Pilnas anketų sąrašas

Rekomendacijų naudojimosi tyrimas

Results58
Sveiki, esu Vilniaus universiteto, Kauno fakulteto studentė. Magistro baigiamajam darbui atlieku apklausą.Anketa anoniminė. Tyrimas yra mokslinio pobūdžio, todėl jo rezultatai po apdorojimo bus naudojami rengiant magistro baigiamąjį darbą.Iš anksto dėkoju už atsakymus.

Vartotojų įsitraukimą į virtualias prekės ženklo bendruomenes lemiantys veiksniai

Results83
Gerb. respondente, Esu Kauno technologijos universiteto Marketingo valdymo studijų programos magistrantė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas – nustatyti, kokie veiksniai labiausiai skatina vartotojų įsitraukimą virtualiose prekės ženklo bendruomenėse. Anketa yra anoniminė. Gauti duomenys bus panaudoti tik apibendrinta forma magistro baigiamajam darbui parengti.Iš anksto dėkoju už skirtą laiką ir nuoširdžius atsakymus. Virtuali prekės ženklo bendruomenė – specializuota, negeografiškai susijungusi prekės ženklo sekėjų bendruomenė internete, suteikianti vartotojams galimybę išreikšti savo nuomonę, gauti įvairaus pobūdžio informaciją, dalintis patirtimi su kitais bendruomenės nariais (pvz., prekės ženklo paskyra socialiniuose tinkluose (angl. brand pages) ir kt.)

Sumanaus turizmo plėtros galimybės senėjančios visuomenės kontekste

Gerb. respondente,Esu Lietuvos sporto universiteto IV kurso studentė ir atlieku tyrimą, kurio tikslas - nustatyti sumanaus turizmo plėtros galimybes senėjančios visuomenės kontekste. Prašau pildyti šią anketą tik vyresnius nei 50 metų žmonės. Šiame tyrime keliavimas yra traktuojamas ne tik kaip ilgalaikės kelionės (lėktuvu, traukiniu ar kitomis transporto priemonėmis, kertant valstybių sienų ribas), bet ir trumpalaikiai išvykimai (nuo valandos trukmės) į artimus regionus. Anketa yra anoniminė. Gauti duomenys bus panaudoti tik bakalauro darbui parengti.Iš anksto dėkoju už Jūsų skirtą laiką ir nuoširdžius atsakymus.

Mados prekės ženklų komunikacija

Results194
Sveiki, esu VDU viešosios komunikacijos ketvirto kurso studentė. Rašau bakalauro darbą, kurio tema ,,Socialinių problemų atskleidimas mados prekės ženklų komunikacijoje: H&M ir United Colors of Benetton atvejai“. Ši anketa yra anoniminė ir padės atskleisti auditorijos vertinimą dviejų prekinių ženklų komunikacijoje.

LYČIŲ STEREOTIPAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTO ĮMONĖSE LIETUVOJE

Esu Vytauto Didžiojo Universiteto magistro studijų "Strateginis organizacijų valdymas" II kurso studentė Dovilė Gumauskaitė. Atlieku tiriamąjį magistro darbą apie lyčių stereotipus transporto priemonių remonto įmonėse Lietuvoje. Anketos sandara garantuoja anonimiškumą, o duomenys bus panaudoti tik moksliniams tikslams. Tiriamojo magistro darbo dalies rezultatus bus galima sužinoti parašius į dovile.gumauskaite@fc.vdu.lt elektroninį paštą.

Šiuolaikinių technologijų taikymo ypatumai ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus

ANKETA IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAMS Gerb. pedagoge,  Klaipėdos Universiteto, Humanitarinių ir Ugdymų Mokslų Fakulteto, Pedagogikos Katedros, Vaikystės Pedagogikos studijų programos, ketvirto kurso studentė Viktorija Kinčiūtė atlieka tyrimą, kurio tikslas išanalizuoti šiuolaikinių technologijų taikymo ypatumus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme. Apibendrinti tyrimo rezultatai bus pateikti baigiamajame darbe „Šiuolaikinių technologijų taikymo ypatumai ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus“.Tyrimo metu vardo ir pavardės nurodyti nereikia, tai daroma norint išsaugoti Jūsų anonimiškumą.Atsakydami į anketoje pateiktus klausimus pažymėkite Jums labiausiai tinkantį (arba kelis Jums tinkančius atsakymus) atsakymo variantą, o (ir) reikiamose vietose atsakymus įrašykite.Jūsų išsakyta nuomonė padės išsiaiškinti šiuolaikinių technologijų taikymo ypatumus ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus.kimokyklinio amžiaus vaikus.Ačiū už Jūsų skirtą laiką ir Jūsų nuomonę.

Pieno produktų kainos

Results300
Gerbiamas respondente, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto marketingo ir prekybos vadybos programos studentės atlieka tyrimą apie Kauno miesto gyventojų požiūrį į pieno produktų kainas.  Anketa  yra  anonimiška.  Jūsų  atsakymai  bus  panaudoti  tik  mokymosi  tikslais  ir rezultatai  nebus  viešai  publikuojami.  Pažymėkite vieną ar kelis Jums tinkančius atsakymų variantus.   Iš anksto dėkojame už nuoširdžius atsakymus ir skirtą laiką.

Reklamos kanalų pasitikėjimo tyrimas vartotojų požiūriu

Sveiki, atliekamas tyrimas apie Lietuvos vartotojų pasitikėjimą reklamos kanalais, kviečiame Jus užpildyti šią anoniminę anketą. Duomenys bus apibendrinti ir naudojami tik moksliniais tikslais. Užtikrinamas Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumas. Ačiū Jums už skirtą laiką!

Sveikatingumo treniruočių poveikis

Results100
Sveiki, LSU (Lietuvos sporto universitetas) atlieka tyrimą kurio tikslas yra nustatyti sveikatingumo treniruočių specifikos dažnumo įtaka apatinės nugaros dalies skausmo stiprumui. Anketa yra anoniminė ir surinkti duomenys bus panaudoti tik moksliniais tikslais. Labai prašome anketą užpildyti savarakiškai. Pasirinkite labausiai tinkantį Jums variantą. Prašome pažymėti tik vieną atsakymo variantą kiekviename klausime. Dėkoju už Jūsų pagalbą!Anketa skirta fiziškai aktyviems žmonėms, sportuojantiems sveikatingumo klubuose, parkuose, ar namuose.