1. Sukurk anketą

 • Neribotas anketų ir klausimų kiekis
 • Video ir paveikslėliai anketose
 • Matricos ir rangavimo klausimų tipai
 • Anketos talpinimas į savo svetainę

2. Surink atsakymus

 • Neribotas atsakymų kiekis
 • Anketos pritaikytos mobiliems įrenginiams
 • Privačios arba viešos anketos
 • Atsakymai el. paštu
 • Be reklamų (anketos pavyzdys)

3. Analizuok duomenis

 • Privatūs rezultatai
 • Grafiniai rezultatai
 • Duomenų eksportas į Excel ir SPSS
 • Geolokacija
 • Nesąžiningų respondentų filtras

Rekomenduojamos anketos

Vartotojų įsitraukimą į virtualias prekės ženklo bendruomenes lemiantys veiksniai

Results96
Gerb. respondente, Esu Kauno technologijos universiteto Marketingo valdymo studijų programos magistrantė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – nustatyti, kokie veiksniai labiausiai skatina vartotojų įsitraukimą virtualiose prekės ženklo bendruomenėse. Anketa yra anoniminė. Gauti duomenys bus panaudoti tik apibendrinta forma magistro baigiamajam darbui parengti.Iš anksto dėkoju už skirtą laiką ir nuoširdžius atsakymus. Virtuali prekės ženklo bendruomenė – specializuota, negeografiškai susijungusi prekės ženklo sekėjų bendruomenė internete, suteikianti vartotojams galimybę išreikšti savo nuomonę, gauti įvairaus pobūdžio informaciją, dalintis patirtimi su kitais bendruomenės nariais (pvz., prekės ženklo paskyra socialiniuose tinkluose (angl. brand pages) ir kt.)

LYČIŲ STEREOTIPAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTO ĮMONĖSE LIETUVOJE

Esu Vytauto Didžiojo Universiteto magistro studijų "Strateginis organizacijų valdymas" II kurso studentė Dovilė Gumauskaitė. Atlieku tiriamąjį magistro darbą apie lyčių stereotipus transporto priemonių remonto įmonėse Lietuvoje. Anketos sandara garantuoja anonimiškumą, o duomenys bus panaudoti tik moksliniams tikslams. Tiriamojo magistro darbo dalies rezultatus bus galima sužinoti parašius į dovile.gumauskaite@fc.vdu.lt elektroninį paštą.

Neįgaliųjų vaikų tėvų įsitvirtinimo darbo rinkoje galimybės ir apribojimai

Results20
Gerbiami tėveliai, esame Šiaulių valstybinės kolegijos, sveikatos fakulteto, socialinio darbo trečio kurso studentės, mes atliekame tyrimą apie neįgalius vaikus auginančių tėvų galimybes ir problemas įsitvirtinant darbo rinkoje. Šis klausimas yra anoniminis – jame nebus jūsų pavardės ar kitokios jūsų asmenybę atskleidžiančios informacijos. Tyrimo sėkmei ir iškylančių problemų sprendimui labai svarbu jūsų atsakymų tikslumas ir kritinis situacijos vertinimas.Iš anksto dėkojame už dalyvavimą.

Reklamos kanalų pasitikėjimo tyrimas vartotojų požiūriu

Sveiki, atliekamas tyrimas apie Lietuvos vartotojų pasitikėjimą reklamos kanalais, kviečiame Jus užpildyti šią anoniminę anketą. Duomenys bus apibendrinti ir naudojami tik moksliniais tikslais. Užtikrinamas Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumas. Ačiū Jums už skirtą laiką!

Banko klientų konsultavimas

Results51
Sveiki,Esu Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto antro kurso studentė. Rašau projektinį darbą apie apie banko klientų konsultavimą. Apklausa yra anoniminė, todėl Jūsų atsakymų konfidencialumas garantuojamas.Ačiū, kad dalyvaujate apklausoje.

Rekomendacijų naudojimosi tyrimas

Results93
Sveiki, esu Vilniaus universiteto, Kauno fakulteto studentė. Magistro baigiamajam darbui atlieku apklausą.Anketa anoniminė. Tyrimas yra mokslinio pobūdžio, todėl jo rezultatai po apdorojimo bus naudojami rengiant magistro baigiamąjį darbą.Iš anksto dėkoju už atsakymus.

Sumanaus turizmo plėtros galimybės senėjančios visuomenės kontekste

Gerb. respondente,Esu Lietuvos sporto universiteto IV kurso studentė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas - nustatyti sumanaus turizmo plėtros galimybes senėjančios visuomenės kontekste. Prašau pildyti šią anketą tik vyresnius nei 50 metų žmonės. Šiame tyrime keliavimas yra traktuojamas ne tik kaip ilgalaikės kelionės (lėktuvu, traukiniu ar kitomis transporto priemonėmis, kertant valstybių sienų ribas), bet ir trumpalaikiai išvykimai (nuo valandos trukmės) į artimus regionus. Anketa yra anoniminė. Gauti duomenys bus panaudoti tik bakalauro darbui parengti.Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą laiką ir nuoširdžius atsakymus.

Šiuolaikinių technologijų taikymo ypatumai ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus

ANKETA IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAMS Gerb. pedagoge,  Klaipėdos Universiteto, Humanitarinių ir Ugdymų Mokslų Fakulteto, Pedagogikos Katedros, Vaikystės Pedagogikos studijų programos, ketvirto kurso studentė Viktorija Kinčiūtė atlieka tyrimą, kurio tikslas išanalizuoti šiuolaikinių technologijų taikymo ypatumus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus pateikti baigiamajame darbe „Šiuolaikinių technologijų taikymo ypatumai ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus“.Tyrimo metu vardo ir pavardės nurodyti nereikia, tai daroma norint išsaugoti Jūsų anonimiškumą.Atsakydami į anketoje pateiktus klausimus pažymėkite Jums labiausiai tinkantį (arba kelis Jums tinkančius atsakymus) atsakymo variantą, o (ir) reikiamose vietose atsakymus įrašykite.Jūsų išsakyta nuomonė padės išsiaiškinti šiuolaikinių technologijų taikymo ypatumus ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus.kimokyklinio amžiaus vaikus.Ačiū už Jūsų skirtą laiką ir Jūsų nuomonę.

Su darbu susijusių ligų mažinimo politikos įgyvendinimas

Results28
 Ši apklausa skirta ištirti Ištirti su darbu susijusių ligų mažinimo politikos įgyvendinimą. Anketa yra ANONIMINĖ ir Jūsų atsakymai Jums tiesiogiai jokių pasekmių neturės. Duomenų slaptumą garantuojame. Tikimės nuoširdaus Jūsų bendradarbiavimo. Labai prašome Jūsų kiek galima tiksliau atsakyti į pateiktus klausimus. Atsakymus į pateiktus klausimus pažymėkite tam skirtuose langeliuose apibraukyte pasirinktą variantą.

Kreditų sąlygų tyrimas

Results57
Gerb. Respondente,Atlieku apklausą baigiamajam darbui apie komercinių bankų teikiamų kreditų sąlygas privatiems asmenims.Atsakant į anketos klausimus, prašome pažymėti vieną ar kelis  labiausiai Jums tinkančius atsakymo variantusŠi apklausa yra anoniminė. Iš anksto esu dėkinga už Jūsų atsakymus! 

Asmenų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, socialinė ir teisinė apsauga Lietuvoje

Results0
Gerbiamieji Respondentai,esu Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės ir valdymo studijų programos VI kurso studentė, rengianti baigiamąjį magistro darbą, kurio tema – „Asmenų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, socialinė ir teisinė apsauga Lietuvoje“.Atlikdama mokslinį tyrimą siekiu išsiaiškinti patyriminę Lietuvos gyventojų nuomonę nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų asmenų socialinės ir teisinės apsaugos Lietuvoje klausimu, todėl prašyčiau užpildyti šią anketą. Anketos pildymui užtruksite 5 min.Jūsų anonimiškumas garantuojamas, o tyrimo rezultatai bus naudojami tik mokslo tikslams.Labai svarbu, kad atsakytumėte į visus pateiktus klausimus.Iš anksto dėkoju už atsakymus. 

Reivo, festivalių kultūra

Sveiki, norime sužinoti jūsų nuomonę apie reivo ir festivalių kultūrą. Užtruksite tik kelias minutes. Ačiū už atsakymus! 

Naujausios viešos anketos

"Kosmada" klientų analizė - kopija

Results0
Sveiki, esame Vilniaus kolegijos pirmo kurso Tarptautinio verslo studentės. Atliekame tyrimą, kurio tikslas yra išsiaiškinti potencialių klientų įpročius, galinčius įtakoti įmonės apyvartą. Anketa yra anmoniminė ir jos rezultatai bus naudojami tik tyrimo tikslams. Iš anksto dėkojame už atsakymus.

Meniu.lt

Esu Vilniaus kolegijos turizmo vadybos studentė. Norėčiau užduoti kelis klausimus apie "Meniu.lt" maitinimo paslaugas.

Naminiai gyvūnai

Results3
Sveiki, vykdau statistinį tyrimą apie Lietuvoje laikomus namuose gyvūnus. Anketa yra anoniminė. Gauti duomenys bus panaudoti tyrimui atlikti.Dėkoju visiems už atsakymus. 

Mityba

Sveiki, esu Vilniaus universiteto studentė. Atlieku apklausą, kuria siekiu išsiaiškinti jaunų žmonių mitybos įpročius. Anketa yra anoniminė. Anketos pildymas užtruks apie 5 - 8 minutes. Dėkoju už Jūsų atsakymus ir sugaištą laiką.

Jaunų žmonių alkoholio vartojimo įpročiai, lūkesčiai ir alkoholio reklamos vertinimas

Results11
Sveiki,Esu Vilniaus universiteto psichologijos bakalauro ketvirto kurso studentė Emilė Ruseckaitė. Atlieku apklausą, kuria siekiu išsiaiškinti alkoholio vartojimo ir alkoholio vartojimo lūkesčių sąsajas su alkoholio reklamos vertinimu. Apklausos metu gauti duomenys bus naudojami rašant bakalaurinį darbą. Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumas bus visiškai užtikrinamas, rezultatai nebus viešinami ir bus naudojami tik apibendrintai. Anketos pildymas užtruks apie 10 - 15 minučių. Labai prašau į visus klausimus atsakyti nuoširdžiai.Dėkoju už Jūsų laiką.

Kokia kava mėgstate?

Sveiki, esam Klaipėdos versko kolegijos III kurso studentės Asta ir Dovilė atliekam tyrimą apie kavą. Šio tyrimo tikslas - išsiaiškinti kokiai kavai pirmenybę teikia vartotojas ir dėl kokių priežasčių, todėl labai aktualu sužinoti, koks jūsų požiūris. Ši anketa anoniminė, todėl duomenys nebus skelbiami. Jūsų nuomonė labai svarbi!

EKOTURIZMO PASLAUGŲ IR JŲ PLĖTROS POREIKIO VERTINIMAS PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIUOSE PARKUOSE

Gerb. respondente,Esu Kolpingo kolegijos, ekoturizmo studijų programos III kurso studentė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą ir atlieku kiekybinį tyrimą, siekdama išsiaiškinti, kaip lankytojai vertina ekoturizmo paslaugas ir jų plėtros poreikį Pavilnių ir Verkių regioniniuose parkuose.Užtikrinu anketos anonimiškumą, todėl Jūsų vardo bei pavardės nurodyti nereikės. Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą laiką ir nuoširdžius atsakymus.

KLAUSIMYNAS POLICIJOS PAREIGŪNAMS

Sveiki, esu Karolina Urbonavičiūtė,  Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto baigiamojo kurso Teisės ir policijos veiklos studentė. Šiuo metu rašau  bakalauro baigiamąjį darbą ir  atlieku apklausą, kurios tikslas išsiaiškinti policijos bendradarbiavimo su kitomos institucijomis svarbą smurto artimoje aplinkoje atveju.Tyrimo duomenys bus naudojami tik moksliniais tikslais ir pristatomi apibendrintai, neviešinant jokios asmeninės informacijos. Labai prašau man padėti, tai užtruks kelias minutes. Tikiuosi iš Jūsų palaikymo ir supratingumo. Ačiū.

Socialinio verslumo ugdymo modeliavimo galimybės socialinių pedagogų profesinėje veikloje

Gerbiami socialiniai pedagogai,Esu II kurso magistro socialinės pedagogikos studentė. Atlieku apklausą, siekiant nustatyti socialinių pedagogų socialinio verslumo ugdymo modeliavimo galimybes.SOCIALINIS VERSLUMAS – tai kūrybiškas ir verslus veiklos būdas, kuris skatina burtis į bendruomenes ir naudoti turimus išteklius siekiant ne pelno, o socialinės gerovės.Apklausa ANONIMINĖ. Užtruksite apie 15 min. Prašau atsakyti į kiekvieną klausimą ir anketą užpildyti iki galo. Klausimyno pagalba gauti duomenys bus panaudoti mokslinio tyrimo tikslams pasiekti ir pateikiami apibendrintai. Jūsų dalyvavimas labai svarbus!Kviečiu dalyvauti apklausoje!!!

Pagalba renkant respondentus!

Sveiki.Platinu anketas už atlyginimą, priklausant nuo to, kokį atsakymų skaičių norite surinkti.50 respondentų kainuos 1,45eur100 respondentų kainuos 2,90eur150 respondentų kainuos 4,34eur susisiekite su manimi el. paštu ruzeruzeliene@gmail.com 

Naujovės klube

Bandydami užtikrinti gerą atmosferą bei komfortą klube, kas kelias savaites bandome vis naujus simbolius bei pavadinimus ir bandome išrinkti geriausią, bet vis netinka, tad ši apklausa bus galutinė, kuomet nuspręsime ar reikia keisti klubo pavadinimą ir simbolį, jeigu pakeisime - tai jau visam laikui ir liks toks, į kurį pakeisime.Nubalsavus jog reikia keisti pavadinimą arba simbolį, vėl bus apklausa ir nubalsuosime į kokį simbolį ar pavadinimą keisti.

Jaunų žmonių mitybos įpročiai

Results46
Sveiki,esu Vilniaus universiteto psichologijos bakalauro ketvirto kurso studentė Neringa Savičiūtė. Atlieku pilotinį tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti jaunų žmonių mitybos įpročius. Apklausos metu gauti duomenys bus naudojami rašant bakalaurinį darbą. Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumas bus visiškai užtikrinamas, rezultatai nebus viešinami ir bus naudojami tik apibendrintai. Anketos pildymas užtruks apie 5-10 minučių. Labai prašau į visus klausimus atsakyti nuoširdžiai.Dėkoju už Jūsų laiką.

Turizmo sezoniškumo įtaka Panevėžio kelionių agentūrai

Results26
 Mieli respondentai,                       Panevėžio kolegijos Turizmo ir laisvalaikio 3 kurso studentė  atlieka apklausą, siekdama išsiaiškini turizmo sezoniškumo įtaką Panevėžio miesto kelionių agentūrai. Anketa anoniminė, rezultatai bus panaudoti tik apibendrintai duomenų analizei. Pasirinktą atsakymo variantą pažymėkite arba įrašykite savo. Kur nurodyta, galite pažymėti kelis atsakymų variantus. 

TOPO CENTRAS analizė

Sveiki, padėkite pirmo kurso studentui, atlikdami trupa apklausą tiriančią TOPO CENTRO rinkos analizę. Kiekvienas atsakytas klausimas padeda, ačiū iš anksto :)))

Kokia jūsų nuomone apie ORLEN LIETUVA degalines?

Sveiki, esame Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto "Tarptautinio verslo" pirmo kurso studentai. Atliekame „ORLEN LIETUVA“ degalinių tinklo apklausą. Statistinis tyrimas atliekamas siekiant išsiaiškinti potencialių klientų įpročius, galinčius daryti įtaką įmonės apyvartai. Busime labai dėkingi, jeigu nepagailėsite poros minučių savo laiko skirti šiai anoniminei apklausai užpildyti. Ačiū !

VA16 auditorija

Results15
Sveiki visi, ši apklausa sukurta spacialiai VA16 tudentams, kad išsiaiškinti Jūsų auditorijos poreikius ir norus. Tikimės kelių minučių Jūsų laiko ir liksime iš tiesų dėkingi. Apklausos duomenys bus naudojami tik praktiniam darbui ir mokymosi tikslams, apklausa anoniminė. Ačiū už Jūsų laiką! :)

Lietuvos gyventojų požiūris į darbo imigrantus

Results4
Laba diena,Esu Šiaulių universiteto, ekonomikos studijų programos magistrantė. Pasirinkau rašyti magistrinio darbo temą susijusią ne su visiems puikiai žinoma emigracijos problema, bet su labai svarbia Lietuvai tema – imigracija. Manau, jog yra labai svarbu išsiaiškinti kokia šiandieninės visuomenės nuomonė apie į Lietuvą atvykstančius kitataučius.Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymų konfidencialumas garantuojamas. Anketos rezultatai bus statistiškai susumuoti ir panaudoti magistro darbe.Šią apklausą atlikti užtruks vos 3-5 minutes. Iš anksto dėkoju už Jūsų sugaištą laiką ir išreikšą nuomonę.

Lietuvos gyventojų teikiamas pirmenybes negrynųjų pinigų operacijose, bei bankinių technologijų tendencijų nustatymas

Results34
Grebiameji apklausos dalyviai!      Siūlome Jums sudalyvauti Vilniaus Universiteto, Ekonomikos fakulteto 4 kurso studentės atliekamajame tyrime, kurio tikslas išsiaiškinti Lietuvos gyventojų poreikį negrynųjų pinigų operacijoms.      Apklausos tikslas: išsiaiškinti Lietuvos gyventojų teikiamas pirmenybes negrynųjų pinigų operacijose, bei bankinių technologijų tendencijų nustatymas.Apklausos užpildimas yra paprastas: Jeigu Jūsų nuomonė sutampa su vienų iš pateiktų atsakymų variantų, pažymekite tinkamą atsakymą kryželiu. Jeigu nei vienas iš pateiktų atsakymų variantų netinka, savo nuomone parašykite tam nurodytoje vietoje.Apklausa yra anonimine. Vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Visi pateikti atsakymai bus nauduojami tik bendros statistikos nustatymui.Iš anksto esame dėkingi už bendradarbiavimą.

Asmenų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, socialinė ir teisinė apsauga Lietuvoje

Results0
Gerbiamieji Respondentai,esu Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės ir valdymo studijų programos VI kurso studentė, rengianti baigiamąjį magistro darbą, kurio tema – „Asmenų, nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų, socialinė ir teisinė apsauga Lietuvoje“.Atlikdama mokslinį tyrimą siekiu išsiaiškinti patyriminę Lietuvos gyventojų nuomonę nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų asmenų socialinės ir teisinės apsaugos Lietuvoje klausimu, todėl prašyčiau užpildyti šią anketą. Anketos pildymui užtruksite 5 min.Jūsų anonimiškumas garantuojamas, o tyrimo rezultatai bus naudojami tik mokslo tikslams.Labai svarbu, kad atsakytumėte į visus pateiktus klausimus.Iš anksto dėkoju už atsakymus. 

"Kristinos užuolaidos" atlieka apklausą tema: Langų dekoravimo pasirinkimai - kopija

Results0
Užuolaidų salonas „Kristinos užuolaidos“, norėdamas geriau suprasti klientų norus bei poreikius atlieka apklausą tema: ar perkate langų dekoravimo priemones internetu ?  Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus! „Kristinos užuolaidos“ gausu visko Jūsų naujam langų įvaizdžiui sukurti. Salone galite isigyti užuolaidų, roletų, romanetčių bei įvairių aksesuarų užuolaidoms. Mūsų darbuotojai su malonumu padės rasti geriausią sprendimą būtent Jūsų interjerui už patrauklią kainą. O iškilus neaiškumas . pagal jūsų norus atsiųsime užuolaidų medžiagų ar dizaino pavyzdžių nuotraukas, kad perkant internetu jaustumėtės dar užtikrinčiau.    Tad  „Kristinos užuolaidos“ darbuotojai visuomet maloniai pakonsultuos ir atsakys į visus Jums rūpimus klausimus:El. paštas: kristinosuzuolaidos@gmail.comTelefonas: +37065636175Adresas: Seirijų g. 11-7, Leipalingis, Druskininkų sav.Tinklalapis: http://www.kristinosuzuolaidos.ltFB puslapis: https://www.facebook.com/kristinauzuolaidos

"Kristinos užuolaidos" atlieka apklausą tema: Langų dekoravimo pasirinkimai

Results0
Užuolaidų salonas „Kristinos užuolaidos“, norėdamas geriau suprasti klientų norus bei poreikius atlieka apklausą tema: Langų dekoravimo pasirinkimai  Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus! Roletai, užuolaidos, romanetės  yra vieni populiariausių langų uždangalų Lietuvoje ir visi jie gali puikiai papildyti namų interjerą bei apsaugoti kambarį nuo tiesioginių saulės spindulių, bet visi jie turi savų pliusų ir minusų. Tad mūsų darbuotojai su malonumu padės rasti geriausią sprendimą būtent Jūsų kambariui ir jo interjerui, paaiškins visų langų dekoro skirtumus ir jų didžiausias stiprybes. Tad nedvejokite „Kristinos užuolaidos“ darbuotojai visuomet maloniai pakonsultuos ir atsakys į visus Jums rūpimus klausimus:El. paštas: kristinosuzuolaidos@gmail.comTelefonas: +37065636175Adresas: Seirijų g. 11-7, Leipalingis, Druskininkų sav.Tinklalapis: http://www.kristinosuzuolaidos.ltFB puslapis: https://www.facebook.com/kristinauzuolaidos

Kristinos užuolaidos: roletai ar užuolaidos, kam pirmenybę teikiate Jūs?

Results0
Užuolaidų salonas „Kristinos užuolaidos“, norėdamas geriau suprasti klientų norus bei poreikius atlieka apklausą tema: roletai ar užuolaidos, kam pirmenybę teikiate Jūs?  Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus! „Kristinos užuolaidos“ salone kuriamos užuolaidos ir roletai,tai puikus pasirinkimas norintiems savo namus papuošti išskirtiniu dizainu. Ir visai nesvarbu ar Jūs prioritetą teikiate roletams ar užuolaidoms mūsų darbuotojai su malonumu padės rasti geriausią sprendimą būtent Jūsų interjerui už patrauklią kainą. Negalite išsirinkti patys? „Kristinos užuolaidos“ darbuotojai visuomet maloniai pakonsultuos ir atsakys į visus Jums rūpimus klausimus:El. paštas: kristinosuzuolaidos@gmail.comTelefonas: +37065636175Adresas: Seirijų g. 11-7, Leipalingis, Druskininkų sav.Tinklalapis: http://www.kristinosuzuolaidos.ltFB puslapis: https://www.facebook.com/kristinauzuolaidos

Kristinos užuolaidos: Kokius roletus renkatės Jūs?

Results0
Užuolaidų salonas „Kristinos užuolaidos“, norėdamas geriau suprasti klientų norus bei poreikius atlieka apklausą tema: Kokius roletus renkatės Jūs?  Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus! Roletai yra vieni populiariausių langų uždangalų dėl lengvo pritaikymo įvairiems langams, o mūsų salone kuriami dieniniai, naktiniai ir saulės spindulius atspindintys roletai pasižymi puikia kokybe ir išskirtiniais dizainais. Raštuoti, vienspalviai ar vaikiški roletai ne tik apsaugos kambarį nuo saulės spindulių, bet ir papuoš Jūsų namų interjerą. O visos užsakytos prekės atkeliaus tiesiai į namus. Negalite išsirinkti patys? „Kristinos užuolaidos“ darbuotojai visuomet maloniai pakonsultuos ir atsakys į visus Jums rūpimus klausimus:El. paštas: kristinosuzuolaidos@gmail.comTelefonas: +37065636175Adresas: Seirijų g. 11-7, Leipalingis, Druskininkų sav.Tinklalapis: http://www.kristinosuzuolaidos.ltFB puslapis: https://www.facebook.com/kristinauzuolaidos

"Butoh - Lietuvos kultūroje"

Esu vaidybos magistro antro kurso studentė. Renku informaciją apie "Butoh" šokio meną Lietuvoje. Šia anketa siekiu išsiaiškinti kiek ši šokio šaka yra populiari Lietuvoje, kiek artima šio šokio filosofija Lietuvos kultūrai. Ačiū už atsakymus, pati apklausa yra anoniminė ir vardai ar asmeniniai duomenys tikrai nebus viešinami, tad galima atsakinėti taip, kaip ištikrųjų atrodo.

Kristinos užuolaidos: Kokias užuolaidas renkatės Jūs?

Results0
Užuolaidų salonas „Kristinos užuolaidos“, norėdamas geriau suprasti klientų norus bei poreikius atlieka apklausą tema: Kokias užuolaidas renkatės Jūs?  Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus! Užuolaidų salonas „Kristinos užuolaidos“ kuria itin kokybiškas, tačiau ne ką mažiau išskirtines užuolaidas už puikią kainą. Tinklapyje www. kristinosuzuolaidos.lt Jūsų laukia įvairiausių spalvų, dizainų ir skirtingų audinių užuolaidų pasirinkimas, o visos užsakytos prekės bus pristatomos tiesiai į namus. Negalite išsirinkti patys? „Kristinos užuolaidos“ darbuotojai visuomet maloniai pakonsultuos ir atsakys į visus Jums rūpimus klausimus:El. paštas: kristinosuzuolaidos@gmail.comTelefonas: +37065636175Adresas: Seirijų g. 11-7, Leipalingis, Druskininkų sav.Tinklalapis: http://www.kristinosuzuolaidos.ltFB puslapis: https://www.facebook.com/kristinauzuolaidos