Pilnas anketų sąrašas

Individų pasirinkimą įsigyti prekę lemiantys veiksniai

Esu Sandra Kazlauskaitė, Vilniaus universiteto Verslo mokyklos Tarptautinio marketingo ir prekybos magistro kurso studentė. Baigiamajam darbui atlieku apklausą. Prašau, atidžiai perskaitykite klausimus ir atsakykite į juos, pažymėdami Jums tinkamiausią atsakymą, o kur prašoma, įrašykite savo atsakymą. Anketa visiškai anonimiška, jos duomenys bus naudojami statistinei (kiekybinei) analizei. Iš anksto esu dėkinga už Jūsų nuoširdžius atsakymus.

LIETUVOS KOMERCINIŲ BANKŲ KLIENTŲ APKLAUSA

Results60
Po 10 metų kartojamas tyrimas, norint nustatyti, kam Lietuvos komercinių bankų klientai skiria didžiausią dėmesį, pasirinkdami komercinį banką, kaip pasirinkti komerciniai bankai tenkina klientų poreikius ir kaip per 10 metų pakito bankų vertinimas. Prašau Jūsų atsakyti į žemiau pateiktus klausimus. Anketos trukmė ~ 1-2 minutės. Anketos anonimiškumas garantuojamas.

Socialinių tinklų įtaka viešosios nuomonės formavimui

Results34
Gerb. Respondentai,esu Mykolo Romerio universiteto Komunikacijos ir kūrybinių industrijų ketvirto kurso studentė Rasa Dambrauskaitė. Šiuo metu rašau baigiamąjį darbą, kurio objektas - socialinių tinklų įtaka viešosios nuomonės formavimui.Anketa yra anoniminė, visi gauti duomenys bus panaudoti tik studijų/mokslo tikslais.Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų atsakymus ir sugaištą laiką.

Studentų patiriamo socialinio nerimo sąsajos su akademiniais pasiekimais, savęs vertinimu, saviveiksmingumu ir streso įveikos strategijomis

Results132
Gerb. tyrimo dalyviai,esu Irina Kurlinkienė, Klaipėdos universiteto Konsultavimo psichologijos magistrantūros studentė. Šiuo metu atlieku tyrimą, kurio tikslas atskleisti ryšį tarp patiriamo socialinio nerimo, akademinių pasiekimų, savęs vertinimo, saviveiksmingumo ir streso įveikos strategijų naudojimo. Tyrimo duomenys bus naudojami moksliniais tikslais ir pristatomi tik apibendrinti visų dalyvių atsakymai. Garantuoju Jūsų duomenų konfidencialumą. Šiame klausimyne nėra nei teisingų nei klaidingų atsakymų. Klausimynas yra anoniminis. Prašau Jūsų nuoširdžiai atsakyti į visus klausimus.Iš anksto dėkoju už atsakymus! 

Atvirųjų inovacijų taikymas įmonėje

Results5
Laba diena,Esu Kauno Technologijos Universiteto Apskaitos ir audito magistro II kurso studentė. Baigiamajam darbui atlieku apklausą, kurios tikslas išsiaiškinti, kokią naudą įmonei teikia atvirosios inovacijos arba kokie veiksniai paskatintų diegti atvirąsias inovacijas Jūsų įmonėje. Atvirųjų inovacijų sąvoka remiasi nuostata, kad organizacijos gali ir turi naudoti ne tik savo vidines, bet ir išorines idėjas, išorinius ir vidinius kelius į rinką.Ši anketa yra anoniminė, rezultatai bus naudojami atliekant magistrinio darbo tyrimą.

Ką manote apie plag.lt

Results109
Šioje apklausoje norima ištirti, ką vartotojai mano apie plag.ltSiekiama išsiaiškinti, ar sistema vartotojų akyse yra pagelbėjanti priemonė, ar represinis instrumentas.Bandoma išsiaiškinti, kiek plag.lt yra patikima sistema tarp studentų ir dėstytojų.

Socialinė reklama, kaip patyčių prevencijos priemonė

Laba diena,esu 4 kurso Mykolo Romerio universiteto Socialinės komunikacijos ir mediacijos programos studentas. Šiuo metu rengiu bakalauro baigiamąjį darbą, kurio tema – „Socialinė reklama, kaip patyčių prevencijos priemonė“. Apklausos tikslas yra išsiaiškinti apklausos dalyvių požiūrį į socialinę reklamą ir jos vaidmenį patyčių prevencijoje. Apklausa yra anoniminė. Gauti rezultatai bus naudojami rašant baigiamąjį bakalauro darbą.

Majonezo vartojimas Lietuvoje

Laba diena,Atlieku apklausą, norėdamas išsiaiškiniti majonezo vartojimo ypatumus Lietuvoje. Anketos rezultatai bus panaudoti vidinei analizei, ir jie nebus viešinami. Prašau skirti keletą minučių ir ačiū atsakiusiems.

Konsultacijos internetu

Results144
Sveiki, ar norėtumėte turėti galimybę gauti nebrangią eksperto (advokato, psichologo, ar kitos srities, pvz. mezgimas, sodininkystė ir t.t.)  konsultaciją raštu internete?