1. Sukurk anketą

 • Neribotas anketų ir klausimų kiekis
 • Video ir paveikslėliai anketose
 • Matricos ir rangavimo klausimų tipai
 • Anketos talpinimas į savo svetainę

2. Surink atsakymus

 • Neribotas atsakymų kiekis
 • Privačios anketos
 • Atsakymai el. paštu
 • Be reklamų (anketos pavyzdys)

3. Analizuok duomenis

 • Privatūs rezultatai
 • Grafiniai rezultatai
 • Duomenų eksportas į Excel ir SPSS
 • Geolokacija
 • Nesąžiningų respondentų filtras

Rekomenduojamos anketos

Raguvėlės dvaro galimybių studija

Gerb. respondente,   Esu Klaipėdos universiteto, rekreacijos ir turizmo specialybės IV kurso studentas Kęstutis Rukavičius. Šiuo atliekamu tyrimu, tema "Raguvėlės dvaro galimybių studija", siekiu išsiaiškinti Lietuvos dvarų patrauklumą, rekreacijos ir turizmo galimybes dvaruose. Apklausa yra anoniminė, gauti rezultatai bus panaudoti atliekant analizę, vėliau pateikiant pasiūlymus ir rekomendacijas. Ačiū, kad dalyvaujate tyrime ir iš anksto dėkoju už atsakymus.

Marketingo etikos raiška Lietuvos rinkoje

Kauno Technologijos Universiteto magistrantūros studijų baigiamojo kurso studentė atlieka tyrimą, kurio tikslas – atskleisti visuomenės požiūrį į marketingo etikos pažeidimus. Tyrimo rezultatai leistų identifikuoti sudėtingiausius klausimus ir formuoti gaires, pasiūlymus, į ką verslininkai turi atkreipti didžiausią dėmesį, tad tai naudinga ir verslui, ir vartotojams.             Atitinkamoje vietoje pažymėkite savo atsakymą į klausimą ar vadovaukitės kitais pildymo nurodymais, pateiktais prie klausimo.             Anketa anoniminė, jos pildymas laisvanoriškas, pateikiami tik apibendrinti duomenys. Tikimąsi, kad nuoširdūs ir sąžiningi atsakymai padės gauti teisingus tyrimo rezultatus. Jei Jūs norėtumėte gauti šio tyrimo rezultatų apibendrinimą, parašykite el. paštu: me.apklausa@inbox.lt. Ačiū už bendradarbiavimą.

„SUSIPRASK“ REKLAMOS KAMPANIJOS POVEIKIO VISUOMENEI TYRIMAS

Sveiki! Kviečiame Jus dalyvauti apklausoje, kuria norime sužinoti Jūsų nuomonę apie "Susiprask" reklamos kampaniją. Anketa yra anoniminė ir ją užpildyti užtruks 5–10 min. Apklausos metu gauti duomenys bus panaudoti kaip statistinė medžiaga bakalauro baigiamajame darbe.   

ASMENINIŲ FINANSŲ VALDYMAS

Anketa sudaryta norint ištirti kaip gyventojai tvarko asmeninius finansus, patikrinti jų finansinį išprusimo lygį. Ši anketa yra anoniminė ir jos rezultatai bus panaudoti bakalaurinio darbo tyrimui atlikti. Visa surinkta informacija yra anoniminė. Iš anksto dėkoju už geranoriškumą ir nuoširdžius atsakymus.

*Kas 10-tas užpildęs, laimės kvietimą į kiną!* Anketa: Verslo įmonių darbuotojų profesinio pervargimo, pasitenkinimo darbu ir saviveiksmingumo sąsajos

Results615
Sveiki, atlieku tyrimą apie profesinio pervargimo, pasitenkinimo darbu ir saviveiksmingumo sąsajas.  Kreipiuosi į Jus tikėdamasis, kad pasidalinsite savo patirtimi ir užpildysite šią anketą. Anketos anoniminės. Darbe bus panaudoti tik apibendrinti visos grupės duomenys. Atsakydami į klausimus, pažymėkite atsakymus, kurie Jums atrodo tinkamiausi.   Siekiant atsidėkoti, kas 10-tam užpildžiusiam šią anketą, bus dovanojamas kvietimas į kiną. Sąžiningai užpildžius anketą, spustelkite nuorodą "Žinutė anketos autoriui" ir įveskite savo vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ir miestą (su anketos atsakymais šie duomenys nesiejami, tad anonimiškumas išlieka).   Respondentas anketą gali pildyti tik vieną kartą. Laimėtojai atsitiktine tvarka bus nustatyti ir informuoti telefonu 2014 m. gegužės 10 d.  

Statybinių medžiagų rinkos tyrimas

Results57
Gerb. respondente, prašome atsakyti į anketos klausimus ir pareikšti savo nuomonę apklausoje, kurios tikslas – išsiaiškinti Jūsų požiūrį į prekybos statybinėmis medžiagomis aspektus Lietuvoje. Surinkti duomenys bus naudojami tik mokslo tikslams.

UAB "TEZTOUR" Tekiamų paslaugų kokybė

Gerbiamas respondente,   Esu Vilniaus Kolegijos Verslo Vadybos Fakulteto, Turizmo Vadybos studentas. Savo bakalauriniam darbui atlieku tyrimą, kurio metu siekiu išsiaiškinti UAB "TEZTOUR" teikiamų paslaugų kokybę vartotojų akimis. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs ir bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.   Dėkoju už jūsų atsakymus.

Ekologiškų produktų reklama

Mieli respondentai, aš esu Tarptautinės teisės ir  verslo aukštosios mokyklos, Reklamos technologijų specialybės III kurso studentas. Šiuo metu  rašau bakalaurinį darbą tema „Ekologiškų produktų reklamos analizė“ ir norėčiau sužinoti, kokius pojūčius jums sukelia ekologiškų produktų reklama. Jūsų atsakymai yra anoniminiai ir skirti tik tyrimo tikslui pasiekti. Dėkoju už skirtą laiką.

Lietuvoje veikiančių verslo įmonių darbuotojų vertinimo ypatumai.

Results57
   Aš esu Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos studentas,ir atlieku apklausą tema „Lietuvoje veikiančių verslo įmonių darbuotojų vertinimo ypatumai“. Apklausa yra anoniminė, o gauti rezultatai bus naudojami mano diplominiame darbe. Būsiu labai dėkingas, jeigu atsakysite į žemiau pateiktus klausimus. Atsakinėdami į klausimus pasirinkite vieną arba keletą iš pateiktų atsakymo variantų.

Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų apklausa apie savivaldybės finansinių išteklių valdymo efektyvumą

Sveiki, kviečiu dalyvauti apklausoje, kurios tikslas – įvertinti Vilniaus miesto savivaldybės finansinių išteklių valdymo efektyvumą remiantis Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų nuomone.  Apklausos rezultatai bus panaudoti rašant baigiamąjį magistro darbą Lietuvos Edukologijos universitete, Socialinės edukacijos fakultete tema „Savivaldybės finansinių išteklių valdymo ypatumai“. Apklausa yra anoniminė ir duomenys nebus viešai skelbiami, todėl prašau nuoširdžių atsakymų į žemiau pateiktus klausimus. Pažymėkite Jums tinkantį variantą.

Lyčių komunikacijos panašumai ir skirtumai.

Results173
Sveiki, esu Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto studentė. Rašau baigiamąjį darbą tema "Lyčių komunikacijos panašumai ir skirtumai organizacijoje", jame nagrinėju lyčių komunikacijos, vadovavimo ir lyderystės efektyvumą organizacijose. Prašau Jūsų užpildyti šią anketą remiantis savo darboviete bei joje egzistuojančia vidine kultūra.  Apklausa anoniminė, o rezutatai bus naudojami tik tyrimo tikslams.  Dėkoju už sugaištą laiką!

BEDARBIŲ STRESO ĮVEIKOS, SAVIGARBOS IR ASMENYBĖS SAVYBIŲ ANKETA

Results59
Aš esu Lietuvos Edukologijos universiteto psichologijos studentas Erikas Siudikas ir atlieku magistro darbo tyrimą apie bedrabių streso įveiką bei asmenybės ir savigarbos ypatumus. Kiekvienas iš mūsų kasdien susiduria su stresu. Šios anketos tikslas yra ištirti, kaip Jūs susidorojate su stresu bei gyvenimo netikėtumais bei kaip vertinate save bei savo asmenybės bruožus. Prašome nuoširdžiai atsakyti į visus klausimus. Anketa yra anoniminė ir bus naudojami tik apibendrinti tyrimo rezultatai. 

Darbuotojų kūrybiškumo, darbinės aplinkos ir suvokiamo vadovavimo stiliaus sąsajos.

Results194
                     Dirbantys, padėkite!                      Esu Vilniaus universiteto psichologijos specialybės IV kurso studentė. Atlieku tyrimą "Darbuotojų kūrybiškumo, kūrybinės darbo aplinkos ir suvokto transformacinio vadovavimo stiliaus sąsajos“ savo bakalauriniam darbui. Šiuo tyrimu noriu išsiaiškinti, kaip darbuotojų kūrybiškumas yra susijęs su kūrybine darbo aplinka bei suvokiamu transformaciniu vadovavimo stiliumi.                       Dalyvaujant tyrime reikės užpildyti keturis klausimynus, kurie matuoja Jūsų kūrybiškumą, darbinę aplinką, tiesioginio vadovo vadovavimo stilių bei Jūsų vidinę motyvaciją. Užtruksite iki 10 minučių.                       Jūsų konfidencialumas bus užtikrintas - anketos atsakymai nebus publikuojami viešai, taip pat bus naudojami tik apibendrinti visų dalyvių atsakymai.   Iš anksto dėkoju už Jūsų pagalbą!

Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje

      Gerb. Respondente, esu TTVAM, Tarptautinio verslo teisės studijų programos studentė,  šiuo metu rašanti bakalaurinį darbą ir kreipiuosi į Jus tikėdamasi, kad užpildysite šią anketą. Šios  anketos anoniminės, todėl darbe bus panaudoti tik apibendrinti visų atsakiusiųjų duomenys.       Šia apklausa noriu pasidomėti, kaip visuomenė vertina žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Jos tikslas – įvertinti Lietuvos žmonių informuotumąžmogaus teisių klausimais, išsiaiškinti, kokios žmogaus teisės įtvirtintos Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje  yra suvokiamoskaip labiausiai pažeidinėjamos, kurios socialinės grupės laikomos labiausiai diskriminuojamos,kokiems žmogaus teisių apsaugos aspektams Lietuvos žmonės yra labiausiai jautrūs bei  kokiais esamais žmogaus teisių apsaugos mechanizmais labiausiai yra pasitikima ir, ar yra linkę apginti savo/žmogaus teises.   Jūsų atsakymai labai svarbūs. Iš anksto dėkoju visiems už bendradarbiavimą.

Įžymybių įtaka prekės ženklui

Sveiki, Esu VU Komunikacijos fakulteto Leidybos studijų programos studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti, kokią įtaką prekės ženklui daro jo reklamoje pasirodantys garsūs žmonės. Jūsų atsakymai bus naudojami tik rašto darbui, taigi išliks konfidencialūs. Pildydami neužtruksite daug laiko. Labai dėkoju už Jūsų atsakymus!

UAB "Alfaturas" žinomumo didinimas

Results28
Gerb. respondente, esu Vilniaus kolegijos, Verslo vadybos fakulteto, turizmo vadybos trečiojo kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą savo baigiamajam darbui, kurio tikslas - išsiaiškinti, UAB "Alfaturas" žinomumą bei paslaugų asortimentą. Ši apklausa yra anoniminė, visi Jūsų pateikti atsakymai yra labai reikalingi objektyviems tyrimo rezultatams gauti ir jie bus panaudoti tik statistinei analizei. Dėkoju už Jūsų nuoširdžius atsakymus!

Psichologinė pagalba ir dvasingumas (K)

Results190
Gerb. Respondente, Prašau sudalyvauti mano atliekamame tyrime,  kurio tikslas yra apžvelgti, dvasingumo reikšmę psichologinės pagalbos teikimo procese. Šio tyrimo rezultatai bus naudojami baigiamajame darbe. Apklausa yra anoniminė ir jos metu gauti duomenys bus naudojami tik statistiškai apibendrinti. Jeigu kiltų klausimų, susijusių su šiuo tyrimu, kreipkitės el.paštu: morta.bart@gmail.com. Dėkoju už skirtą laiką. Pagarbiai, Morta Andriulionė   Vytauto didžiojo universitetas Socialinių mokslų fakultetas Bendrosios psichologijos katedra   IV kursas   Atsakinėdami į klausimus vadovaukitės šia dvasingumo sąvoka:  Dvasingumas – tai kažko šventa ieškojimas gyvenime. Jis gali būti nukreiptas į Dievą, kas reikštų religingumą, į gamtą arba į žmogų. Dvasingumas pasireiškia gyvenimo prasmės paieškomis, transcendentiniu patyrimu, bendruomeniškumo jausmais, galutinės tiesios ar aukštesių vertybių ieškojimu ir/ar asmenine transformacija. Atsakydami į klausimus, kuriuose vartojama sąvoka Dievas, vadovaukitės savo turimu šios sąvokos supratimu.

Suvokto procedūrinio teisingumo tyrimas (AB banko SNORAS veiklos stabdymas ir paskelbimas nemokiu)

Results185
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip valdžios atstovai elgiasi su žmonėmis ir priima sprendimus, kurie turi įtakos kiekvieno žmogaus gerovei ir interesams. Jūsų atsakymai mums yra labai svarbūs, kadangi jie gali atskleisti valdžios atstovų darbo privalumus ir trūkumus. Remiantis Jūsų atsakymais bus rengiamos rekomendacijos, kaip reikėtų elgtis panašiose situacijose ateityje. Klausimynas yra anoniminis, todėl Jums nereikės nurodyti savo vardo ar pavardės. Klausimynas susideda iš dviejų dalių: 1) AB banko SNORAS veiklos stabdymas (2011-11-16) ir 2) AB banko SNORAS paskelbimas nemokiu ir sprendimas kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (2011-11-24). Klausimyno pildymas vidutiniškai užtrunka 30-40 minučių. Iš anksto dėkojame Jums už dalyvavimą tyrime. Laukiame Jūsų nuoširdžių atsakymų.    

Potvynių daromos žalos ir atsakomųjų prevencinių priemonių sukuriamos naudos vertinimas Klaipėdos mieste

Gerb. respondentai,   Esu Vytauto Didžiojo universiteto IV kurso ekonomikos ir finansų studentas. Šiuo metu atlieku   diplominio darbo tyrimą, analizuojantį galimą potvynių prevencijos priemonių naudą bei alternatyviuosius padarinių kaštus. Anketa yra anonominė, o gauti rezultatai bus panaudoti tik tyrimo tikslams.   Tikslinė tyrimo populiacija – Klaipėdos miesto gyventojai   Vakarinė Lietuvos dalis išsiskiria aukštu potvynių rizikos laipsniu, kurį sąlygoja specifinės gamtinės sąlygos, tokios kaip regiono išsidėstymas žemumose, žemas upių pakrančių nuolydis bei jūros lygio svyravimai. Todėl nenuostabu, kad dalis regione esančių vietovių atsiduria padidintos potvynių rizikos zonose, o ypatingai išsiskiria teritorijos, išsidėsčiusios šalia tvinti linkusių upių ir kitų vandens telkinių. Vienas tokių pavyzdžių, tai Klaipėdos miestas, kurio teritorija nusidriekusi ties Baltijos jūros pakrante bei kertama dviejų, į potvynių rizikos kategoriją patenkančių, Smeltalės ir Akmenos – Danės upių. Vertindama miesto situaciją potvynių atžvilgiu, Aplinkos apsaugos agentūra nustatė problemiškiausias miesto teritorijas (žr. 1 pav.). Tarp šių teritorijų patenka ir pietvakarinėje miesto dalyje esantis Smeltės mikrorajonas, kuriame dėl periodiškai tvinstančios Smeltalės upės, užliejami dideli plotai, o esant minimaliam upės pakrančių nuolydžiui, patvanka greitai išplinta visame kvartale. Pagrindinė upės patvankos priežastis, tai miesto paviršinių nuotekų sistemos trūkumai. Į Smeltalės upę patenka daugiau nei 14 km² miesto teritorijos nevalytų paviršinių nuotekų (žr. 2 pav.), kurios ir sąlygoja vandens lygio kilimą ir potvynių susidarymą. Klaipėdos savivaldybės iniciatyva parengta „Potvynių Smeltalėje poveikio švelninimo ir adaptacijos prie jų galimybės atsižvelgiant į numatomus klimato pokyčius“ galimybių studija (Vilniaus universitetas, 2010), kurios tikslas buvo, įvertinti Smeltės kvartalo potvynių stabdymo galimas alternatyvas. Atsižvelgiant į pateiktus duomenis, UAB „Vilniaus hidroprojektas“ parengė projektų technologinio įgyvendinimo palyginamąją ataskaitą.  Šio, kontingento vertinimo metodu paremto tyrimo tikslas – Atsižvelgiant į bendrą Klaipėdos miesto gyventojų suvokiamą potvynių daromos žalos kainą bei prevencijos priemonių suteikiamą naudą, papildyti jau surinktą informaciją ir ekonomiškai įvertinti potvynių valdymo priemonių galimybes Smeltės mikrorajone.    

Elektroninių atsiskaitymų plėtra

Results104
  Apklausa atliekama norint išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie atsiskaitymus elektroniniu būdu. Anketa yra anoniminė, jos duomenys bus naudojami tik baigiamojo darbo rašymui.   Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką.  

Daugiafunkcinių centrų diegimo Jūsų gyvenamoje aplinkoje poreikio įvertinimas

Ši anketa skirta daugiafunkcinių centrų diegimo Jūsų gyvenamoje aplinkoje poreikiopreliminariam įvertinimui ir motyvacijos inicijuoti projektą platesniu mastu pagrindimui.Prašome pažymėti X tuos laukelius, kurie atitinka Jūsų nuomonę, taip pat įrašykite ją tamskirtose vietose arba įvertinkite balais nuo 10 (geriausiai) iki 1 (blogiausiai). Nuoširdžiai tikimės Jūsų dėmesio, supratimo ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo.

Kokios užsienio kalbos norėtumėte mokytis?

Atliekamas tyrimas, kurio tikslas - išsiaiškinti, kokių užsienio kalbų norėtumėte mokytis. Pildant klausimyną vardo ir pavardės rašyti nereikia, tai daroma siekiant užtikrinti Jūsų anonimiškumą. Atsakydami į pateiktus klausimus pasirinkite Jums labiausiai tinkantį variantą.

Ryšių su klientais valdymas kelionių agentūrose

Results118
Gerbiamieji respondentai, Klaipėdos universiteto rinkodaros studijų programos studentė atlieka tyrimą, kurio tikslas – nustatyti ryšių su klientais valdymo ypatumus Klaipėdos miesto kelionių agentūrose. Tyrimas yra anonimiškas ir jo duomenys bus panaudoti tik apibendrinta forma.  Labai dėkoju už Jūsų sutikimą dalyvauti apklausoje.

Ar esate patenkinti savo darbu?

Results177
Gerb., Respondentai, mes esame studentės iš VDU  Universiteto ir labai prašome jūsų pagalbos. Renkame duomenis  apie darbuotojų pasitenkinimą savo darbu gamybinėse ir paslaugų organizacijose. Sugaišyte tik kelias minutes pildydami anketą. Visi duomenys bus naudojami tyrimui, informacija pateikta anketoje išliks konfidenciali.

Darbo skelbimus talpinantys internetiniai puslapiai ir veiksniai lemiantys jų pasirinkimą

Results107
Gerb. Respondente, atliekamas tyrimas kuriuo siekiama ištirti žmonių požiūrį į darbo skelbimus talpinančius internetinius puslapius bei veiksnius, lemiančius interneto kaip darbo paieškos kanalo pasirinkimą ir konkretaus internetinio puslapio pasirinkimą. Jūsų nuomonė yra labai svarbi šiame tyrime. Jeigu nusprendėte dalyvauti šiame tyrime, tuomet  atsakinėdami į klausimus pasirinkite Jums tinkantį atsakymo variantą ir pažymėkite Jums patogiu būdu.   Tyrimą atlieka Vytauto Didžiojo universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2 magistrantūros kurso studentas ir visi gauti rezultatai bus panaudoti diplominiame darbe. Anketa yra anoniminė.

Apklausa apie salotų baro firminį stilių

Esu grafikos dizaino diplomantė ir baigiamajame darbe kursiu salotų baro firminį stilių. Norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę šia tema.Iš anksto dėkoju už atsakymus.Pildydami anketą pažymėkite jums tinkamą atsakymo variantą/variantus.

Sporto klubų lankomumo apklausa

Results191
Atsakykite i visus klausimus(p.s nekreipkit DEMESIO I ŠI KLUBĄ....ATSAKYIT KAIP PAGAL SAVO KLUBA, KURIAME SPORTUOJATE KO TRŪKSTA IR T.T GALIT IR MELUOT KAD SPORTUOJAT NIEKS NEMATYS) ( reikia atsakymų skaičiaus, Ačiū) Gerbiamas respondente, Kauno kolegijos studentas kviečia Jus dalyvauti apklausoje, kurios tikslas – išsiaiškinti žmonių nuomonę apie sporto klubus. Man yra svarbūs Jūsų atsakymai į kiekvieną klausimą, nes tik taip galima susidaryti nuomonę kodėl pasirinkote būtent tą sporto klubą, kuriame sportuojate. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Maloniai prašome užpildyti šią anketą.

Vartotojų požiūrio tyrimas apie vartotojų įtraukimo praktiką Lietuvoje, kuriant mobiliojo ryšio operatoriaus prekės ženklo vertę per bendrakūrą

Gerbiamas respondente, Vilniaus universiteto Kauno Humanitarinio fakulteto magistrantė Karolina Sebeckytė atlieka tyrimą ir kviečia sudalyvauti apklausoje, kurios tikslas – vartotojų įtraukimo praktika Lietuvoje, kuriant mobiliojo ryšio operatoriaus  prekės ženklo vertę per bendrakūrą. Anketa anoniminė, kurios gauti apklausos rezultatai bus naudojami tik apibendrinti ir viešai nepublikuojami. Jums tinkamiausią atsakymo variantą pažymėkite arba įrašykite į tam tikslui skirtą vietą. Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą laiką ir nuoširdžius atsakymus.

UAB „Pigu“ esami santykiai su klientais ir jų gerinimo galimybės

Results95
Gerb. Respondente,   Esu verslo vadybos studijų studentė, profesinio bakalauro baigiamajam darbui atlieku tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti UAB „Pigu“ esamus santykius su klientais ir jų gerinimo galimybes.Jūsų atsakymai, atsakant į kiekvieną klausimą, yra labai svarbūs. Anketa yra anoniminė, o visi atsakymai bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.   Iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus!

AB "Swedbank" paslaugų kokybės vertinimas

Results148
Esu Socialinių mokslų kolegijos, bankininkystės ir investicijų valdymo studijų programos III kurso studentė. Atlieku apklausą, kurios metu siekiu įvertinti AB "Swedbank" teikiamų paslaugų kokybę. Anketa yra anoniminė.Tyrimo metu gauti duomenys bus naudojami tik studijų tikslams. Dėkoju už Jūsų atsakymus!  

Įvaizdžio formavimas ir svarba VMFD Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klube

Results36
Lietuvos Sporto Universiteto sporto edukologijos bakalauro studijų studentas atlieka tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti požiūrį į įvaizdžio formavimą ir svarbą VMFD Vilniaus "Žalgirio" futbolo klube. Anketos pildymas užtruks ~5-10min. Anketa yra anoniminė, bus analizuojami tik apibendrinti duomenys, todėl labai laukiu Jūsų nuoširdžių atsakymų į visus klausimus. Nėra klaidingų ar teisingų atsakymų, esate tik Jūs, su Jumis susijusi informacija bei Jūsų nuomonė.

Trikotažo Asortimento vertinimas (vyrams ir moterims)

Results67
Gerbiamieji,   Esu Kauno Kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentas Mindaugas Lisanka,atlieku tyrimą, kurio tikslas–įvertinti „UAB Amica Lt“ asortimentą, naudojant pardavimų analizę ir vartotojų tyrimą, bei pateikti pasiūlymus asortimento tobulinimui. Maloniai Jūsų prašau atsakyti į visus anketos klausimus. Atsakant į klausimus Jums derėtų pasirinkti tokį atsakymo variantą, kuris labiausiai atspindi Jūsų nuomonę. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.   Dėkoju už atsakymus!    

"1588 programėlės" įvedimas į rinką socialiniuose tinkluose

Results32
"1588 programėlės" įvedimas į rinką socialiniuose tinkluose. Sveiki, aš esu 3-iojo kurso studentė ir bakalauriniam darbui sukūriau apklausą apie naujai pasirodžiusią 1588 programėlę. Kiekvieno iš jūsų atsakymas labai svarbus ir padės ištirti rinką, bei patobulinti esamą programėlės sistemą, pletesniam naudojimui.

Kalnų slidinėjimas kaip laisvalaikio forma

Gerb. respondente,  Esu Lietuvos Sporto Universiteto, sportinės rekreacijos ir turizmo studijų programos, IV kurso studentė. Atlieku tyrimą tema : "Kalnų slidinėjimas kaip laisvalaikio forma".  Tyrimu siekiu nustatyti kalnų slidinėjimo populiarumą, bei kaip aktyvią žiemos laisvalaikio formą. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Nuoširdžiai dėkoju už atsakymus.

Gyvybės draudimas

Results346
Eame Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir finansų studijų programos III kurso studentės, tiriame vartotojų polinkį draustis gyvybės draudimu. Prašome Jūsų atsakyti į anketos klausimus. Gauti duomenys bus panaudoti tiriamajam darbui. Prašome Jūsų pareikšti savo nuomonę žemiau pateikiamais klausimais. Anketa yra anoniminė, todėl tikimės nuoširdžių ir objektyvių atsakymų. Labai dėkojame visiems atsakiusiems. PRAŠOME ATSAKYTI Į VISUS KLAUSIMUS.

Pasitenkinimo sprendimu pirkti IPHONE išmanųjį telefoną apklausa

Results12
Brangus (-i) respondente,     LABAI DĖKOJU už dalyvavimą tyrime! Esu VU organizacinės psichologijos I kurso magistrantė Greta Kochanovska. Šiuo metu atlieku tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti, kiek iPhone išmaniojo telefono turėtojai ir naudotojai yra patenkinti savo sprendimu jį pirkti. Ši anketa skirta turintiems ir besinaudojantiems iPhone išmaniuoju telefonu.  Šios anketos pildymas TRUKS TIK 2-3 minutes. Garantuoju Jūsų atsakymų konfidencialumą, rezultatai bus apdoroti ir pateikti tik apibendrinus visų respondentų atsakymus ir jie niekaip nebus siejami su Jūsų asmeniu.  Jei turite klausimų, pastabų ar pasiūlymų kviečiu man rašyti el. paštu gkochanovska@gmail.com      

Nemokami skaitmeniniai vadovėliai: galimybės ir perspektyvos

Sveiki, Esu Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Leidybos bakalauro studijų programos studentė ir rašau baigiamąjį darbą tema „Nemokami skaitmeniniai vadovėliai: galimybės ir perspektyvos“. Tyrimo tikslas yra išsiaiškinti nemokamų skaitmeninių vadovėlių poreikį Lietuvoje   Anketą sudaro 17 uždarų klausimų. 

Klientų lojalumo tyrimas kosmetologo paslaugos kontekste

Gerbiamas respondente,   Kviečiu Jus sudalyvauti tyrime, kurio tikslas – nustatyti kokią įtaką klientų lojalumui kosmetologo paslaugos atžvilgiu turi santykių naudos ir antecedentai. Tyrimą vykdo Kauno technologijos universiteto, Ekonomikos ir verslo fakulteto, Marketingo katedros magistrantė Karolina Saltonaitė.   Anketa yra anoniminė. Jūsų atsakymai padės suprasti, kokiais būdais įmonės gali formuoti klientų lojalumą.  

Darbo užmokesčio apskaita (UAB ir viešasis sektorius)

    Gerb. respondentai, esu Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto IV kurso ekonomikos studentė ir atlieku tyrimą savo bakalauro baigiamajam darbui, kurio tikslas – išsiaiškinti respondentų nuomonę apie darbo užmokesčio apskaitą. Anketa yra anoniminė, rezultatai bus naudojami tik moksliniams tikslams. Iš anksto ačiū už Jūsų sugaištą laiką ir nuoširdžius atsakymus!

Stereotipo, kaip socialinės reklamos pagrindo, naudojimas.

Socialinių mokslų kolegijos, Tarptautinio verslo ir rinkodaros katedros, Reklamos kūrimo studijų programos studentė, Monika Endriulaitytė, atlieka baigiamosios praktikos tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti stereotipo panaudojimo kuriant socialinę reklamą ypatumus. Tyrimo duomenys bus naudojami baigiamajame bakalauro darbe, pateikiami išvestiniais skaičiais. Tyrime garantuojamas Jūsų anonimiškumas, neprašoma duomenų, leidžiančių identifikuoti Jūsų tapatybę. Jūsų atsakymai labai svarbūs. Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

Elektroninės parduotuvės

Results66
Gerbiamas Respondente, šiuo tyrimu yra siekiama atskleisti elektroninių parduotuvių marketingo strategijos ypatumus. Jūsų asmeninė patirtis, susijusi su elektroninėmis bei tradicinėmis parduotuvėmis yra labai svarbi, todėl prašau atsakyti į visus klausimus, pateikiant tikrovę atitinkančius faktus bei pasirenkant Jums tinkamus atsakymo variantus. Gauti duomenys bus naudojami tik mokslo tikslais ir nebus viešai publikuojami.   Anketa skirta tik turintiems patirties perkant tiek tradicinėje, tiek elektroninėje parduotuvėje.

Populiariausios profesijos Lietuvoje

Results58
Gerbiamas Respondente, Klaipėdos universiteto socialinių mokslo fakulteto vadybos programos studentai: Romas Valaitis, Irmina Tuzienė ir Erika Diržiūtė atlieka tyrimą, tema „Populiariausios profesijos Lietuvoje“, kurio tikslas yra nustatyti populiariausias profesijas Lietuvoje bei jų pasirinkimo priežastis. Anketinė apklausa anoniminė, anketos duomenys viešai skelbiami nebus. Dėl kilusių neaiškumų atsakinėjant anketos klausimus galite kreiptis šiais kontaktais: el.paštas: valaitis.romas91@gmail.com Atsakydami į klausimus, pasirinkite Jums tinkamiausią atsakymo variantą (jei prie klausimo nenurodyta kitaip). Užpildytą anketą grąžinkite ją pateikusiam asmeniui. !!!P.S. SKUBUS PATAISYMAS. PRIE "Įvesk klausimą", jei rinkotės prie klausimo Kita (Įrašykite), tai įrašykite eilutėje prie "Įvesk klausimą". Nereikia sugalvoti klausimo :)) Atsiprašome.

Pasitenkinimo sprendimu pirkti APPLE kompiuterį apklausa

Results9
Brangus (-i) respondente,     esu VU organizacinės psichologijos I kurso magistrantė Greta Kochanovska. Šiuo metu atlieku tyrimą, kuriuo siekiu išsiaiškinti, kiek Apple prekės ženklo kompiuterio turėtojai ir naudotojai yra patenkinti savo sprendimu jį pirkti. Ši anketa skirta turintiems ir besinaudojantiems Apple kompiuteriu.  Šios anketos pildymas TRUKS TIK 2-3 minutes. Garantuoju Jūsų atsakymų konfidencialumą, rezultatai bus apdoroti ir pateikti tik apibendrinus visų respondentų atsakymus ir jie niekaip nebus siejami su Jūsų asmeniu.  LABAI DĖKOJU už dalyvavimą tyrime! Jei turite klausimų, pastabų ar pasiūlymų kviečiu man rašyti el. paštu gkochanovska@gmail.com    

"Tele2" teikiamų paslaugų vertinimas

Results22
Esu Vilniaus universiteto Vadybos ir verslo administravimo studijų programos studentas. Rašau kursinį darbą, kurio tikslas yra išanalizuoti paslaugos tiekėjo ir vartotojo sąveiką. Maloniai prašau užpildyti šią anketą, atsakant į kiekvieną klausimą – Jūsų atsakymai man labai svarbūs. Apklausa yra anoniminė – Jūsų atsakymai nebus viešai publikuojami, jie bus naudojami tik palyginamajai analizei ir apibendrinimams.

Lietuvos vartotojų nuomonė ir žinios apie gyvūnų gerovę

Results169
Europos komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas, pasitelkęs keletą mokslo institucijų vykdo įvairių grupių ES gyventojų apklausą apie gyvūnų gerovę: norima sužinoti gyventojų nuomonę, jų informuotumo lygį. Šios žinios bus panaudotos siekiant, kad informacija apie gyvūnų gerovę būtų labiau prieinama plačiąjai visuomenei, kad informacija būtų gaunama iš patikimų ir tiesioginių šaltinių. Remiantis apklausos rezultatais, bus tobulinami gyvūnų gerovę reglamentuojantys ES įstatymai. 

Paslaugos namų ūkiams

Esu SU studentė. Rašau diplominį darbą apie teikiamas namų ūkiams paslaugas Šiaulių mieste. Šia apklausa padėtų išsiaiškinti kokiomis paslaugomis naudojasi miesto gyventojai ir kokių trūksta. Dėkoju visiems,  užpildžiusiems šią anketą.

Festivalio "Kino Pavasaris" lankytojų poreikių analizė

Results46
Mielas respondente,   Esu Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto, kultūrinės veiklos vadybos bakalauro programos studentė. Šiuo metu baigiamajam darbui atlieku tyrimą, kurio tikslas – ištirti festivalio „Kino pavasaris“ lankytojų poreikius bei lūkesčius. Visi jūsų atsakymai yra labai svarbūs. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.   Maloniai prašau užpildyti šią anketą.

„Bendrų smulkiems gyvūnams ir žmonėms infekcijų (zoonozių) kontrolės praktika ir infekcijų rizikos veiksniai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio gyvūnų globos organizacijose“

    Gerbiamas savanori, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas  atlieka tyrimą tema „Bendrų smulkiems gyvūnams ir žmonėms infekcijų (zoonozių) kontrolės praktika ir infekcijų rizikos veiksniai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio gyvūnų globos organizacijose“. Tyrimas atliekamas norint išsiaiškinti infekcinių ligų rizikos veiksnius dirbant gyvūnų globos organizacijose bei įvertinti infekcinių ligų kontrolės praktiką. Anketa yra anoniminė, todėl nereikės minėti savo vardo ar kitos informacijos, pagal kurią būtų galima identifikuoti Jūsų tapatybę. Atsakymai bus panaudoti tik apibendrintai analizei, t.y. Jūsų atsakymai nebus analizuojami ir vertinami atskirai.  Prašome  atsakyti į klausimus nuoširdžiai ir kuo tiksliau. Pažymėkite vieną Jums labiausiai tinkantį variantą (kryželiu arba varnele) arba įrašykite į paliktas vietas tai, ko prašoma.   Esant neaiškumams, galite rašyti tyrimo vykdytojai el. paštu ievute.mickeviciute@gmail.com Dėkojame, kad sutikote dalyvauti apklausoje.

EUROKOS tinklo paslaugų bei parduodamų prekių vertinimas

Results138
Gerbiami respondentai,Esu Kauno Kolegijos med. kosmetologijos programos trečio kurso studentė, ir vykdau apklausą, kurios tikslas - išsiaiškinti klientų požiūrį į EUROKOS tinklo parduotuvėse teikiamas paslaugas bei parduodamas kosmetines priemones.   Anketa yra anoniminė

Tauragės miesto (rajono) gyventojų nuomonė apie internetines svetaines kurjeris.lt ir taurageszinios.lt

Results19
Sveiki! Esu Klaipėdos universiteto IV kurso žurnalistikos studijų programos studentė. Rašau bakalaurinį darbą apie Tauragės rajoninių laikraščių internetines svetaines. Šio tyrimo tikslas išsiaiškinti Tauragės miesto (rajono) gyventojų požiūrį į rajoninių laikraščių internetines svetaines – www.kurjeris.lt bei www.taurageszinios.lt. Anketa anoniminė. Anketos rezultatai bus naudojami tik apibendrintai.  Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus ir sugaištą laiką. Geros dienos! :)

Ar užsieniečiams priimtinos investavimo sąlygos Lietuvoje?

Gerb. Respondente Esu, Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos, Tarptautinio verslo teisės studijų programos ketvirto kurso studentas. Šiuo metu rašau bakalaurinį darbą ir kviečiu sudalyvauti pildant anketą, kuri atskleis Jūsų nuomonę apie šalyje esamų sąlygų primtinumą arba nepriimtinumą užsienio investicijoms. Šia anonimine ( rezultatai nebus viešinami) anketa noriu pasidomėti kaip visuomenė vertina klausimus susijusius su tarptautinio investuotojo požiūriu į teisinę aplinką šalyje. Apklausos tikslas- apibendrinus atsakiusiųjų nuomones, nustatyti, kokie teisiniai veiksniai skatintų užsienio investicijas, o kurie slopintų. Dėkoju už iniciatyvumą.

Kultūrinių renginių turizmo plėtros tyrimas Lietuvoje

Results95
Gerb. respondente, Esame Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos 4 kurso studentės. Atliekame bakalaurinio darbo tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti kultūrinių renginių svarbą vietinio turizmo plėtrai Lietuvoje. Anketa anonimiška, duomenys bus naudojami tik baigiamojo darbo statistinei analizei, taigi konfidencialumas garantuotas. Iš anksto ačiū už jūsų atsakymus!

Populiariosios muzikos atlikėjų įvaizdžio formavimas Lietuvoje

Results35
Mielas Respondente, esu Vilniaus kolegijos, Kultūrinės veiklos vadybos studijų, baigiamojo kurso studentė. Savo baigiamąjam darbui atlieku tyrimą apie populiariosios muzikos atlikėjų įvaizdžio formavimą Lietuvoje. Jūsų atsakymai man labai svarbūs, todėl nuoširdžiai dėkoju už Jūsų skirtą laiką.  Anketa anoniminė, Jūsų atsakymai liks konfidencialūs ir bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams mano baigiamąjame darbe.

Socialinio pedagogo darbas su ugdytiniais įstatymų ir realybės kontekste

Gerb. socialiniai pedagogai,Esu Vilniaus Kolegijos, III kurso, socialinės pedagogikos studentė, Aistė Fedaravičiūtė. Atlieku tyrimą tema: „Socialinių pedagogų darbas su ugdytiniais įstatymų ir realybės kontekste“. Prašau Jūsų atsakyti į anketos klausimus, remiantis savo asmenine patirtimi. Apklausa yra anoniminė, o gauti duomenys bus naudojami baigiamąjame darbe.Ačiū už nuoširdžius atsakymus.

Alkoholinių gėrimų konceptualizavimas reklamose

Results89
Šios anketos rezultatai bus naudojami bakalauro darbe, kuriame tiriama, kaip reklamose konceptualizuojamas alkoholinis gėrimas, remiantis adresatui kylančiomis asociacijomis.   Dėkoju už atsakymus!

Naujos gyvenamosios vietos pasirinkimą Klaipėdos mieste lemiantys veiksniai

    Gerbiamieji, Klaipėdos Universiteto, Rinkodaros programos studentė atlieka socialoginį tyrimą apie Klaipėdos gyventojų elgseną, pasirenkant naują gyvenamąją vietą. Šiuo tyrimu siekiu išanalizuoti per pastaruosius penkerius metus gyvenamąją vietą pakeitusių Klaipėdos gyventojų elgsenos dedamąsias ir nustatyti kurios iš jų daro didžiausią įtaką vartotojų pasirinkimui. Atsakydami į anketos klausimus, pažymėkite Jums labiausiai tinkantį variantą. Jei nenurodyta kitaip, pasirinkite tik vieną variantą. Prašau įrašyti savo atsakymą, jei nėra pateikto atsakymo pasirinkimo.                  Iš anksto dėkoju už Jūsų sugaištą laiką !

Pagėgių miesto bendruomenės kultūriniai poreikiai

Gerb. respondente, Klaipėdos valstybinės kolegijos Socialinių mokslų fakulteto Kultūrinės veiklos vadybos studijų programos  III kurso studentė Milda Kemėraitė, atlieka baigiamojo darbo tyrimą, kurio tikslas – ištirti Pagėgių miesto bendruomenės kultūrinius poreikius. Jūsų nuomonė yra labai svarbi šiame tyrime, todėl nuoširdžiai  prašome Jūsų atsakyti į pateiktus klausimus. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus panaudoti baigiamajame  darbe „PAGĖGIŲ MIESTO BENDRUOMENĖS KULTŪRINIAI POREIKIAI“. Užduodamiems klausimams atsakyti užtruksite apie 5 minutes. Ši anketa yra anoniminė, Jūsų konfidencialumas garantuotas.  Atsakydami į klausimus pažymėkite labiausiai tinkančio atsakymo variantą arba kelis, o reikiamose vietose  atsakymą įrašykite.

Kelionių agentūrų pasirinkimą lemiantys veiksniai

Gerb. Respondentai, Ši anketinė apklausa atliekama siekiant išsiaiškinti Jūsų nuomonę apie kelionių agentūrų pasirinkimą lemiančius veiksnius.  Apklausą atlieka Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto, rekreacijos ir turizmo studentė Agnė Bružaitė. Pildydami anketą, pažymykite Jums tinkamiausią atsakymo variantą (-us) arba, kur  reikalaujama, įrašykite savo atsakymo variantą.  Anketa yra anoniminė. Iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus!     

Nuotykinio turizmo vystymo galimybių vertinimas Kaišiadorių raj.

Gerb. Respondente, Esu V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos, turizmo ir svetingumo specialybės 3-iojo kurso studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas yra: nustatyti nuotykinio turizmo vystymo galimybes Kaišiadorių rajone. Garantuojama, kad tyrimo duomenys bus naudojami laikantis konfidencialumo. Būčiau labai dėkinga, jeigu galėtumėte atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Pažymėkite vieną Jums labiausiai tinkamą variantą jeigu prie klausimo nenurodyta kitaip. Jūsų atsakymai man labai svarbūs.

Apklausa kačių augintojams

Results55
Gerbiami kačių augintojai,   Esu Kauno Kolegijos, Vadybos ir ekonomikos fakulteto studentas Mantas Vaisiūnas. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti kačių augintojų nuomonę apie šiuo metu jų perkamą ir naudojamą kačių kraiką bei tokį pasirinkimą lemiančius veiksnius.   Maloniai Jūsų prašau atsakyti į visus anketoje pateiktus klausimus. Apklausa yra anoniminė todėl visi Jūsų atsakymai konfidencialūs ir bus naudojami tik statistiniams rodikliams nustatyti.

Greito maisto restorano „KFC“ žinomumas Lietuvoje

Gerbiama/s respondente,                 Esu Kauno kolegijos Verslo Vadybos ir Ekonomikos fakulteto, Verslo Vadybos studijų programos II kurso studentė. Savo kursiniam darbui atlieku tyrimą apie greito restorano „KFC“ žinomumą Kaune. Anketa yra anoniminė. Surinkti duomenys bus konfidencialūs, naudojami tik mokslo tikslams.Jūsų nuomonė būtų labai svarbi atliekant šį tyrimą.

Prekės ženklo įvedimo į rinką vaizdo klipų ciklas

Results42
Esu Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos trečio kurso studentas. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas - sužinoti ar esate girdėję apie Dallmayr kavos prekinį ženkla. Ši anketa yra anoniminė, rezultatai viešai nepublikuojami bei skirti tik mokymosi tikslams.Pažymėkite Jums tinkančius atsakymus, arba jei reikia įrašykite. Ačiū už Jūsų sugaištą laiką!

UAB ,,Sveiki produktai" verslo plėtros galimybių vertinimas.

Esu Vilniaus kolegijos III kurso argroversalo vadybos studentė. Rašau baigiamąjį darbą tema: ,,UAB „Sveiki produktai“ verslo plėtros galimybių vertinimas. Prašau atsakyti į užduotus klausimus, Jūsų nuomonė labai svarbi. Anonimiškumas garantuotas. Iš anksto dėkoju už atsakymus.

Virtualus ir tiesioginis bendravimas

Sveiki, esu Šiaulių universtiteto Lietuvių filologijos ir komunikacijos (specializacija: ryšiai su visuomene) III kurso studentė. Atlieku komunikacijos tyrimą, kurio tikslas yra išsiaiškinti, kaip žmonės bendrauja tiesiogiai ir vitrualioje erdvėje. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami komunikacinio tyrimo ataskaitai.

Pramoginis turizmas

Results128
Sveiki,   esu Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos studentė. Šiuo metu rašau baigiamajį darbą tema "Pramoginio turizmo skatinimas Lietuvoje". Šios apklausos tikslas - išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie pramogų pasiūlą Lietuvoje. Apklausa yra anoniminė, o jos rezultatai bus naudojami tik tyrimo tikslams.   Dėkoju už Jūsų sugaištą laiką!

Radvilų giminė lietuvių kultūrinėje atmintyje

Results231
Ši anketa yra sudėtinė VDU Menų fakulteto „Kultūros paveldo ir turizmo“ II kurso magistrantės magistrinio darbo tyrimo dalis. Surinkti anketos duomenys bus panaudoti siekiant išsiaiškinti ar Radvilos egzistuoja lietuvių kultūrinėje atmintyje, jei taip, kokios pagrindinės charakteristikos formuoja Radvilų giminės įvaizdžius. Su kokiais įvykiais, asmenimis, vietovėmis yra siejama ši didikų giminė. Anketa yra anoniminė, tačiau jos rezultatai gali būti viešai publikuojami. Nuoširdžiai prašau skirti 5 minutes anketos klausimų atsakymui. Anketą parengė Kristina Štaupaitė. Kilus neaiškumams, kviečiu kreiptis   kristina.staupaite@fc.vdu.lt

Daiktų kokybės tyrimas

Results98
Atlikdamas šią apklausą noriu išsiaiškinti, ar pardavėjai Lietuvoje geranoriškai priima nekokybiškas prekes ir grąžina pinigus arba pakeičia prekę į kokybišką. 

Šeimai palankios politikos ir organizacijos klimato tarpusavio santykis

Gerb. Respondente,           Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto magistrantė Aušra Milevičiūtė atlieka tyrimą tema „Šeimai palankios politikos ir organizacijos klimato tarpusavio santykis“.           Sutikdami užpildyti anketą (anketa anoniminė), Jūs dalyvausite apklausoje, kurios tikslas yra remiantis sukurtu šeimai palankios politikos priemonių ir organizacijos klimato tarpusavio priklausomybės modeliu, ištirti šeimai palankios politikos ir organizacijos klimato tarpusavio santykį.           Nuoširdūs Jūsų atsakymai padės atlikti išsamų tyrimą ir pasiekti gerų rezultatų.             Iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą! Linkiu sėkmingo darbo!

SANTUOKINĮ ŠEIMINĮ GYVENIMĄ PASIRINKUSIŲ ASMENŲ POŽIŪRIS Į ŠEIMĄ IR JOS TRANSFORMACIJŲ VERTINIMAS

Results31
Šiuo tyrimu siekiama išsiaiškinti tradicinį santuokinį šeiminį gyvenimą pasirinkusių asmenų nuostatas šeimos atžvilgiu ir jos transformacijų vertinimo tendencijas. Jūsų nuomonė šiuo klausimu labai svarbi. Anketa yra ANONIMINĖ, surinkti duomenys apibendrinta forma bus naudojami tik  tiriamajame darbe. Pasirinktus atsakymus žymėkite x arba įrašykite savo nuomonę tam skirtose vietose

Eismo valdymo sistemos diegimo efektyvumas Panevėžio mieste.

 Gerb. Respondente, maloniai prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, kurie man padės geriau įvertinti  eismo valdymo sistemos diegimo efektyvumą Panevėžio mieste. Gauta anketinė informacija bus naudojama rašant baigiamąjį darbą.  Darbo tikslas – aptarti eismo valdymo sistemos diegimą Panevėžio mieste ir pateikti pavyzdžius, kurie yra geriausi, siekiant eismo saugumo užtikrinimo.

Anketa muzikos mokytojams.Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybės

Gerbiama (-as) Mokytoja (-jau)       esu  Lietuvos edukologijos universiteto IV kurso studentė ir atlieku tyrimą,  kurio tikslas - išsiaiškinti muzikos mokytojų galimybes dalyvauti kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose.  Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, gauti duomenys bus naudojami rengiant bakalauro darbą. Prašome įrašyti Jūsų nuomonę arba pažymėti labiausiai atitinkančius teiginius.

Nėščiųjų žinios apie burnos higieną

Results236
    Mielos Moterys, esu Kauno Kolegijos Medicinos fakulteto, burnos higienos studijų studentė Indrė Gricienė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas nustatyti nėščiųjų žinias apie burnos higieną. Ši apklausa ne tik padės įvertinti nėščiųjų žinias, bet ir įgūdžius, požiūrį į asmeninę ir profesionaliąją burnos higieną. Anketa anoniminė, Jūsų pateikti atsakymai bus analizuojami ir naudojami tyrimo išvadoms pateikti. Būsiu dėkinga už Jūsų atsakymus. Atsakymus pažymėkite varnele.

UAB ,,Egliana" gaminamų konditerijos gaminių paklausos tyrimas

Results18
Gerbiamas respondente, Kauno kolegijos studentė kviečia Jus dalyvauti apklausoje. Apklausos tikslas - išsiaiškinti ar Kauno mieste yra poreikis Įrengti firminę UAB ,,Egliana" parduotuvę. Gauti duomenys bus panaudoti rašant baigiamajį darbą. Anketa yra anoniminė. Surinkti ir apibendrinti duomenys bus konfidencialūs ir naudojami tik mokslo tikslams. Man labai svarbi Jūsų nuomonė.

UAB "Eternit Baltic" įvaizdžio palaikymo ir stiprinimo stendas ir veiksmai parodoje

Results52
Sveiki. Šiuo metu studijuoju Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje, III-iame  vizualinės komunikacijos kurse. Rašau baigiamąjį darbą tema: „UAB „Eternit Baltic“ įvaizdžio palaikymo ir stiprinimo stendas ir veiksmai parodoje“. Šia apklausa siekiu ištirti, ką žmonės žino apie įvaizdžio kūrimą ir kokie jų nuomone būdai stiprinti bei palaikyti įvaizdį. Ši anketa yra anoniminė, jos rezultatai bus naudojami tyrimui. Ačiū už nuoširdžius atsakymus.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ LIETUVOS KULTŪROS ORGANIZACIJŲ VALDYME

Results62
Sveiki! Esu Vilniaus Kolegijos, Kultūrinės veiklos vadybos bakalaurantė, kuriai reikia Jūsų pagalbos atsakant į apklausą, susijusią su socialine atsakomybe.Anketa yra anoniminė ir bus naudojama tik bakalaurinio darbo tikslams.  Iš anksto didelis AČIŪ!

"Apranga LT" įmonės prekybos rinkodaros priemonių veiksmingumo didinimas.

Gerbiami respondentai, UAB „Apranga LT“ – „Zara“ parduotuvių operatorius Lietuvoje. Apklausa atliekama norint  išsiaiškinti, kokie veiksniai  įtakoja  vartotojų apsisprendimą pirkti "ZARA" parduotuvių prekes.   Apklausa yra anonimiška ir skirta kursinio darbo tyrimui. Jos duomenys bus panaudoti tik apibendrinta forma. Eilutėje įrašykite arba pažymėkite tik vieną Jums tinkantį atsakymą ženklu X.   Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką.

Animacinių filmų įtaka vaikams

            Gerbiamas respondente, Kolpingo kolegijos Verslo Anglų kalbos studentė maloniai kviečia Jus dalyvauti apklausoje.   Apklausos tikslas – išsiaiškinti diskutuojamą vartotojų nuomonę apie animacinių filmukų turinio įtaką vaikams (nuo 7 iki 11 metų) bei jauniesiems paaugliams (nuo 12 iki 16 metų).  Anketa yra anoniminė. Surinkti ir apibendrinti duomenys bus konfidencialūs ir naudojami tik mokslo tikslams. Esate maloniai kviečiamas(-a)  užpildyti šią anketą, kadangi manau kiekvienam yra svarbu žinoti kaip animaciniai filmai gali paveikti jūsų vaiką ir jo pasąmonę.   

Kodėl darbo jėga emigruoja iš Lietuvos?

Results76
Esame Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir finansų studijų programos III kurso studentai. Atliekame tyrimą, kokie veiksniai lemia darbo jėgos norą emigruoti, todėl gauti duomenys bus panaudoti tik tiriamajam darbui. Anketa yra ANONIMINĖ ir trumpa, todėl užtruksite vos kelias minutes. UŽPILDYKITE VISUS JUMS PATEIKTUS KLAUSIMUS. Iš anksto dėkojame Visiems užpildžiusiems. :)

Naujausios viešos anketos

Konfliktai universitete 2014 m. (2)

Results0
Gerbiami respondentai, pasirinktame Jūsų universitete yra atliekamas tyrimas kurio metu, norime surinkti informaciją apie konfliktus. Norime sužinoti ir išsiaiškinti, kaip reaguojate ir išsprendžiate iškilusį konfliktą, bei sužinoti, dėl kokių prižasčių dažniausiai atsiranda konfliktai. Ši anketa yra anoniminė, todėl nei vardo, nei pavardės rašyti nereikia. Gauti rezultatai bus apibendrinantys ir panaudoti mano tiriamajame darbe. Todėl labai svarbu, kad atsakytumėte į visus anketos pateiktus klausimus kuo tiksliau. Kiekviena Jūsų nuomonė yra svarbi. Dėkoju už bendradarbiavimą ir pagalbą.  

Apsipirkinėjimas internete

Results4
Apklausos tikslas, išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių vartotojai apsiperkinėja ar neapsipirkinėja interneto parduotuvėse.

UAB „Pigu“ įvaizdžio vertinimas

Results47
Gerb. Respondente,  esu Vilniaus kooperacijos kolegijos,verslo vadybos, III kurso studentė. Atlieku tyrimą apie UAB „Pigu“ įvaizdį. Prašau užpildyti pateiktą anketą ir atsakyti į Jums pateiktus klausimus. Anketa yra konfidenciali, jos duomenys bus naudojami, tik tyrimo rezultatams apibendrinti.   Ačiū Jums už skirtą laiką!

Konfliktų valdymo ypatumai

Results0
Gerb. Respondente, esu Vilniaus kooperacijos kolegijos 3 kurso studentė, atliekanti baigiamojo darbo tyrimą, kurio tikslas - išanalizuoti konfliktų valdymo ypatumus BIGBANK AS filiale.  Kiekviename klausyme pažymėkite Jums tinkamą variantą. Apklausa anoniminė, o jos rezultatai padės nustatyti konfliktų tobulinimo galimybės.   Maloniai prašau užpildyti šią anketą.

Atvirukų parduotuvė

Results16
Sveiki, šios anketos pagalba norime sužinoti apie Jūsų atvirukų pirkimo įpročius, nuomonę dėl atvirukų parduotuvės reikalingumo, kokią reikšmę atvirukai užima Jūsų gyvenime. Anketos pildymas gali užtrukti iki 5 minučių. Surinkti duomenys bus apibendrinami ir naudojami tiriant naujos atvirukų parduotuvės kūrimo galimybes. Dėkojame už dalyvavimą apklausoje!

Banko įvaizdis

Results6
    Sveiki, esu Mykolo Romerio universiteto, 3 kurso studentė ir atlieku tyrimą apie Lietuvos komercinių bankų įvaizdį. Tyrimo duomenys yra reikalingi kursiniui darbui parengti. Prašau, Jūsų, atsakyti į pateiktus klausimus ir taip padėti man išsiaiškinti vartotojų nuomonę. Užtikrinu anketos konfidencialumą ir tikslingą atsakymų panaudojimą. Dėkoju už sugaištą laiką!

Ekologiškų maisto produktų pirkimas

Results30
Sveiki, esame VDU III kurso ekonomikos ir finansų studentės. Šia apklausa siekiame išsiaiškinti veiksnius, lemiančius ekologiškų maisto produktų paklausą. Gauti duomenys viešai nepublikuojami, jie bus panaudoti tik tyrimui.  Anketa yra anoniminė, todėl tikimės atsakymų objektyvumo. Prašome ATSAKYTI Į VISUS KLAUSIMUS. :)

AB SEB banko klientų aptarnavimo kokybės vertinimas

Results10
Gerb.Respondente, esu Vilniaus kooperacijos kolegijos verslo vadybos specializacijos 3 kurso studentė. Rašau baigiamąjį darbą apie klientų aptarnavimo kokybės vertinimą. Apklausos tikslas – išanalizuoti klientų aptarnavimo lūkesčius. Jūsų atsakymai yra labai svarbūs atsakant į kiekvieną klausimą. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs ir jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.  

Kodėl darbo jėga emigruoja iš Lietuvos?

Results76
Esame Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir finansų studijų programos III kurso studentai. Atliekame tyrimą, kokie veiksniai lemia darbo jėgos norą emigruoti, todėl gauti duomenys bus panaudoti tik tiriamajam darbui. Anketa yra ANONIMINĖ ir trumpa, todėl užtruksite vos kelias minutes. UŽPILDYKITE VISUS JUMS PATEIKTUS KLAUSIMUS. Iš anksto dėkojame Visiems užpildžiusiems. :)

Socialinio pedagogo indėlis ugdant paauglių patriotiškumo nuostatų formavimą(si)

Gerbiamas Respondente, esu Vilniaus Kolegijos pedagogikos fakulteto trečio kurso socialinės pedagogikos studentė Laura Levinskaitė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas – ištirti socialinio pedagogo indėlį į paauglių patriotinių nuostatų formavimą(si). Anketa yra anoniminė. Garantuoju visišką duomenų konfidencialumą. Maloniai prašau atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Tinkamo varianto raidę apibraukite. Ačiū už nuoširdžius atsakymus.

5-8 klasių mokinių požiūris į patyčias mokykloje

Mielas (-a) moksleivi (-e), esu Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto studentė. Šios apklausos tikslas – ištirti 5-8 klasių mokinių požiūrį į patyčias mokyklos bendruomenėje. Pastaba. Anketa yra anoniminė. Pildant anketą pažymėkite tą atsakymo variantą kryžiuku (x), kuris tiksliausiai atspindi Jūsų nuomonę.  Dėkoju už nuoširdžius atsakymus!

Vidaus kontrolė

Esu Aleksandro Stulginskio universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto, Apskaitos ir finansų studijų programos IV - ojo kurso studentė. Ši anketa - mano bakalaurinio darbo apie vidaus kontrolę sudedamoji dalis. Būčiau Jums labai dėkinga, jei rastumėte laiko atsakyti į šios anketos klausimus ir tokiu būdu prisidėti prie mano darbo reprezentatyvumo. Anketa anoniminė, jos rezultatai bus naudojami tik moksliniais tikslais. Iš anksto dėkoju už sugaištą laiką.

Iliuzionistų TV laidų populiarumo anketa

Results133
Gerb. potencialūs respondentai, mano vardas Rokas Bernatonis, šiais metais baigiu vizualinės komunikacijos studijas Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje (TTVAM). Mano baigiamojo darbo tema: iliuzionisto Roko įvedimo į rinką televizijos laida, tad labai kviečiu prisidėti prie istorijos kūrimo atsakant į porą klausimų!Magiškos dienos,Rokas Bernatonis 

Grupinių apsipirkimų portalų tyrimas

Results44
Mielas respondente, Tiriu grupinių pirkimų portalų naudojimo ypatumus. Anketa yra anoniminė, o tyrimo metu surinkti duomenys bus naudojami bakalauro baigiamajam darbui rengti. Atsakant į anketos klausimus prašome pasirinktą atsakymo variantą pažymėti R. Iš anksto dėkoju už atsakymus!  

Tauragės miesto (rajono) gyventojų nuomonė apie internetines svetaines kurjeris.lt ir taurageszinios.lt

Results19
Sveiki! Esu Klaipėdos universiteto IV kurso žurnalistikos studijų programos studentė. Rašau bakalaurinį darbą apie Tauragės rajoninių laikraščių internetines svetaines. Šio tyrimo tikslas išsiaiškinti Tauragės miesto (rajono) gyventojų požiūrį į rajoninių laikraščių internetines svetaines – www.kurjeris.lt bei www.taurageszinios.lt. Anketa anoniminė. Anketos rezultatai bus naudojami tik apibendrintai.  Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus ir sugaištą laiką. Geros dienos! :)

Ką žino jauni žmonės apie hepatitą C

Results19
Apklausa yra skirta sužinoti ką jauni žmonės žino apie ligą pavadinimu hepatitą C, užtruksite 5-7 minutes į ją atsakydami.  Atsakiusiųjų į anketą žmonių kontaktai nebus skelbiami. Dėkojame už pastangas! 

Konfliktai universitete 2014 m.

Results2
Gerbiami respondentai, pasirinktame Jūsų universitete yra atliekamas tyrimas kurio metu, norime surinkti informaciją apie konfliktus. Norime sužinoti ir išsiaiškinti, kaip reaguojate ir išsprendžiate iškilusį konfliktą, bei sužinoti, dėl kokių prižasčių dažniausiai atsiranda konfliktai. Ši anketa yra anoniminė, todėl nei vardo, nei pavardės rašyti nereikia. Gauti rezultatai bus apibendrinantys ir panaudoti mano tiriamajame darbe. Todėl labai svarbu, kad atsakytumėte į visus anketos pateiktus klausimus kuo tiksliau. Kiekviena Jūsų nuomonė yra svarbi. Dėkoju už bendradarbiavimą ir pagalbą.  

Visuomenės požiūris į naujuosius skolinius

    Gerbiami respondentai, esu Lietuvos edukologijos universtiteto lietuvių filologijos III kurso studentė. Atlieku tyrimą apie visuomenės požiūrį į naujuosius skolinius. Jūsų atsakymai yra anoniminiai ir skirti tik tyrimui. Dėkoju už skirtą laiką.

Mokslinių metodologijų taikymas organizuojant renginius 1

    Tyrimą atlieka Klaipėdos universiteto Rekreacijos ir turizmo katedros IV kurso studentė Rūta Trakienė. Tyrimo tikslas – išanalizuoti kiek ir kokiomis metodologijomis Lietuvoje naudojamasi organizuojant renginius. Surinkti duomenys bus panaudoti rengiant bakalauro baigiamąjį darbą tema „Renginių organizavimo teorinių metodologijų analizė ir taikymas“ Mielas respondente, skaitykite klausimus ir pažymėkite Jums tinkantį atsakymo variantą, o kur reikia patys įrašykite Jums priimtiną atsakymą. Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą ir pateiktus atsakymus!

Renginių organizavimo plėtros tendencijos ir perspektyvos Vilniuje

Mieli respondentai, esu Tarptautinės teisės ir  verslo aukštosios mokyklos, Turizmo ir viešbučių verslo III kurso studentė. Šiuo metu  rašau bakalaurinį darbą tema „Renginių organizavimo plėtros tendencijos ir perspektyvos Vilniuje“ ir norėčiau sužinoti, kokia Jūsų nuomonė apie renginius Vilniuje. Ši anketa yra anoniminė ir jos rezultatai bus panaudoti bakalaurinio darbo tyrimui atlikti.  Dėkoju už skirtą laiką.

"Apranga LT" įmonės prekybos rinkodaros priemonių veiksmingumo didinimas.

Gerbiami respondentai, UAB „Apranga LT“ – „Zara“ parduotuvių operatorius Lietuvoje. Apklausa atliekama norint  išsiaiškinti, kokie veiksniai  įtakoja  vartotojų apsisprendimą pirkti "ZARA" parduotuvių prekes.   Apklausa yra anonimiška ir skirta kursinio darbo tyrimui. Jos duomenys bus panaudoti tik apibendrinta forma. Eilutėje įrašykite arba pažymėkite tik vieną Jums tinkantį atsakymą ženklu X.   Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką.

ĮŽYMYBIŲ REKLAMOJE POVEIKIO VERTINIMAS

Esame Kauno technologijos universiteto II kurso finansų programos studentės. Šiuo metu atliekame tyrimą apie žymių žmonių poveikį reklamai. Tyrimu siekiama įvertinti reklamų, kuriose matomi žymūs žmonės poveikį vartotojo apsisprendimams. T.y. ar tokios reklamos žmones skatina pirkti, ar priešingai- vengti.   Prašome Jūsų užpildyti žemiau pateiktą anoniminę anketą. Atsakymus žymėkite pasirinkdami Jums priimtiniausią variantą, kurios duomenys, bus apdorojami ir panaudojami tyrimo metu.

Kas lemia žurnalo "Kelionės ir pramogos" pasirinkimą ir perkamumą

Results21
Gerbiamas Respondente, esu Vilniaus Kolegijos, verslo vadybos fakulteto 3 kurso reklamos vadybos studentė diplomantė, maloniai prašau atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Rašau baigiamąjį darbą apie žurnalo ,,Kelionės ir pramogos“ žinomumo didinimą. Jūsų atsakymai padės man surinkti duomenis baigiamajam darbui bei nustatyti šio žurnalo žinomumą. Anketa anoniminė todėl jos pasirašyti nereikia. Tinkamiausią atsakymą pažymėkite, galimos kelios atsakymų variacijos. Šios anketos rezultatai viešai nebus publikuojami.

Reklamų vizualiniai sprendimai skirtingoms amžiaus grupėms

Results0
Sveiki, studijuoju grafinių komunikacijų dizainą ir atlieku tyrimą, norėdama išsiaiškinti, kokie vizualiniai sprendimai yra patrauklesni jaunam žmogui. Atsakydami į klausimus, ilgai negalvoję, pasirinkite Jums tinkamiausią variantą. Anketos yra anoniminės. Ačiū!