Žinių tikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimais paslaugos kokybės vertinimo anketa

Valstybinė darbo inspekcija, siekdama gerinti DSS žinių tikrinimo paslaugų kokybę, prašo atsakyti į kelis klausimus apie jums suteiktą paslaugą

Žinių tikrinimo darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) klausimais paslaugos kokybės vertinimo anketa
Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Koks VDI padalinys Jums suteikė paslaugą? (pažymėkite)

2. Ar Jus aptarnavo dėmesingai, mandagiai? Jūsų vertinimas:

Kokie trūkumai?

Jūsų siūlymai paslaugos tobulinimui:

3. Ar, Jūsų manymu, patogus VDI žinių tikrinimo DSS klausimais laikas:

Jei ne, kokį siūlote: