1. Sukurk anketą

 • Neribotas anketų ir klausimų kiekis
 • Video ir paveikslėliai anketose
 • Matricos ir rangavimo klausimų tipai
 • Anketos talpinimas į savo svetainę

2. Surink atsakymus

 • Neribotas atsakymų kiekis
 • Privačios anketos
 • Atsakymai el. paštu
 • Be reklamų (anketos pavyzdys)

3. Analizuok duomenis

 • Privatūs rezultatai
 • Grafiniai rezultatai
 • Duomenų eksportas į Excel ir SPSS
 • Geolokacija
 • Nesąžiningų respondentų filtras

Rekomenduojamos anketos

*Kas 10-tas užpildęs, laimės kvietimą į kiną!* Anketa: Verslo įmonių darbuotojų profesinio pervargimo, pasitenkinimo darbu ir saviveiksmingumo sąsajos

Results580
Sveiki, atlieku tyrimą apie profesinio pervargimo, pasitenkinimo darbu ir saviveiksmingumo sąsajas.  Kreipiuosi į Jus tikėdamasis, kad pasidalinsite savo patirtimi ir užpildysite šią anketą. Anketos anoniminės. Darbe bus panaudoti tik apibendrinti visos grupės duomenys. Atsakydami į klausimus, pažymėkite atsakymus, kurie Jums atrodo tinkamiausi.   Siekiant atsidėkoti, kas 10-tam užpildžiusiam šią anketą, bus dovanojamas kvietimas į kiną. Sąžiningai užpildžius anketą, spustelkite nuorodą "Žinutė anketos autoriui" ir įveskite savo vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ir miestą (su anketos atsakymais šie duomenys nesiejami, tad anonimiškumas išlieka).   Respondentas anketą gali pildyti tik vieną kartą. Laimėtojai atsitiktine tvarka bus nustatyti ir informuoti telefonu 2014 m. gegužės 10 d.  

Lietuvos įmonių darbuotojų asmeninių ir darbinių santykių tyrimas

Results165
Gerb. respondente,   Esu Vytauto Didžiojo universiteto IV kurso studentė. Atlieku  Lietuvos organizacijų darbuotojų santykių su kolegomis, vadovais ir organizacijos aplinka tyrimą. Tyrimo metu gauti duomenys bus naudojami tik apibendrinti (t.y. visų respondentų kartu, o ne atskirai), atsakymų anonimiškumas garantuotas.   Ačiū už Jūsų pagalbą! :)  

Statybinių medžiagų rinkos tyrimas

Results42
Gerb. respondente, prašome atsakyti į anketos klausimus ir pareikšti savo nuomonę apklausoje, kurios tikslas – išsiaiškinti Jūsų požiūrį į prekybos statybinėmis medžiagomis aspektus Lietuvoje. Surinkti duomenys bus naudojami tik mokslo tikslams.

„SUSIPRASK“ REKLAMOS KAMPANIJOS POVEIKIO VISUOMENEI TYRIMAS

Sveiki! Kviečiame Jus dalyvauti apklausoje, kuria norime sužinoti Jūsų nuomonę apie "Susiprask" reklamos kampaniją. Anketa yra anoniminė ir ją užpildyti užtruks 5–10 min. Apklausos metu gauti duomenys bus panaudoti kaip statistinė medžiaga bakalauro baigiamajame darbe.   

Psichologinė pagalba ir dvasingumas (K)

Results171
Gerb. Respondente, Prašau sudalyvauti mano atliekamame tyrime,  kurio tikslas yra apžvelgti, dvasingumo reikšmę psichologinės pagalbos teikimo procese. Šio tyrimo rezultatai bus naudojami baigiamajame darbe. Apklausa yra anoniminė ir jos metu gauti duomenys bus naudojami tik statistiškai apibendrinti. Jeigu kiltų klausimų, susijusių su šiuo tyrimu, kreipkitės el.paštu: morta.bart@gmail.com. Dėkoju už skirtą laiką. Pagarbiai, Morta Andriulionė   Vytauto didžiojo universitetas Socialinių mokslų fakultetas Bendrosios psichologijos katedra   IV kursas   Atsakinėdami į klausimus vadovaukitės šia dvasingumo sąvoka:  Dvasingumas – tai kažko šventa ieškojimas gyvenime. Jis gali būti nukreiptas į Dievą, kas reikštų religingumą, į gamtą arba į žmogų. Dvasingumas pasireiškia gyvenimo prasmės paieškomis, transcendentiniu patyrimu, bendruomeniškumo jausmais, galutinės tiesios ar aukštesių vertybių ieškojimu ir/ar asmenine transformacija. Atsakydami į klausimus, kuriuose vartojama sąvoka Dievas, vadovaukitės savo turimu šios sąvokos supratimu.

Lietuvoje veikiančių verslo įmonių darbuotojų vertinimo ypatumai.

Results49
   Aš esu Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos studentas,ir atlieku apklausą tema „Lietuvoje veikiančių verslo įmonių darbuotojų vertinimo ypatumai“. Apklausa yra anoniminė, o gauti rezultatai bus naudojami mano diplominiame darbe. Būsiu labai dėkingas, jeigu atsakysite į žemiau pateiktus klausimus. Atsakinėdami į klausimus pasirinkite vieną arba keletą iš pateiktų atsakymo variantų.

Raguvėlės dvaro galimybių studija

Gerb. respondente,   Esu Klaipėdos universiteto, rekreacijos ir turizmo specialybės IV kurso studentas Kęstutis Rukavičius. Šiuo atliekamu tyrimu, tema "Raguvėlės dvaro galimybių studija", siekiu išsiaiškinti Lietuvos dvarų patrauklumą, rekreacijos ir turizmo galimybes dvaruose. Apklausa yra anoniminė, gauti rezultatai bus panaudoti atliekant analizę, vėliau pateikiant pasiūlymus ir rekomendacijas. Ačiū, kad dalyvaujate tyrime ir iš anksto dėkoju už atsakymus.

UAB "TEZTOUR" Tekiamų paslaugų kokybė

Gerbiamas respondente,   Esu Vilniaus Kolegijos Verslo Vadybos Fakulteto, Turizmo Vadybos studentas. Savo bakalauriniam darbui atlieku tyrimą, kurio metu siekiu išsiaiškinti UAB "TEZTOUR" teikiamų paslaugų kokybę vartotojų akimis. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs ir bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.   Dėkoju už jūsų atsakymus.

Darbuotojų kūrybiškumo, darbinės aplinkos ir suvokiamo vadovavimo stiliaus sąsajos.

Results178
                     Dirbantys, padėkite!                      Esu Vilniaus universiteto psichologijos specialybės IV kurso studentė. Atlieku tyrimą "Darbuotojų kūrybiškumo, kūrybinės darbo aplinkos ir suvokto transformacinio vadovavimo stiliaus sąsajos“ savo bakalauriniam darbui. Šiuo tyrimu noriu išsiaiškinti, kaip darbuotojų kūrybiškumas yra susijęs su kūrybine darbo aplinka bei suvokiamu transformaciniu vadovavimo stiliumi.                       Dalyvaujant tyrime reikės užpildyti keturis klausimynus, kurie matuoja Jūsų kūrybiškumą, darbinę aplinką, tiesioginio vadovo vadovavimo stilių bei Jūsų vidinę motyvaciją. Užtruksite iki 10 minučių.                       Jūsų konfidencialumas bus užtikrintas - anketos atsakymai nebus publikuojami viešai, taip pat bus naudojami tik apibendrinti visų dalyvių atsakymai.   Iš anksto dėkoju už Jūsų pagalbą!

BEDARBIŲ STRESO ĮVEIKOS, SAVIGARBOS IR ASMENYBĖS SAVYBIŲ ANKETA

Results51
Aš esu Lietuvos Edukologijos universiteto psichologijos studentas Erikas Siudikas ir atlieku magistro darbo tyrimą apie bedrabių streso įveiką bei asmenybės ir savigarbos ypatumus. Kiekvienas iš mūsų kasdien susiduria su stresu. Šios anketos tikslas yra ištirti, kaip Jūs susidorojate su stresu bei gyvenimo netikėtumais bei kaip vertinate save bei savo asmenybės bruožus. Prašome nuoširdžiai atsakyti į visus klausimus. Anketa yra anoniminė ir bus naudojami tik apibendrinti tyrimo rezultatai. 

*Užpildyk ir eik į kiną!!!* Nuostatų apie darbą ir darbo sąlygų tyrimas

Results289
Mielas dalyvi, Atsakydamas į šios anketos klausimus Jūs dalyvaujate Vilniaus universiteto organizacinės psichologijos specialistų atliekamame Lietuvos darbuotojų tyrime, kuriuo siekiama įvertinti darbuotojo nuostatas į darbą ir besikeičiančias darbo sąlygas. Labai svarbu, kad nepraleistumėte nė vieno teiginio, nes tik visiškai užpildytos anketos leidžia daryti tikslias išvadas. Jei dirbate keletą darbų / turite keletą darbo sutarčių, atsakykite į klausimus apie pagrindinę darbovietę. Anketoje nėra nei klaidingų, nei teisingų atsakymų - teisingas yra tas, kurį pasirinksite Jūs. Mums labai svarbi Jūsų asmeninė nuomonė, todėl užtikriname pateiktų duomenų konfidencialumą.  Iš anksto dėkojame už atsakymus ir jiems skirtą laiką!    Taip pat siekiant atsidėkoti, iš užpildžiusių anketą atsitiktine tvarka bus išrinkti 5 laimėtojai ir jiems bus padovanotas kvietimas į kiną Jūsų pasirinktame kino teatre. Pažadame, loterija bus filmuojama, o laimėtojai informuoti iki 2014 m. gegužės 4 d. Jeigu norėtumėte dalyvauti loterijoje, atsakę į anketos klausimus, įveskite savo el. pašto adresą.

Lyčių komunikacijos panašumai ir skirtumai.

Results38
Sveiki, esu Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto studentė. Rašau baigiamąjį darbą tema "Lyčių komunikacijos panašumai ir skirtumai organizacijoje", jame nagrinėju lyčių komunikacijos, vadovavimo ir lyderystės efektyvumą organizacijose. Prašau Jūsų užpildyti šią anketą remiantis savo darboviete bei joje egzistuojančia vidine kultūra.  Apklausa anoniminė, o rezutatai bus naudojami tik tyrimo tikslams.  Dėkoju už sugaištą laiką!

Įžymybių įtaka prekės ženklui

Sveiki, Esu VU Komunikacijos fakulteto Leidybos studijų programos studentė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti, kokią įtaką prekės ženklui daro jo reklamoje pasirodantys garsūs žmonės. Jūsų atsakymai bus naudojami tik rašto darbui, taigi išliks konfidencialūs. Pildydami neužtruksite daug laiko. Labai dėkoju už Jūsų atsakymus!

Žmogaus teisių padėtis Lietuvoje

      Gerb. Respondente, esu TTVAM, Tarptautinio verslo teisės studijų programos studentė,  šiuo metu rašanti bakalaurinį darbą ir kreipiuosi į Jus tikėdamasi, kad užpildysite šią anketą. Šios  anketos anoniminės, todėl darbe bus panaudoti tik apibendrinti visų atsakiusiųjų duomenys.       Šia apklausa noriu pasidomėti, kaip visuomenė vertina žmogaus teisių padėtį Lietuvoje. Jos tikslas – įvertinti Lietuvos žmonių informuotumąžmogaus teisių klausimais, išsiaiškinti, kokios žmogaus teisės įtvirtintos Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje  yra suvokiamoskaip labiausiai pažeidinėjamos, kurios socialinės grupės laikomos labiausiai diskriminuojamos,kokiems žmogaus teisių apsaugos aspektams Lietuvos žmonės yra labiausiai jautrūs bei  kokiais esamais žmogaus teisių apsaugos mechanizmais labiausiai yra pasitikima ir, ar yra linkę apginti savo/žmogaus teises.   Jūsų atsakymai labai svarbūs. Iš anksto dėkoju visiems už bendradarbiavimą.

Kokios užsienio kalbos norėtumėte mokytis?

Atliekamas tyrimas, kurio tikslas - išsiaiškinti, kokių užsienio kalbų norėtumėte mokytis. Pildant klausimyną vardo ir pavardės rašyti nereikia, tai daroma siekiant užtikrinti Jūsų anonimiškumą. Atsakydami į pateiktus klausimus pasirinkite Jums labiausiai tinkantį variantą.

Organizacijų investicijos į aukštąsias technologijas

Results22
Gerbiamas respondente, Esu Kauno technologijos universiteto, Ekonomikos ir Verslo fakulteto magistrantė. Savo magistriniam darbui atlieku tyrimą, kurio metu siekiu išsiaiškinti organizacijų inventicijas į aukštąsias technologijas. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs ir bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Dėkoju už Jūsų atsakymus.

Elektroninių atsiskaitymų plėtra

Results97
  Apklausa atliekama norint išsiaiškinti vartotojų nuomonę apie atsiskaitymus elektroniniu būdu. Anketa yra anoniminė, jos duomenys bus naudojami tik baigiamojo darbo rašymui.   Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakymus ir skirtą laiką.  

Daugiafunkcinių centrų diegimo Jūsų gyvenamoje aplinkoje poreikio įvertinimas

Ši anketa skirta daugiafunkcinių centrų diegimo Jūsų gyvenamoje aplinkoje poreikiopreliminariam įvertinimui ir motyvacijos inicijuoti projektą platesniu mastu pagrindimui.Prašome pažymėti X tuos laukelius, kurie atitinka Jūsų nuomonę, taip pat įrašykite ją tamskirtose vietose arba įvertinkite balais nuo 10 (geriausiai) iki 1 (blogiausiai). Nuoširdžiai tikimės Jūsų dėmesio, supratimo ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo.

Potvynių daromos žalos ir atsakomųjų prevencinių priemonių sukuriamos naudos vertinimas Klaipėdos mieste

Gerb. respondentai,   Esu Vytauto Didžiojo universiteto IV kurso ekonomikos ir finansų studentas. Šiuo metu atlieku   diplominio darbo tyrimą, analizuojantį galimą potvynių prevencijos priemonių naudą bei alternatyviuosius padarinių kaštus. Anketa yra anonominė, o gauti rezultatai bus panaudoti tik tyrimo tikslams.   Tikslinė tyrimo populiacija – Klaipėdos miesto gyventojai   Vakarinė Lietuvos dalis išsiskiria aukštu potvynių rizikos laipsniu, kurį sąlygoja specifinės gamtinės sąlygos, tokios kaip regiono išsidėstymas žemumose, žemas upių pakrančių nuolydis bei jūros lygio svyravimai. Todėl nenuostabu, kad dalis regione esančių vietovių atsiduria padidintos potvynių rizikos zonose, o ypatingai išsiskiria teritorijos, išsidėsčiusios šalia tvinti linkusių upių ir kitų vandens telkinių. Vienas tokių pavyzdžių, tai Klaipėdos miestas, kurio teritorija nusidriekusi ties Baltijos jūros pakrante bei kertama dviejų, į potvynių rizikos kategoriją patenkančių, Smeltalės ir Akmenos – Danės upių. Vertindama miesto situaciją potvynių atžvilgiu, Aplinkos apsaugos agentūra nustatė problemiškiausias miesto teritorijas (žr. 1 pav.). Tarp šių teritorijų patenka ir pietvakarinėje miesto dalyje esantis Smeltės mikrorajonas, kuriame dėl periodiškai tvinstančios Smeltalės upės, užliejami dideli plotai, o esant minimaliam upės pakrančių nuolydžiui, patvanka greitai išplinta visame kvartale. Pagrindinė upės patvankos priežastis, tai miesto paviršinių nuotekų sistemos trūkumai. Į Smeltalės upę patenka daugiau nei 14 km² miesto teritorijos nevalytų paviršinių nuotekų (žr. 2 pav.), kurios ir sąlygoja vandens lygio kilimą ir potvynių susidarymą. Klaipėdos savivaldybės iniciatyva parengta „Potvynių Smeltalėje poveikio švelninimo ir adaptacijos prie jų galimybės atsižvelgiant į numatomus klimato pokyčius“ galimybių studija (Vilniaus universitetas, 2010), kurios tikslas buvo, įvertinti Smeltės kvartalo potvynių stabdymo galimas alternatyvas. Atsižvelgiant į pateiktus duomenis, UAB „Vilniaus hidroprojektas“ parengė projektų technologinio įgyvendinimo palyginamąją ataskaitą.  Šio, kontingento vertinimo metodu paremto tyrimo tikslas – Atsižvelgiant į bendrą Klaipėdos miesto gyventojų suvokiamą potvynių daromos žalos kainą bei prevencijos priemonių suteikiamą naudą, papildyti jau surinktą informaciją ir ekonomiškai įvertinti potvynių valdymo priemonių galimybes Smeltės mikrorajone.    

Tarpkultūrinė kompetencija internacionalizacijos procese: mažų ir vidutinių įmonių tyrimas

Results91
Sveiki, Dabartiniame globaliame pasaulyje neabejotinai savo darbe Jums tenka bendrauti su užsieniečiais, kurių kalba bei pasaulio suvokimas skiriasi. Šio tyrimo tikslas įvertinti Jūsų gebėjimus komunikuoti su kitų kultūrų atstovais bei tarpkultūrinės kompetencijos įtaką įmonės plėtrai užsienyje.  Siekiama išsiaiškinti, kokie gebėjimai  ir žinios Jums padeda siekti įmonės užsibrėžtų tikslų. Užtikrinama, kad tyrimas yra konfidencialus ir Jūsų atsakymai bus naudojami tik magistrinio darbo tyrimo tikslais bei nebus perduoti tretiesiems asmenims. Klausimus ar pastebėjimus siųskite el. paštu jurate.dabravalskyte@gmail.com Klausimyno pildymui užtruksite apie 10 min. Ačiū, už Jūsų laiką.

Apklausa apie salotų baro firminį stilių

Esu grafikos dizaino diplomantė ir baigiamajame darbe kursiu salotų baro firminį stilių. Norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę šia tema.Iš anksto dėkoju už atsakymus.Pildydami anketą pažymėkite jums tinkamą atsakymo variantą/variantus.

Ryšių su klientais valdymas kelionių agentūrose

Results117
Gerbiamieji respondentai, Klaipėdos universiteto rinkodaros studijų programos studentė atlieka tyrimą, kurio tikslas – nustatyti ryšių su klientais valdymo ypatumus Klaipėdos miesto kelionių agentūrose. Tyrimas yra anonimiškas ir jo duomenys bus panaudoti tik apibendrinta forma.  Labai dėkoju už Jūsų sutikimą dalyvauti apklausoje.

Ar esate patenkinti savo darbu?

Results174
Gerb., Respondentai, mes esame studentės iš VDU  Universiteto ir labai prašome jūsų pagalbos. Renkame duomenis  apie darbuotojų pasitenkinimą savo darbu gamybinėse ir paslaugų organizacijose. Sugaišyte tik kelias minutes pildydami anketą. Visi duomenys bus naudojami tyrimui, informacija pateikta anketoje išliks konfidenciali.

Darbo skelbimus talpinantys internetiniai puslapiai ir veiksniai lemiantys jų pasirinkimą

Results106
Gerb. Respondente, atliekamas tyrimas kuriuo siekiama ištirti žmonių požiūrį į darbo skelbimus talpinančius internetinius puslapius bei veiksnius, lemiančius interneto kaip darbo paieškos kanalo pasirinkimą ir konkretaus internetinio puslapio pasirinkimą. Jūsų nuomonė yra labai svarbi šiame tyrime. Jeigu nusprendėte dalyvauti šiame tyrime, tuomet  atsakinėdami į klausimus pasirinkite Jums tinkantį atsakymo variantą ir pažymėkite Jums patogiu būdu.   Tyrimą atlieka Vytauto Didžiojo universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2 magistrantūros kurso studentas ir visi gauti rezultatai bus panaudoti diplominiame darbe. Anketa yra anoniminė.

Sporto klubų lankomumo apklausa

Results180
Atsakykite i visus klausimus(p.s nekreipkit DEMESIO I ŠI KLUBĄ....ATSAKYIT KAIP PAGAL SAVO KLUBA, KURIAME SPORTUOJATE KO TRŪKSTA IR T.T GALIT IR MELUOT KAD SPORTUOJAT NIEKS NEMATYS) ( reikia atsakymų skaičiaus, Ačiū) Gerbiamas respondente, Kauno kolegijos studentas kviečia Jus dalyvauti apklausoje, kurios tikslas – išsiaiškinti žmonių nuomonę apie sporto klubus. Man yra svarbūs Jūsų atsakymai į kiekvieną klausimą, nes tik taip galima susidaryti nuomonę kodėl pasirinkote būtent tą sporto klubą, kuriame sportuojate. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Maloniai prašome užpildyti šią anketą.

AB "Swedbank" paslaugų kokybės vertinimas

Results127
Esu Socialinių mokslų kolegijos, bankininkystės ir investicijų valdymo studijų programos III kurso studentė. Atlieku apklausą, kurios metu siekiu įvertinti AB "Swedbank" teikiamų paslaugų kokybę. Anketa yra anoniminė.Tyrimo metu gauti duomenys bus naudojami tik studijų tikslams. Dėkoju už Jūsų atsakymus!  

Trikotažo Asortimento vertinimas (vyrams ir moterims)

Results57
Gerbiamieji,   Esu Kauno Kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentas Mindaugas Lisanka,atlieku tyrimą, kurio tikslas–įvertinti „UAB Amica Lt“ asortimentą, naudojant pardavimų analizę ir vartotojų tyrimą, bei pateikti pasiūlymus asortimento tobulinimui. Maloniai Jūsų prašau atsakyti į visus anketos klausimus. Atsakant į klausimus Jums derėtų pasirinkti tokį atsakymo variantą, kuris labiausiai atspindi Jūsų nuomonę. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.   Dėkoju už atsakymus!    

Ekologiškų produktų reklama

Mieli respondentai, aš esu Tarptautinės teisės ir  verslo aukštosios mokyklos, Reklamos technologijų specialybės III kurso studentas. Šiuo metu  rašau bakalaurinį darbą tema „Ekologiškų produktų reklamos analizė“ ir norėčiau sužinoti, kokius pojūčius jums sukelia ekologiškų produktų reklama. Jūsų atsakymai yra anoniminiai ir skirti tik tyrimo tikslui pasiekti. Dėkoju už skirtą laiką.

UAB "Alfaturas" žinomumo didinimas

Results24
Gerb. respondente, esu Vilniaus kolegijos, Verslo vadybos fakulteto, turizmo vadybos trečiojo kurso studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą savo baigiamajam darbui, kurio tikslas - išsiaiškinti, UAB "Alfaturas" žinomumą bei paslaugų asortimentą. Ši apklausa yra anoniminė, visi Jūsų pateikti atsakymai yra labai reikalingi objektyviems tyrimo rezultatams gauti ir jie bus panaudoti tik statistinei analizei. Dėkoju už Jūsų nuoširdžius atsakymus!

Stereotipo, kaip socialinės reklamos pagrindo, naudojimas.

Socialinių mokslų kolegijos, Tarptautinio verslo ir rinkodaros katedros, Reklamos kūrimo studijų programos studentė, Monika Endriulaitytė, atlieka baigiamosios praktikos tyrimą, kurio tikslas - išsiaiškinti stereotipo panaudojimo kuriant socialinę reklamą ypatumus. Tyrimo duomenys bus naudojami baigiamajame bakalauro darbe, pateikiami išvestiniais skaičiais. Tyrime garantuojamas Jūsų anonimiškumas, neprašoma duomenų, leidžiančių identifikuoti Jūsų tapatybę. Jūsų atsakymai labai svarbūs. Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą.

Klientų lojalumo tyrimas kosmetologo paslaugos kontekste

Gerbiamas respondente,   Kviečiu Jus sudalyvauti tyrime, kurio tikslas – nustatyti kokią įtaką klientų lojalumui kosmetologo paslaugos atžvilgiu turi santykių naudos ir antecedentai. Tyrimą vykdo Kauno technologijos universiteto, Ekonomikos ir verslo fakulteto, Marketingo katedros magistrantė Karolina Saltonaitė.   Anketa yra anoniminė. Jūsų atsakymai padės suprasti, kokiais būdais įmonės gali formuoti klientų lojalumą.  

Pirkimo internetu ypatumai ir galimybės vartotojų požiūriu: "Amazon.com" atvejis

Gerb. respondente, esu Kauno technologijų universiteto Panevėžio instituto bakalauro studijų IV kurso studentė Rimantė Domskytė, atlieku pirmosios studijų pakopos baigiamąjį darbą. Mane domina, pirkimo internetu „Amazon.com“ ypatumai ir galimybės vartotoju požiūriu. Apklausa yra visiškai anoniminė, duomenys bus naudojami tik tyrimo rezultatams apibendrinti. 

UAB „Pigu“ esami santykiai su klientais ir jų gerinimo galimybės

Results85
Gerb. Respondente,   Esu verslo vadybos studijų studentė, profesinio bakalauro baigiamajam darbui atlieku tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti UAB „Pigu“ esamus santykius su klientais ir jų gerinimo galimybes.Jūsų atsakymai, atsakant į kiekvieną klausimą, yra labai svarbūs. Anketa yra anoniminė, o visi atsakymai bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.   Iš anksto dėkoju už nuoširdžius atsakymus!

Festivalio "Kino Pavasaris" lankytojų poreikių analizė

Results27
Mielas respondente,   Esu Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto, kultūrinės veiklos vadybos bakalauro programos studentė. Šiuo metu baigiamajam darbui atlieku tyrimą, kurio tikslas – ištirti festivalio „Kino pavasaris“ lankytojų poreikius bei lūkesčius. Visi jūsų atsakymai yra labai svarbūs. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs, jie bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams.   Maloniai prašau užpildyti šią anketą.

Darbo užmokesčio apskaita (UAB ir viešasis sektorius)

    Gerb. respondentai, esu Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto IV kurso ekonomikos studentė ir atlieku tyrimą savo bakalauro baigiamajam darbui, kurio tikslas – išsiaiškinti respondentų nuomonę apie darbo užmokesčio apskaitą. Anketa yra anoniminė, rezultatai bus naudojami tik moksliniams tikslams. Iš anksto ačiū už Jūsų sugaištą laiką ir nuoširdžius atsakymus!

Mano pensinis apsirūpinimas

Results128
  Šia anketa siekiame išsiaiškinti, kaip skirtingų gyvenamų vietovių, skirtingo amžiaus žmonės rūpinasi ar ketina rūpintis savo senatvės pensija. Anketos duomenys ir rezultatai bus panaudoti baigiamojo bakalauro darbo „Pakopinės pensijų sistemos ypatumai“ tiriamojoje analizėje. Ši anketa yra anoniminė, todėl galite būti užtikrinti dėl duomenų konfidencialumo.

Uždarbis internete

Results40
Apklausa skirta sužinoti žmonių nuomonę apie uždarbį internete. Dekojame už atsakymus.

AB SEB bankas teikiamų produktų atitikimo vartotojų lūkesčiams vertinimas

Results60
    Laba diena, esu Vilniaus kolegijos bankininkystės specialybės ištęstinių studijų ketvirto kurso studentė. Rašau baigiamąjį darbą, susijusį su banko paslaugomis. Apklausos tikslas – įvertinti AB SEB bankas teikiamų produktų atitikimą vartotojų lūkesčius. Apklausa yra anoniminė, ir visi Jūsų pateikti atsakymai bus panaudoti tik bendrai statistinei analizei. Iš anksto dėkoju už Jūsų atsakymus !

„Bendrų smulkiems gyvūnams ir žmonėms infekcijų (zoonozių) kontrolės praktika ir infekcijų rizikos veiksniai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio gyvūnų globos organizacijose“

    Gerbiamas savanori, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas  atlieka tyrimą tema „Bendrų smulkiems gyvūnams ir žmonėms infekcijų (zoonozių) kontrolės praktika ir infekcijų rizikos veiksniai Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio gyvūnų globos organizacijose“. Tyrimas atliekamas norint išsiaiškinti infekcinių ligų rizikos veiksnius dirbant gyvūnų globos organizacijose bei įvertinti infekcinių ligų kontrolės praktiką. Anketa yra anoniminė, todėl nereikės minėti savo vardo ar kitos informacijos, pagal kurią būtų galima identifikuoti Jūsų tapatybę. Atsakymai bus panaudoti tik apibendrintai analizei, t.y. Jūsų atsakymai nebus analizuojami ir vertinami atskirai.  Prašome  atsakyti į klausimus nuoširdžiai ir kuo tiksliau. Pažymėkite vieną Jums labiausiai tinkantį variantą (kryželiu arba varnele) arba įrašykite į paliktas vietas tai, ko prašoma.   Esant neaiškumams, galite rašyti tyrimo vykdytojai el. paštu ievute.mickeviciute@gmail.com Dėkojame, kad sutikote dalyvauti apklausoje.

Paslaugos namų ūkiams

Esu SU studentė. Rašau diplominį darbą apie teikiamas namų ūkiams paslaugas Šiaulių mieste. Šia apklausa padėtų išsiaiškinti kokiomis paslaugomis naudojasi miesto gyventojai ir kokių trūksta. Dėkoju visiems,  užpildžiusiems šią anketą.

Vartotojų skaitymo įpročiai ir leidinių turinio skaitmenizacija

Results241
Sveiki, esu Julius. Rašau bakalaurinį darbą tema - Periodinio leidinio turinio įskaitmeninimo strategijos siekiant išlaikyti ir padidinti auditoriją. Iki pabaigos liko labai nedaug (!) - tyrimas. Todėl norėčiau paprašyti Jūsų pagalbos atsakyti į šioje anketoje pateiktus klausimus. Dėkoju !

Naujos gyvenamosios vietos pasirinkimą Klaipėdos mieste lemiantys veiksniai

    Gerbiamieji, Klaipėdos Universiteto, Rinkodaros programos studentė atlieka socialoginį tyrimą apie Klaipėdos gyventojų elgseną, pasirenkant naują gyvenamąją vietą. Šiuo tyrimu siekiu išanalizuoti per pastaruosius penkerius metus gyvenamąją vietą pakeitusių Klaipėdos gyventojų elgsenos dedamąsias ir nustatyti kurios iš jų daro didžiausią įtaką vartotojų pasirinkimui. Atsakydami į anketos klausimus, pažymėkite Jums labiausiai tinkantį variantą. Jei nenurodyta kitaip, pasirinkite tik vieną variantą. Prašau įrašyti savo atsakymą, jei nėra pateikto atsakymo pasirinkimo.                  Iš anksto dėkoju už Jūsų sugaištą laiką !

Drabužių rinkos tyrimas

Sveiki, esu VK MKT fakulteto studentė, atlieku apklausą apie drabužius, jų kokybę. Duomenys bus naudojami diplominiame darbe. Iš anksto dėkoju už atsakymus.

Inovatyvių mokymo metodų taikymas verslumui ugdyti

Results89
Gerb. Mokytojau,   Esu Lietuvos edukologijos universiteto Technologijų pedagogikos studijų programos studentė ir prašau Jūsų užpildyti šią anoniminę anketą tyrimui apie inovatyvių mokymo metodų taikymą verslumui ugdyti. Jūsų nuomonė labai svarbi.    Pasirinktą atsakymą prašau pažymėti.

PC "DOMO" rinkodaros priemonių tobulinimas

Gerb. Respondente, Esu Vilniaus kolegijos, verslo vadybos fakulteto, prekybos vadybos studijų programos, trečio kurso studentė. Atlieku tyrmą, kurio tikslas yra įvertinti PC „DOMO“ vietą, asortimentą, kainos ir kokybės santykį bei rėmimo veiksmus ir numatyti priemones jų tobulinimui.Anketa yra anoniminė, o visi atsakymai bus naudojami tik baigiamojo darbo tikslams. Iš anksto dėkoju už atsakymus. 

Įmonių plėtros į kitas užsienio rinkas būdai

Ši anketa sudaryta Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos studentės Erikos Polonskajos. Anketa siekiama atlikti tyrimą, kuris bus panaudotas rašant magistrinį darbą. Apklausos tikslas ištirti įmonių plėtrą į kitas užsienio rinkas būdus. Jūsų anonimiškumas garantuotas.

Restorano "Foodbox" maitinimo paslaugų kokybės vertinimas

Gerbiamas Respondente,   Mes, Kauno kolegijos III kurso studentės, atliekame anketinę apklausą, kurios tikslas yra įvertinti svečių nuomonę apie restorano „Foodbox“  maitinimo paslaugų kokybę. Tinkamus atsakymus apibraukite arba pažymėkite x. Anketos duomenys bus naudojami tik tyrimo tikslams ir nebus viešai skelbiami.

Radvilų giminė lietuvių kultūrinėje atmintyje

Results229
Ši anketa yra sudėtinė VDU Menų fakulteto „Kultūros paveldo ir turizmo“ II kurso magistrantės magistrinio darbo tyrimo dalis. Surinkti anketos duomenys bus panaudoti siekiant išsiaiškinti ar Radvilos egzistuoja lietuvių kultūrinėje atmintyje, jei taip, kokios pagrindinės charakteristikos formuoja Radvilų giminės įvaizdžius. Su kokiais įvykiais, asmenimis, vietovėmis yra siejama ši didikų giminė. Anketa yra anoniminė, tačiau jos rezultatai gali būti viešai publikuojami. Nuoširdžiai prašau skirti 5 minutes anketos klausimų atsakymui. Anketą parengė Kristina Štaupaitė. Kilus neaiškumams, kviečiu kreiptis   kristina.staupaite@fc.vdu.lt

Savanoriškos veiklos pasirinkimo barjerai

Results179
  Gerbiamas respondente, Tyrimą atlieka Lietuvos Sporto Universiteto, sportinės rekreacijos ir turizmo studijų programos  IV kurso studentė.  Tyrimo tema  „Savanoriškos veiklos, kaip laisvalaikio formos, pasirinkimo barjerai: studentų atvejis". Šiuo tyrimu siekiama nustatyti barjierus, kurie įtakoja neigiamą studentų požiūrį, renkantis savanorišką veiklą. Apklausa yra anoniminė. Jūsų atsakymai bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Nuoširdžiai dėkoju už atsakymus ir Jūsų sugaištą laiką.

Mados tinklaraščių Lietuvoje paklausos tyrimas

Gerbiama(s) Respondente, atliekamas mados tinklaraščių Lietuvoje tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškintį jų poreikį mūsų šalyje. Anketa yra anonimiška. Rezultatai nebus skelbiami viešai. Šios anketos duomenys bus naudojami bakalaurinio darbo tyrimui.   Dėkoju už pagalbą !

ŠEIMŲ ĮGALINIMO DALYVAUTI LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJAUS EDUKACINĖJE VEIKLOJE STRATEGIJA

Šį tyrimą atlieka Klaipėdos universiteto Švietimo vadybos magistrantė. Tyrimo tikslas – sukurti šeimų įgalinimo dalyvauti muziejaus edukacinėje veikloje strategijas. Vykdoma apklausa anoniminė, todėl savo vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Prašau Jūsų atidžiai perskaityti klausimyną ir jį užpildyti. Savo nuomonę išsakykite pažymėdami anketoje teisingiausius atsakymus. Jūsų nuoširdūs atsakymai padės sukurti šeimų įgalinimo dalyvauti Lietuvos jūrų muziejaus edukacinėje veikloje strategiją. Dėkoju už dalyvavimą apklausoje!

Eismo valdymo sistemos diegimo efektyvumas Panevėžio mieste.

 Gerb. Respondente, maloniai prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, kurie man padės geriau įvertinti  eismo valdymo sistemos diegimo efektyvumą Panevėžio mieste. Gauta anketinė informacija bus naudojama rašant baigiamąjį darbą.  Darbo tikslas – aptarti eismo valdymo sistemos diegimą Panevėžio mieste ir pateikti pavyzdžius, kurie yra geriausi, siekiant eismo saugumo užtikrinimo.

Eismo valdymo sistemos diegimo efektyvumas Vilniaus mieste.

     Gerb. Respondente, maloniai prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus, kurie man padės geriau įvertinti  eismo valdymo sistemos diegimo efektyvumą Vilniaus  mieste. Gauta anketinė informacija bus naudojama rašant baigiamąjį darbą.  Darbo tikslas – aptarti eismo valdymo sistemos diegimą Vilniaus mieste ir pateikti pavyzdžius, kurie yra geriausi, siekiant eismo saugumo užtikrinimo.

Jauniems turistams skirto Vilniaus žemėlapio maršrutas

Sveiki, esu trečio kurso grafinio dizaino studentė iš Vilniaus tecchnologijų ir dizaino kolegijos. Šiuo metu kuriu Vilniaus žemėlapį, skirtą jauniems, mažo biudžeto turistams ir man reikalinga Jūsų pagalbą parenkant smagiausias vietas šiame mieste. Anketa anoniminė   Ačiū!

Molėtų miesto dviračių takų infrastruktūra

Results41
Sveiki, esu Vilniaus Gedimino technikos universiteto 4 kurso studentas. Savo bakalauro darbui atlieku apklausą, kurios tikslas išsiaiškinti molėtiškių ir Molėtų miesto svečių naudojimosi dviračiais įpročius ir įvertinti esamą dviračių takų infrastruktūros būklę. Apklausa yra anoniminė, Jūsų atsakymai konfidencialūs ir bus naudojami tik statistiniams apibendrinimams. Ačiū už atsakymus

NVO personalo valdymo problemos

Results40
Jūs  dalyvaujate MRU  VA 4k.  studentės Ingos Grigelevičienės  atliekamame tyrime, kurio tikslas  yra - ištirti kokios šiuo metu vyrauja Nevyriausybinių organizacijų personalo motyvavimo sistemos, kas labiausia motyvuoja darbuotojus bei savanorius. Jūsų  atsakymai į pateiktus klausimus padės  apibendrinti kokios  motyvavimo sistemos veiksmingiausios ir jų  esminius skirtumus  įvairiose  darbo rinkos sektoriuose. Apklausa yra anoniminė, atsakymai konfidencialūs, bus naudojami   tik statistiniam  apibendrinimui. Maloniai prašome  užpildyti anketą, atsakant į kiekvieną  klausymą. 

Naujausios viešos anketos

E. verslo vystymo įmonių veikloje tyrimas

Results0
    GERBIAMA(-S) RESPONDENTE,   Prašome Jūsų dalyvauti apklausoje, kurios tikslas – nustatyti e. verslo vystymo įmonių veikloje tendencijas. Anketoje klausimai pateikti su galimais atsakymais, jeigu priimtino varianto nėra, įrašykite jį. Anketa yra anoniminė. Gauti duomenys bus naudojami tik magistro baigiamajame darbe, juos apibendrinus. Tikimės, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti informatyvius ir objektyvius tyrimo rezultatus.   Dėkojame už Jūsų skirtą laiką!  

Naudojimosi e. verslo galimybėmis tyrimas

Results0
    GERBIAMA(-S) RESPONDENTE,   Prašome Jūsų dalyvauti apklausoje, kurios tikslas – atlikti naudojimosi e. verslo galimybėmis analizę. Anketoje klausimai pateikti su galimais atsakymais, jeigu priimtino varianto nėra, įrašykite jį. Anketa yra anoniminė. Gauti duomenys bus naudojami tik magistro baigiamajame darbe, juos apibendrinus. Tikimės, kad Jūsų nuoširdūs atsakymai padės gauti informatyvius ir objektyvius tyrimo rezultatus.   Dėkojame už Jūsų skirtą laiką!    

Asmeninis atmintukas

Sveiki. Tai apklausa apie usb atmintukus. Visuomenėje žinomus tokiais pavadinimais kaip "usb raktas", "flešas"

Vartotojų nuomonė apie UAB ,,Norfos mažmenos“ XXL parduotuvę Utenoje

Gerbiamas respondente,                         esu Utenos kolegijos, Verslo vadybos studijų programos, III kurso studentė Asta Kežutytė. Atlieku tyrimą, kurio tikslas - sužinoti vartotojų nuomonę apie UAB ,,Norfos mažmenos“ XXL parduotuvę Utenoje. Tyrimo rezultatai bus naudojami baigiamajame darbe, todėl konfidencialumą garantuoju. Labai svarbu, kad atsakytumėte į visus klausimus. Kiekvieno iš Jūsų nuomonė yra svarbi.

ŠEIMŲ SU VAIKAIS POILSIO GALIMYBĖS PAJŪRIO KURORTUOSE

    Gerbiami respondentai, Esu Karolina Čižaitė, Klaipėdos universiteto, Sveikatos mokslų fakulteto, rekreacijos ir turizmo II kurso studentė. Šiuo metu rašau kursinį darbą tema „Šeimų su vaikais poilsio galimybės pajūrio kurortuose“ ir atlieku tyrimą, siekdama išsiaiškinti Lietuvos pajūrio kurortų patrauklumą šeimoms su vaikais. Anketa yra anoniminė, gauti rezultatai bus panaudoti atliekant tyrimo analizę. Pasirinkite Jums labiausiai patinkantį variantą arba įrašykite savo variantą. Iš anksto dėkoju už atsakymus ir skirtą laiką.

Mary Kay

Results7
Sveiki. Esu Greta, Mary Kay kompanijos nepriklausoma grožio konsultantė. Dovanoju Jums galimybę sudalyvauti Mary Kay grožio pamokėlėje, kur ne tik pasimėgausite Mary Kay kosmetika bet ir profesionalių patarimais kaip taisyklingai prižiūrėti veido odą. Todėl prašau užpildyti šią anketą. Kviečiu gerai praleisti laiką ir skirti laiko SAU! Jūsų nuomonė mums labai svarbi! Ačiū. P.S informacija konfidenciali!

Mados tinklaraščių Lietuvoje paklausos tyrimas

Gerbiama(s) Respondente, atliekamas mados tinklaraščių Lietuvoje tyrimas, kuriuo siekiama išsiaiškintį jų poreikį mūsų šalyje. Anketa yra anonimiška. Rezultatai nebus skelbiami viešai. Šios anketos duomenys bus naudojami bakalaurinio darbo tyrimui.   Dėkoju už pagalbą !

Šeimos ir pedagogų sąveika, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinius įgūdžius

Gerb. pedagogai, esu Greta Blaženytė, studijuoju Vilniaus kolegijoje III kurse ikimokyklinio ugdymo pedagogiką. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą tema „Tėvų ir pedagogų sąveika, ugdant ikimokyklinio amžiaus vaiko socialinius įgūdžius“. Šios anketos tikslas – ištirti pedagogų požiūrį į sąveikos su šeima svarbą, ugdant vaiko socialinius įgūdžius. Maloniai Jūsų prašau atsakyti į klausimus, Jums labiausiai tinkamą atsakymą apibraukiant. Jei pateiktuose atsakymų variantuose neradote tinkamo atsakymo, spauskite skiltį „Kita“. Anketa anoniminė.

PC "DOMO" rinkodaros priemonių tobulinimas

Gerb. Respondente, Esu Vilniaus kolegijos, verslo vadybos fakulteto, prekybos vadybos studijų programos, trečio kurso studentė. Atlieku tyrmą, kurio tikslas yra įvertinti PC „DOMO“ vietą, asortimentą, kainos ir kokybės santykį bei rėmimo veiksmus ir numatyti priemones jų tobulinimui.Anketa yra anoniminė, o visi atsakymai bus naudojami tik baigiamojo darbo tikslams. Iš anksto dėkoju už atsakymus. 

VEIKSNIŲ LEMIANČIŲ PREKĖS PASIRINKIMĄ E – PARDUOTUVĖS ANALIZĖ UAB „SENUKAI“ - kopija

Gerbiamas respondente, esu Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Ekonomikos katedros, Verslo vadybos studijų programos studentas Raimundas Bartašius.   Profesinio bakalaurobaigiamojo darbo tyrimo tikslas – nustatyti veiksnius, lemiančius prekės pasirinkimą e-parduotuvėje. Surinkti duomenys bus panaudoti ir išanalizuoti studento tiriamajame darbe, kurio išvadas vėliau bus galima pritaikyti praktikoje. Jūsų atsakymai bus konfidencialūs. Prašau Jūsų atsakyti į klausimus, pasirenkant Jums tinkamą atsakymo variantą.

Išmanieji laikrodžiai Lietuvoje

Sveiki. Esu Kauno technologijos universiteto studentė ir rašau tiriamąjį darbą apie išmaniųjų laikrodžių žinomumą ir populiarumą Lietuvoje. Siekdama detaliau išanalizuoti temą bei priimti teisingas išvadas noriu sužinoti Jūsų nuomonę. Iš anksto dėkoju už sugaištą laiką. 

VEIKSNIŲ LEMIANČIŲ PREKĖS PASIRINKIMĄ E – PARDUOTUVĖS ANALIZĖ UAB „SENUKAI“

Results0
Gerbiamas respondente, esu Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Ekonomikos katedros, Verslo vadybos studijų programos studentas Raimundas Bartašius.   Profesinio bakalaurobaigiamojo darbo tyrimo tikslas – nustatyti veiksnius, lemiančius prekės pasirinkimą e-parduotuvėje. Surinkti duomenys bus panaudoti ir išanalizuoti studento tiriamajame darbe, kurio išvadas vėliau bus galima pritaikyti praktikoje. Jūsų atsakymai bus konfidencialūs. Prašau Jūsų atsakyti į klausimus, pasirenkant Jums tinkamą atsakymo variantą.

Managing Retention in Hospitality Industry: What strategies can hospitality enterprises exercise to reduce turnover and increase retention of high caliber employees?

Goal of the questionnaire survey: To analyse the topic of retention and turnover through the views of former and present employees in the hospitality industry. The survey is fully anonymous and safe and the data collected will be used solely for educational purposes of the final bachelor's dissertation project. Please, fill out this survey only if you have experience in the hospitality industry. 

Savanorystė

  Žemaitijos kolegijos Socialinio darbo studijų programos 2 kurso studentė atlieka tyrimą, kurio tikslas – analizuoti studentų požiūrį į savanorystę socialiniame darbe. Prašau Jūsų nuoširdžiai ir atvirai atsakyti į anketos klausimus. Jums tinkančio atsakymo raidę apibraukti, o kur reikia įrašyti savo nuomonę. Anketa anoniminė.

Lietuvos karo akademijos keliautojų klubo populiarumas

Mieli kolegos ! Esame Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (toliau LKA) II kurso kariūnai O. Reis ir D. Ivanauskas. Tikslas - pateikti priemones, kuriomis būtų didinamas kariūnų susidomėjimas bei labiau viešinama LKA keliautojų klubo veikla.Pildydami apklausą, Jūs prisidedate prie mūsų keliautojų klubo susidomėjimo stokos priežasčių tyrimo. Būtume labai dėkingi jei pateiktumėte nuoširdžius atsakymus į anketoje pateiktus klausimus. Ši apklausa yra ANONIMINĖ.  Visi atsakymai bus analizuojami tik apibendrintai. Pažymėkite tik vieną atsakymo variantą.   Iš anksto dėkojame už atsakymus ir dalyvavimą apklausoje !      

Įmonių socialinės atsakomybės veiksniai telekomunikacijų įmonėse

Results28
Gerb. Respondente,           Vilniaus  universiteto  verslo  administravimo  studijų  magistrantė  Rasa  Vilnienė  atlieka tyrimą tema „Įmonių socialinės atsakomybės veiksniai telekomunikacijų įmonėse“.         Apklausa  yra  anoniminė,  todėl  Jūs  galite  drąsiai  reikšti  savo  nuomonę  apklausoje, kurios tikslas yra remiantis  siekiama ištirti ir nustatyti įmonių socialinės atsakomybės veiksnius Lietuvos telekomunikacijų įmonėse.          Iš anksto dėkoju už bendradarbiavimą!

TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS YPATUMŲ ĮTAKA TEIKIANT TURIZMO PASLAUGAS KAUNE

Results0
    Šią apklausą vykdo Kauno kolegijos, Verslo vadybos fakulteto studentė M. Šeržentaitė. Ši anketa yra anoniminė ir jos duomenys bus naudojami tik bendroms tendencijoms nustatyti. Anketą sudaro 13 klausimų. Anketos tikslas išsiaiškinti tarpkultūrinės komunikacijos ypatumų įtaką teikiant turizmo paslaugas Kaune.

Automobilio privalomasis civilinis draudimas

Results27
Laba diena. Esu VDU ekonomikos ir finansų III kurso studentė. Atlieku tyrimą "kokie veiksniai lemia automobilio privalomojo civilinio draudimo kainą". Būčiau labai dėkinga jei sugaištumėte kelias minutes ir užpildytumėte anketą. Ačiū

Algimantas Bruzgys

Results0
Esu III kartos Vilnietis. Senelis Morkus Bruzg mokydamasis Petrapilyje, už įdėjas atkurti LDK buvo ištremtas i Dombasą. Grižo į Vilnių 1918 m ir įsiliejo į dr. J.Basanavičiaus "Ryto. dr" 1921 m okupuotame Vilniaus krašte Lydos-Gardino apskrityje įkūrė  Ryto dr. skyrių ir suorganizavo Karaviškėse masinę gegužinę "Tik duokit Dzukui Laisvę". Mirė 1944 neaiškiom aplinkybėm. Tėvas Juozas Bruzgys, baigęs Geležinkelio technikumą buvo paskirtas į Vilnių, už nacionaluma buvo pažemintas ir po 30 m darbo išstumtas iš geležinkelio. Aš baigiau Vilniuje VGTU(VISI) AT, Vadybos akademiją (pramonės menedžeris) ir VU Filosofija. Hipių laikais turėjau Stoikininkų grupę. 1981-1991 priklausiau akd. A.Sacharovo reforminei STO grupėje, disertacijai parašiau Filosofini - socialoginį traktatą "Aš-mano žmogus" kuris buvo KGB uždraustas, o pats vos nepasodintas už antitarybinę veiklą už grotų...Per 1991 sausio įvykius turėjau traumą, per kuria buvau užmiršęs ne tik gimtąją kalbą, bet ir rusų, anglų. Lietuvių, rusų atgavqau, o anglų ne. Prašiau pagalbos Vyriausybės , kad suteiktų galimybę išmokti "SOROS internetional school" Deja nomenklatūrai mes nereikalingi. Nomenklatūra rūpinasi tik savimi ir trokštakuo greičiau tapti milionieriais...

Kultūrinių renginių poreikis jaunimui Elektrėnų mieste

Sveiki, esu Monika Dabulevičiūtė, antro kurso Vilniaus Kolegijos Kultūrinės veiklos vadybos studentė. Atlieku empyrinį tyrimą, kurio metu noriu išsiaiškinti jaunimo poreikį kultūriniams renginiams Elektrėnų mieste. Ačiū už Jūsų sugaištą laiką.

NVO personalo valdymo problemos

Results40
Jūs  dalyvaujate MRU  VA 4k.  studentės Ingos Grigelevičienės  atliekamame tyrime, kurio tikslas  yra - ištirti kokios šiuo metu vyrauja Nevyriausybinių organizacijų personalo motyvavimo sistemos, kas labiausia motyvuoja darbuotojus bei savanorius. Jūsų  atsakymai į pateiktus klausimus padės  apibendrinti kokios  motyvavimo sistemos veiksmingiausios ir jų  esminius skirtumus  įvairiose  darbo rinkos sektoriuose. Apklausa yra anoniminė, atsakymai konfidencialūs, bus naudojami   tik statistiniam  apibendrinimui. Maloniai prašome  užpildyti anketą, atsakant į kiekvieną  klausymą. 

Gyventojų požiūris į namų renovaciją Jurbarko mieste.

        Gerb. Respondente, esu Kauno kolegijos antro kurso studentas. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas sužinoti jūsų požiūrį į namų renovaciją Jurbarko mieste. Ši anketa yra anoniminė, rezultatai viešai nepublikuojami bei skirti tik mokymosi tikslams.