Žinių tikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimais paslaugos kokybės vertinimo anketa

Valstybinė darbo inspekcija, siekdama gerinti DSS žinių tikrinimo paslaugų kokybę, prašo atsakyti į kelis klausimus apie jums suteiktą paslaugą

Šios anketos rezultatai viešai nepublikuojami
1. Koks VDI padalinys Jums suteikė paslaugą? (pažymėkite)
2. Ar Jus aptarnavo dėmesingai, mandagiai? Jūsų vertinimas:
Kokie trūkumai?
Jūsų siūlymai paslaugos tobulinimui:
3. Ar, Jūsų manymu, patogus VDI žinių tikrinimo DSS klausimais laikas:
Jei ne, kokį siūlote: