiamąjį darbą tema „Renginių organizavimo teorinių metodologijų analizė ir taikymas“    Mielas respondente, skaitykite klausimus ir pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą, o kur reikia patys įrašykite Jums priimtiną atsakymą.    Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą ir pateiktus atsakymus!

Socialinių įgūdžių formavimo aspektai vaikų globos namuose

Gerb. socialiniai darbuotojai, esu Klaipėdos universiteto socialinio darbo programos studentė. Atlieku tyrimą savo baigiamojo darbo temai „Socialinių įgūdžių formavimo aspektai vaikų globos namuose“. Tyrimu siekiu atskleisti vaikų, gyvenančių globos namuose, socialinių įgūdžių ypatumus. Atsakymai bus pateikti apibendrinant statistinius duomenis. Anketa yra anoniminė, todėl nereikia žymėti nei vardo, nei pavardės. Jums tinkamą atsakymą pažymėkite kryžiuku (X), jei reikia, įrašykite atsakymą tam skirtoje vietoje.    Iš anksto dėkoju už atsakymus.

Nemokami skaitmeniniai vadovėliai: galimybės ir perspektyvos

Sveiki, Esu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Leidybos bakalauro studijų programos studentė ir rašau baigiamąjį darbą tema „Nemokami skaitmeniniai vadovėliai: galimybės ir perspektyvos“. Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti nemokamų skaitmeninių vadovėlių poreikį Lietuvoje   Anketą sudaro 17 uždarų klausimų. 

Naujienų portalų antraščių atpažįstamumas

Results11
Atliekamas tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar dabartinės naujienų portalų antraštės, paimtos atskirai nuo jų tekstų, turi kokių nors skiriamųjų ypatybių, padedančių identifikuoti jas būtent kaip antraštes. Išvados bus daromos pagal tai, ar respondentai, iš anksto nežinodami, kurie iš jiems pateiktų variantų iš tikrųjų yra antraštės, atpažįsta jas. Toliau yra pateikiami įvairūs žodžiai, žodžių junginiai ir sakiniai. Vieni iš jų yra įvairiuose naujienų portaluose rastos tekstų antraštės, kiti – tiesiog tų tekstų dalis. Jūsų prašoma iš pateikto sąrašo išrinkti tuos variantus, kurie, Jūsų nuomone, yra tekstų antraštės, ir įvardyti priežastį (-is), kodėl taip manote. Dėkoju už skirtą laiką.

Homoseksualumo problematikos komunikacija interneto portaluose

Results69
Vilniaus universiteto, Komunikacijos mokslų, magistrantūros II kurso studentė Eglė Jasiūnaitė atlieką tyrimą tema „Homoseksualumo problematikos komunikacija interneto portaluose“. Anketa yra skirta išsiaiškinti, koks yra tiriamųjų požiūris homoseksualumo atžvilgiu, kaip yra iškomonikuojama homoseksualumo problematika viešojoje interneto erdvėje ir kokį tai poveikį gali turėti tokios informacijos gavėjui. Tyrimo tikslinė grupė – asmenys, skaitantys naujienas interneto portaluose. Anketa yra anoniminė, Jūsų atsakymai bus apibendrinti ir panaudoti tik moksliniams tikslams. Maloniai prašome ją užpildyti pasirenkant Jums labiausiai tinkamą variantą/-us. 

Anketa „Žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo įtaka darbuotojo veiklos efektyvumui viešajame ir privačiame sektoriuose“

Laba diena. Esu Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Tarptautinio verslo ir vadybos programos II kurso studentė. Rengiu magistrinį baigiamąjį darbą tema: „Žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo įtaka organizacijos veiklos efektyvumui viešajame ir privačiame sektoriuose“. Šios anketos tikslas – ištirti organizacijos žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo įtaką veiklos efektyvumui viešajame ir privačiame sektoriuose. Prašome atsakyti į visus anketos klausimus. Tinkamus atsakymų variantus apibraukite, kur reikia – įrašykite savo atsakymo variantą.   Iš anksto dėkoju už atsakymus, kurių konfidencialumas garantuojamas. 

Marketingo etikos raiška Lietuvos rinkoje

Results25
Kauno Technologijos Universiteto magistrantūros studijų baigiamojo kurso studentė atlieka tyrimą, kurio tikslas – atskleisti visuomenės požiūrį į marketingo etikos pažeidimus. Tyrimo rezultatai leistų identifikuoti sudėtingiausius klausimus ir formuoti gaires, pasiūlymus, į ką verslininkai turi atkreipti didžiausią dėmesį, tad tai naudinga ir verslui, ir vartotojams.             Atitinkamoje vietoje pažymėkite savo atsakymą į klausimą ar vadovaukitės kitais pildymo nurodymais, pateiktais prie klausimo.             Anketa anoniminė, jos pildymas laisvanoriškas, pateikiami tik apibendrinti duomenys. Tikimąsi, kad nuoširdūs ir sąžiningi atsakymai padės gauti teisingus tyrimo rezultatus. Jei Jūs norėtumėte gauti šio tyrimo rezultatų apibendrinimą, parašykite el. paštu: me.apklausa@inbox.lt. Ačiū už bendradarbiavimą.

ŠRSKC

Tai anoniminė anketa, kurios rezultatai padės įvertinti Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro veiklą, komunikacijos trūkumus, renginių kokybę.  Ačiū už Jūsų atsakymus.

MAXIMA LT, UAB PARDAVIMO SKATINIMO PRIEMONIŲ POVEIKIS VARTOTOJUI

Labas. Noriu Jūsų paprašyti pagalbos atliekant tyrimą, ši anketa "pagaminta" skubotai, tad nekreipkite dėmesio į klaideles, ji bus galutiniam rezultatui tikrai patobulinta :) svarbiausia man yra Jūsų nuomonė, tad prašau skirti kelias minutes savo brangaus laiko ir Jūs prisidėsite prie mano darbo! Kiekvienas iš Jūsų esate svarbus. AČIŪ :)

"Tele2" teikiamų paslaugų vertinimas

Results12
Esu Vilniaus universiteto Vadybos ir verslo administravimo studijų programos studentas. Rašau kursinį darbą, kurio tikslas yra išanalizuoti paslaugos tiekėjo ir vartotojo sąveiką. Maloniai prašau užpildyti šią anketą, atsakant į kiekvieną klausimą – Jūsų atsakymai man labai svarbūs. Apklausa yra anoniminė – Jūsų atsakymai nebus viešai publikuojami, jie bus naudojami tik palyginamajai analizei ir apibendrinimams.