Vyresnio amžiaus žmonių švietimo ir mokymosi poreikių tyrimas

Gerbiamas respondente,

Nacionalinė trečiojo amžiaus universitetų asociacija (NTAUA) atlieka vyresnio amžiaus žmonių  švietimo ir mokymosi  poreikių tyrimą.

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti šalies vyresnio amžiaus žmonių švietimo ir mokymosi poreikius ir pagal tyrimo rezultatus parengti rekomendacijas neformaliojo švietimo tiekėjams šių poreikių tenkinimui.

Anketa yra anoniminė. Vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Tyrimo rezultatai bus skelbiami tik statistiškai apibendrinti. Prašome atsakyti į visus anketos klausimus. Pažymėkite labiausiai Jūsų nuostatas, patirtį bei nuomonę atitinkantį atsakymo variantą, o jei tarp pasiūlytų variantų tokio nerasite – įrašykite savo. Įdėmiai sekite anketos pildymo nurodymus skliausteliuose, nepraleiskite klausimų.

Anketos pildymui sugaišite apie 15 min. 

Jūsų nuomonė mums itin svarbi!

Ačiū už skirtą laiką.

Anketos rezultatai yra prieinami tik anketos autoriui

1. Savivaldybė, kurioje šiuo metu gyvenate (PASIRINKITE įrašytą savivaldybės pavadinimą) ✪

2. Jūsų išsilavinimas. (PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą) ✪

3. Koks šiuo metu yra pagrindinis Jūsų užsiėmimas? (PAŽYMĖKITE Jums tinkantį variantą) ✪

4. Ar per pastaruosius vienerius metus esate dalyvavęs/dalyvavusi kokiuose nors mokymuose, kuriuose įgijote/pagilinote savo asmenines arba profesines žinias? (Prie kiekvieno pasirinkimo PAŽYMĖKITE vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą) ✪

Dalyvavau keletą kartų
Dalyvavau vieną kartą
Nedalyvavau
Užsienio kalbos
Kompiuterinis-skaitmeninis raštingumas
Ekonomika, vadyba, verslumas
Teisiniai klausimai
Pilietiškumas, istorija
Meninė saviraiška
Sveikatingumas
Psichologija
Projektų rengimas
Finansų valdymas
Amatai
Žemdirbystė, gyvulininkystė, žemės ūkis
Kvalifikacijos tobulinimo kursai

5. Kas Jums buvo naudinga dalyvaujant minėtų sričių mokymuose? (PAŽYMĖKITE Jums labiausiai tinkančius atsakymo variantus) ✪

6. Kas organizavo mokymus, kuriuose dalyvavote per pastaruosius vienerius metus? (PAŽYMĖKITE organizacijas, kurių organizuojamuose mokymuose lankėtės) ✪

7. Iš kokių šaltinių sužinote apie savivaldybėje vykstančius mokymus / renginius? (PAŽYMĖKITE 2-3 Jums tinkančius atsakymo variantus) ✪

8. Ar jūs norėtumėte mokytis, pagilinti žinias ir įgūdžius, jeigu turėtumėte tam galimybių? (PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą) ✪

9. Kokių sričių mokymuose Jūs norėtumėte dalyvauti ir gilinti žinias, jeigu turėtumėte palankias sąlygas ir galimybes? (Prie kiekvieno pasirinkimo PAŽYMĖKITE Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą) ✪

Labai norėčiau
Norėčiau
Nenorėčiau
Visiškai nenorėčiau
Nežinau
Užsienio kalbos
Kompiuterinio-skaitmeninio raštingumo
Verslumo, vadybos, ekonominių žinių
Teisinių žinių, reikalingų kasdieniame gyvenime
Lietuvių kalbos
Pilietiškumo, istorijos
Meninės saviraiškos
Sveikatingumo
Psichologijos
Finansų valdymo
Projektų rengimo
Amatų
Su žemės ūkiu susijusių dalykų
Pozityvios tėvystės
Sportinių užsiėmimų
Namų ūkio
Rankdarbių
Grožio procedūrų ir paslaugų
Socialinių paslaugų
Turizmo
Etnokultūros

10. Kokia mokymosi forma Jums būtų patraukliausia? (Prie kiekvieno pasirinkimo PAŽYMĖKITE vieną Jums labiausiai tinkantį atsakymo variantą) ✪

Labai patrauklu
Patrauklu
Nepatrauklu
Tradicinis mokymasis auditorijoje
Nuotolinis mokymasis
Privačios pamokos nedidelei auditorijai
Parodos, mugės, akcijos
Edukacinės išvykos, ekskursijos

11. Kas Jus skatina ar paskatintų mokytis bei gilinti jau turimas žinias ir įgūdžius? (PAŽYMĖKITE 2-3 Jums labiausiai tinkančius variantus) ✪

12. Kas Jums trukdo / gali trukdyti mokytis bei gilinti jau turimas žinias ir įgūdžius? (PAŽYMĖKITE 2-3 Jums tinkančius atsakymo variantus) ✪

13. Kiek valandų per mėnesį galėtumėte skirti pasirinktiems mokymams? (PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą) ✪

14. Kiek lėšų per mėnesį galėtumėte skirti dominančiai mokymosi sričiai? (PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą) ✪

15. Jūsų lytis (PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą) ✪

16. Jūsų amžius (PAŽYMĖKITE Jums tinkantį atsakymo variantą) ✪

Jeigu turite pasiūlymų ir pastebėjimų dėl mokymų organizavimo, maloniai prašome jais pasidalinti: